Tampereen Käsityö- ja Teollisuusyhdistys

Historia

Tampereen Käsityö- ja Teollisuusyhdistys on pyrkinyt korostamaan 140-vuotisen historiansa aikana ensisijaisesti työn yhteydessä tapahtuvaa ammattikoulutusta. Se on järjestänyt vuosien varrella itsekin runsaasti ammattikasvatukseen liittyviä kursseja. Yhdistys on korostanut korkean ammattitaidon lisäksi myös ammatinharjoittajien ymmärrystä oman ammattinsa arvosta. Korkea ammattitaito on merkinnyt kasvavaa itseluottamusta, mikä sitten on näkynyt oman ammatti-identiteetin voimistumisena.

Käsityöammattitaidon korkein tunnus on ylempi ammattitutkinto eli mestarinkirja. Yhdistys on ollut luomassa sen myöntämisen vaatimuksia ja on samalla hoitanut mestarikirjan suorittamiseen käytäntöjä vuosina 1868–1980. Varsinaisten kädentaitojen lisäksi mestarikirjan edellytyksenä on ollut liikkeenhoidollisten tietojen hallitseminen. Sillä on ollut merkitys sille, että käsityön ammattilaiset ovat perustaneet omia yrityksiä.

Lisää tietoa Tampereen Käsityö-ja Teollisuusyhdistyksestä saat kirjoista Tampereen Käsityö- ja Teollisuusyhdistys 1868-1968 tai Käsityöläiskoulusta Tandemiin.

Molempia kirjoja on saatavana Tampereen Käsityö- ja Teollisuusyhdistykseltä.