Turun Yrittäjien Säätiö

Turun Yrittäjien Säätiön toiminnan tarkoituksena on edistää turkulaista yrittäjyyttä ja lisätä turkulaisten yritysten menestystä jatkuvasti kehittyvässä ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Säätiö tukee niin yrittäjiä, kuin yksityisessä omistuksessa olevia turkulaisia yrityksiä. Toiminnan painopistealueina ovat pienten ja keskisuurten yritysten menestymismahdollisuuksien edistäminen sekä nuorten yrittäjien toimintamadollisuuksien parantaminen tukemalla heidän lisäkoulutustaan tai osallistumistaan yritysten kehittämisohjelmiin.

Varainhankinta ja avustusperiaatteet

Turun Yrittäjien Säätiön mahdollisuudet avustusten myöntämiseen perustuu säätiön peruspääoman tuottoon. Peruspääoman kasvattaminen mahdollistaa entistä laajemman toiminnan.

Lahjoitukset

Turun Yrittäjien Säätiö voi sääntöjensä mukaan vastaanottaa myös lahjoituksia ja muita varoja. Peruspääoman tavoin säätiölle myönnetty lahjoitus tai testamentatut varat hoidetaan ammattitaitoisesti ja tarpeetonta riskinottoa välttäen. Pääoman nettotuotto jaetaan avustuksina ja tukena säätiön sääntöjen mukaiseen toimintaan. Kun haluatte suunnata lahjoituksen tai ohjata varoja säätiön toiminnan edistämiseen ja turkulaisen yrittäjyyden tukemiseen, olkaa hyvä ja ottakaa luottamuksellisesti yhteyttä säätiön puheenjohtaja Jarmo Tammiseen.

Yhteystiedot

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimii Jarmo Tamminen, joka on myös ensisijainen yhteyshenkilö. Hallituksen muut jäsenet ovat: Jaakko Männistö, Tuula Lunden, Jari Rastas, Lasse Lintervo ja Sarianne Mäkelä.

www.turunyrittajiensaatio.fi

Turun Yrittäjien Säätiö
Itäinen Rantakatu 60a A 8
20810 Turku   Puh. 0400 521128  

Hakemukset toimitetaan mielellään sähköpostitse osoitteeseen:
hallitus@turunyrittajiensaatio.fi