Tornion Yrittäjät

Tornion Yrittäjät ry

Yrittäjä, seuraa näitä somessa!


Tornion Yrittäjien historia

Tornio on ollut Lapin kaupan keskipiste jo ennen kaupunkioikeuksien saantia 1621. Arkkipiispa Olaus Magnus mainitsee vuonna 1519 muistiinpanoissaan Tornion olleen varhaisen keskiajan kauppapaikan.

Menneiden aikojen kehitys kaupungissamme vaihtui ajoittain heikkoudeksi noustakseen taas maailman myrskyjen myötä ja eri kansakuntien taholta kiinnostuksen kohteeksi maayhteytensä vuoksi Ruotsiin. Yhteiskunnan kehitys on heijastunut ajan saatossa myös kaupungin liike-elämään. Jo 1700-luvulla elinkeinot järjestäytyivät kaupungissa ammattikunniksi vartioidakseen omaa aluettaan ammatillisessa mielessä. Tornion erikoisasema maamme ainoana maayhteytenä Ruotsiin on pula-aikojen, sotien ja valuutanvaihteluiden aikoina ollut materiaalinen henkireikä suomalaisille ja erilaisten tuotteiden edullinen ostopaikka ruotsalaisille.
 
1879 annetun asetuksen mukaan perustettu Tornion Kauppiasyhdistys oli mukana siinä liike-elämän joukossa, joka 1939 perusti Yksityisyrittäjäin Kemin – Tornionlaakson Aluejärjestön, myöhemmin uudistetulla nimellä, Länsipohjan Yrittäjät ry, joka taas oli innostamassa torniolaisia pk-yrittäjiä perustamaan oma paikallisyhdistys Tornioon. Toukokuun 6. päivänä 1979 torniolaiset eri alojen yrittäjät ja yritykset katsoivat etujensa vaativan perustaa paikallinen kaikkia pk-yrittäjiä edustava Suomen Yrittäjäin Keskusliiton organisaatioon kytkeytyvä TORNION YRITTÄJÄT R.Y.
 
Näin oli päädytty eri historiallisten vaiheiden jälkeen yhteen kaikkia yrittäjiä ja yrityksiä edustavaan yhdistykseen. Yhdistys tulisi antamaan panoksensa omalta osaltaan valtakunnalliseen yrittäjäpolitiikan ja ennen kaikkia torniolaisen yrittäjäpolitiikan ajamiselle sekä jäsenistönsä taloudellisten ja toiminnallisten edellytysten vaalimiselle ja parantamiselle.
 
Tornion Yrittäjät ry:n perustava kokous
 
Aluejärjestön toimitusjohtajan Teemu Tuomisen ohjeiden mukaan kutsuttiin torniolaiset: ”yksityisyrittäjä ja omavastuiset ammatinharjoittajat Tornion Yrittäjäyhdistyksen perustavaan kokoukseen”. Tornion Osuuspankin kerhohuoneeseen kokoontui 62 torniolaista yrittäjää perustamistoimikunnan puheenjohtajan Vesa Ruorasen johdolla päättämään perustamisesta.
 
Perustavan kokouksen tehtävänä oli valita yhdistyksen ensimmäinen hallitus, jonka jäsenten lukumääräksi päätettiin 10 jäsentä ja puheenjohtaja.
 
Ensimmäisen toimintavuoden puheenjohtajaksi valittiin Vesa Ruoranen ja hallituksen jäseniksi toimitusjohtaja Kaarina Aho, konttoripäällikkö Väinö Enbuske, liikkeen-harjoittaja Reino Herajärvi, toimitusjohtaja Yrjö Hiltunen, kauppias Esa Kaarlela, kauppias Aarre Kronqvist, toimitusjohtaja Esko Latvanen, arkkitehti Matti Porkka, kauppias Sinikka Taramaa ja pankinjohtaja Seppo Halmkrona jonka hallitus valitsi sihteeriksi.