Sotkamon Yrittäjät

Toimintasuunnitelma

Suunnitelma vuodelle 2023

Sotkamon Yrittäjät toimii pienten ja keskisuurien yritysten paikallisena edunvalvojana sekä ylläpitää yhteyksiä alueellisiin ja valtakunnallisiin yrittäjäyhteisöihin. Paikallisyhdistys parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan.

Sotkamon Yrittäjät edistää jäsenistönsä yhteistoimintaa, huolehtii jäsenkehityksestä tavoittamalla potentiaaliset jäsenet sekä tiedottaa yrittäjien järjestötoiminnasta paikallis-, alue-, valtakunnallisella ja EU-tasoilla. Toiminnasta kerrottaessa korostetaan yhteistyön ja jäsenyyden mukanaan tuomia etuja.

Toiminnan tavoitteet

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Sotkamon Yrittäjät

1) lisää yrittäjämyönteisyyttä paikkakunnalla

2) ylläpitää jatkuvasti yhteyttä kunnan kanssa

3) verkostoituu eri sidosryhmien kanssa

4) järjestää jäsenten yhteisiä asioita ja koulutuksia sekä

5) järjestää aktiviteetteja jäsenten henkisten ja fyysisten voimavarojen ylläpitämiseen.
Erityistavoitteet kuntayhteistyölle:

1) yrittäjämyönteisen ilmapiirin edistäminen,

2) elinkeinojen ja yrittämisen edellytysten kehittäminen,

3) elinkeinojen synergiaetujen kehittäminen,

4) kirkonkylän ja Vuokatin yhtäaikainen kehittäminen sekä

5) kunnan vetovoimaisuuden edelleen kehittäminen.

Toiminta

Kokoukset

Nykyisten sääntöjen mukaan yhdistyksellä on vain yksi vuosikokous syys-marraskuussa. Tänä vuonna vuosikokous järjestetään lokakuussa. Kokousten yhteyteen järjestetään ohjelmaa jäsenistölle.

Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 6-9 kertaa.

Edunvalvonta

Yhdistys pitää aktiivista yhteyttä kunnan virkamiesjohtoon ja luottamusjohtoon. Hallitus huolehtii paikallisesta edunvalvonnasta osallistumalla paikalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon, pitämällä jatkuvasti yhteyttä päätöksentekijöihin sekä tekemällä esityksiä yrittäjyyden eteenpäin viemiseksi ja yrittäjyyden esteiden poistamiseksi.

Kunnan edustaja (yritysasiantuntija, kunnanjohtaja, talousjohtaja) osallistuu Sotkamon Yrittäjien hallituksen kokouksiin. Sotkamon Yrittäjien edustajat (kolme nimettyä) osallistuvat käynnissä olevan valtuustokauden ajan kunnan elinvoimaryhmään sekä kutsuttaessa lyhytaikaisempiin valmisteluelimiin. Kainuun Vuoden Elinvoimakunta -kehityskeskustelu järjestetään kesäkuun loppuun mennessä.

Yhdistys osallistuu kunnan ja yrittäjien yhdessä toteuttamaan säännölliseen yhteydenpitoon. Vuoden aikana järjestetään aamukahvitilaisuuksia toimialateemoilla. Kutsu esitetään vuorotellen Sotkamon Yrittäjät ry:n ja Sotkamon kunnan taholta. Lisäksi järjestetään avoimia yrittäjätapaamisia.

Puheenjohtaja osallistuu Suomen Yrittäjät ry:n Vaikuttajafoorumiin helmikuun alkupuolella 2021.

Kunnallisjohdon seminaariin 3.-4.6.2021 osallistuu puheenjohtaja. Lisäksi kunnan johtoa kannustetaan osallistumaan.

Suomen Yrittäjien valtuuston kokous on lokakuussa. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan samassa yhteydessä järjestettäville Valtakunnallisille yrittäjäpäiville.

Yhteistoiminta

Jäsentoiminta:

Varsinaisen kokouksen yhteydessä järjestetään jäsenyritysten edustajille aktiviteetteja.

Uusille jäsenille esitellään Sotkamon Yrittäjien toimintaa sekä yleensä yrittäjäliikkeen tavoitteita ja toimintaa eri tilaisuuksissa. Tärkeänä kohderyhmänä ovat nuoret yrittäjät.

Sotkamon Yrittäjät pyrkii järjestämään tervehdyskäynnin uusiin sotkamolaisiin yrityksiin, jotka aloittavat liiketoiminnan sekä niihin yrityksiin, joissa on tapahtunut sukupolvenvaihdos. Lisäksi huomioidaan yritysten ja yrittäjien pyöreät merkkipäivät.

Jäsenhankintakampanjaa jatketaan yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa. Jäsenmäärätavoite on 170 jäsenyritystä 31.12.2021 mennessä.

Ulkoinen yhteistoiminta:

Neuvotellaan vuoden aikana merkittävien yhteistyötahojen kanssa paikalliset jäsenedut.

Jäsenistölle järjestetään hyvinvointia edistäviä tilaisuuksia kumppaneiden kanssa. Kyseeseen voisivat tulla esim. yrittäjien kuntotesti ja tutustuminen joihinkin liikuntamuotoihin ja -lajeihin.

Sotkamon kunta on perustanut päätöksenteon tueksi valtuustokaudelle elinvoimaryhmän valmistelemaan elinvoimaisuuden kehittämistä. Sotkamon Yrittäjillä on ryhmässä kolme edustajaa.

Sotkamon tapahtumatarjontaa uudistetaan ja Sotkamon Yrittäjät voivat osallistua toimintaan. Kesätapahtumat toteutetaan kunnan budjetoimin varoin. Joulunavausta pidetään kaupan kannalta merkittävänä tilaisuutena. Se järjestetään marraskuun lopulla.

Yhteistyötä oppilaitosten kanssa jatketaan ja kehitetään. Yrittäjyysopinnoissa edistyneille perusopetuksen yläkoulun oppilaille jaetaan stipendit koulun edustajien kanssa sovittavalla tavalla.

Viestintä ja koulutus

Viestinnän tarpeisiin yhdistyksen kotisivut ylläpidetään ja ajankohtaisista asioista viestitään Facebookissa Sotkamon Yrittäjät -sivuilla sekä jatketaan Sotkamon Yrittäjien Whatsapp-ryhmän ylösajoa kutsumalla mukaan kaikki jäsenet. Jäsentiedotteet jaetaan Postiviidakko-sähköposteina. Kokouskutsut lähetetään ainoastaan sähköpostilla, ei kirjepostina.

Jäsenistölle tiedotetaan Kainuun Yrittäjien ja heidän kumppaneiden järjestämistä koulutus- ja muista tilaisuuksista.

Suomen Yrittäjien järjestämä POMO -koulutusohjelma huomioidaan ja osallistutaan koulutukseen tarpeen ja edellytysten mukaan. Koulutustilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan tai suunnitellaan tuleville vuosille.