Historiaa

Yhdistyksen perustaminen

Syksyllä 26.9.1978 pidettiin Ulvilassa aikaisemmin Arttulana tunnetussa, silloisessa Ravintola Nahkatakissa Ulvilan Yrittäjät r.y:n perustava kokous. Kokouksessa oli 37 yrittäjää ja tilaisuuden sponsorina oli silloin Helsingin Osakepankki, jonka johtajana oli Antti Koponen.

Perustamisen aikaan yrittäjäyhdistysten lukumäärää ja jäsenmäärää lisättiin ja luonnetta kehitettiin valtakunnallisen edunvalvontajärjestön suuntaan.

Yhdistyksen perustamista valmistelivat etukäteen Satakunnan Yrittäjät r.y:n hallituksen ulvilalaiset jäsenet Einari Oksanen ja Klaus Laihinen. Laihinen oli Kleemolan Leipomon paikalla toimineen piparkakkuleipomon Porin Laatuleivän omistaja ja Oksanen on viereisellä tontilla toimineen VäriOksan johtaja. Ennen perustamiskokousta oli tehty työtä yrittäjien kiinnostuksen herättämiseksi asiaan. Einari Oksanen muotoili jo ennen perustamiskokousta kaavailun yhdistyksen hallituksesta. Kaavailu osoittaa huolellista valmistelua, sillä siinä on kiinnitetty huomiota siihen, että ensimmäiseen hallitukseen tulisi edustus mahdollisimman monelta toimialalta ja kunnan eri alueilta syrjäkyliä unohtamatta.

Perustavan kokouksen avasi silloinen Satakunnan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja talousneuvos Arvo Lehtonen ja kokouksen puheenjohtajana toimi Klaus Laihinen. Kunnanjohtaja Teuvo Aalto esitelmöi kokouksessa aiheesta kunta ja yrittäjät.

Yhdistyksen ensimmäiseen hallitukseen valittiin valmistelijoiden Klaus Laihisen ja Einari Oksasen lisäksi Mäki-Market -kauppias Veikko Hakala, idearikas metalliyrittäjä Seppo Ijäs, rakennusliikkeen omistaja Jouni Kourujärvi, varatuomari Touko Laine Friitala Oy:stä, asianajaja Olli Laurila, puutarhuri Veikko Mäkelä, autoilija Mikko Mäkinen, silloisen Ravintola Nahkatakin omistaja ravintoloitsija Veli-Esko Rönkkö, radiaattoritehtailija Raimo Salomaa, autoilija Väinö Santanen, parturi-kampaaja Pirkko Setola, maalausliikkeen harjoittaja Risto Terho ja huonekalukauppias Esko Vauhkonen, joista Laihinen puheenjohtajaksi, Oksanen varapuheenjohtajaksi, Laurila sihteeriksi ja Mäkelä rahastonhoitajaksi.

Yhdistyksen hallitus ja virkailijat vaihtuvat

Puheenjohtajat kautta vuosien:

Puheenjohtajaa valittaessa on sovittu, että puheenjohtajakausi kestää normaalisti kolme vuotta. Toiset ovat kuitenkin viihtyneet tehtävässä pidempään ja jotkut ovat luopuneet aikaisemmin. Klaus Laihisen lyhyt puheenjohtajuus johtuu henkilökohtaisesta syystä ja omasta eropyynnöstä heti ensimmäisen kauden aikana.

 • Klaus Laihinen (1978)
 • Arvi Tyynelä (1978-1980)
 • Teuvo Jyrkiäinen (1981-1987)
 • Jorma Mykrä (1988-1990)
 • Petri Jyrkiäinen (1991-1994)
 • Juha Rauhanen (1995-1998)
 • Seppo Rantanen (1999-2002)
 • Tapani Kankaanpää (2003-2004)
 • Reino Elo (2005-2007)
 • Tiina Ahonen (2008-2013) 
 • Kari Ollila (2014-2016)
 • Krista-Carola Mäkinen (2017-


Varapuheenjohtajat:
Einari Oksanen, Hannes Nylund, Jorma Mykrä, Esko Latvanen, Jouni Kourujärvi, Merja Salminen, Reino Elo, Tiina Ahonen, Esko Pamppunen, Markku Uusitalo, Krista Carola Mäkinen, Kari Mykrä, Kalevi Viinamäki.
Nykyisen hallituksen jäsenet Mikko Lindholm ja Joona Mannonen toimivat varapuheenjohtajina.

Sihteerit:
Sihteerinä toimi aluksi alun kolmatta vuotta Olli Laurila ja sen jälkeen vuodesta 1981 alkaen Helena Osmo, jonka kirkkaasti helähtävästä hymystä nautittiin lähes 24 vuotta. Vuoden 2005 alusta tapahtui muutos sihteerin kohdalla, kun Marianne Parman-Jalonen valittiin sihteeriksi. Mariannen jälkeen sihteeriksi valittiin 2017 Johanna Uusitalo, joka toimi vuoteen 2020 asti. Nykyisen hallituksen sihteerinä toimii Anna Broholm.

Hallituksen jäsenet myöhempinä vuosina:
Hallituksen jäsenet ovat erovuorossa kahden vuoden välein, mutta aktiiviset jäsenet toimivat yleensä vuosikausia antaen kokemuksen tietoa pitkäkestoiseen toimintaan.

Teuvo Jyrkiäinen, Maire Siuro, Arvi Tyynelä, Antti Koskinen, Hannes Nylund, Jorma Mykrä, Pertti Jokinen, Esa Mattila, Sinikka Kuusisto, Rauni Pullinen, Anne-Mari Ikkala, Simo Rostedt, Juhani Hietaranta, Kaarina Vuolteenaho, Osmo Ojala, Marja Kulmala, Jouko Kettunen, Esko Latvanen, Merja Kuntsi-Helin, Tiina Ahonen, Jukka Hurttila, Anneli Honkasalo, Marja Markkula, Markku Uusitalo, Aimo Simula, Tapani Niinimäki, Erkki Valli, Tapani Kankaanpää, Pauli Sänpäkkilä, Jari Hakala, Merja Salminen, Kari Ollila, Petri Jyrkiäinen, Juha Rauhanen, Seppo Rantanen, Harri Jokinen, Onni Vihavainen, Pirjo Saarinen, Anne Setälä, Reino Elo, Jari Viljanen, Leena Finnilä, Marjo Grönlund, Matti Hellberg, Sampo Huhtamäki, Tiina Saarinen, Pekka Jalonen, Kimmo Saarinen, Tuulia Pirttilä, Tuomas Rouhikko, Riina Välimaa, Mari Väisänen, Krista Carola-Mäkinen, Johanna Uusitalo, Mikko Lindholm, Kirsi Pohjola, Asko Mäkinen, Krista Vääräkoski, Kari Mykrä, joona Mannonen, Janne Järvinen, Milla Rostedt, Anna Broholm, Kari Mykrä, Olli-Pekka Itkonen, Nina Aalto ja Sauli Riuttamäki.
 
Yhdistyksen kehitys ja kasvu; jäsenyyden arvostus
Yhdistyksen toiminta alkoi hyvin ja jo parin kuukauden kuluttua yhdistyksellä oli 54 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä. Nykyisin jäseniä on n. 260.

Klaus Laihisen erottua puheenjohtajan tehtävistä hänen tilalleen valittiin Arvi Tyynelä. Tyynelän kausi alkoi vilkkaasti. Maaliskuussa 1979 pidettiin Ravintola Nahkatakissa jäsenten tutustumis-tilaisuus ”yrittäjäiset” ja talo oli täynnä. Alkuinnostuksen jälkeen osanotto yhdistyksen toimintaan alkoi taantua. Yhteiset illanvietot toivat kuitenkin väen takaisin, ja yhdistyksellä alkoi uusi nousu.

Vuoden 1981 alusta yhdistyksen puheenjohtajaksi tuli Teuvo Jyrkiäinen, joka johti yhdistystä seitsemän vuotta. Koko tuon ajan yhdistys kulki eteenpäin ilman huomattavia takaiskuja, ja siitä tuli merkittävä ja arvostettu vaikuttaja Ulvilassa. Yhteenliittymisen joukkovoiman vuoksi yhdistyksen mielipidettä ruvettiin arvostamaan.

Kun sittemmin pienen ja keskisuuren yritystoiminnan arvostus on muutenkin yhteiskunnassa lisääntynyt, voivat jäsenet olla tyytyväisiä jäsenyyteensä.

Yrittäjäjärjestön kolmiportaisessa edunvalvontaorganisaatiossa yhdistyksemme on toiminut aktiivisesti. Yhdistyksellämme on kaksi hallituspaikkaa Satakunnan Yrittäjien hallituksessa. Lisäksi yhdistyksemme jäseniä on toiminut sekä aluejärjestön varapuheenjohtajana, aluevastaavana ja  useassa eri luottamustoimessa työvaliokunnassa sekä erilaisissa toimikunnissa. Yhdistyksemme jäsen on ollut Suomen Yrittäjien hallituksessa kaksi kautta, ja toinen jäsen hallituksen varajäsenenä ja liittovaltuuston jäsenenä.

Yrittäjäyhdistys ja kunta (kaupunki vuodesta 2000)


Ulvilan Yrittäjät ry. pyrki heti alusta alkaen vaikuttamaan kotikunnan asioihin. Yhdistys ei ole asettanut omia ehdokkaita kunnallisvaaleihin, mutta se on tukenut eri puolueiden listoilla olleita jäseniään vaaleissa. Periaatteena on ollut, ettei ole niinkään väliä sillä, minkä väriset hevoset yrittäjäyhdistyksen vankkureita vetävät, vaan pääasia on, että vankkurit liikkuvat.

Yhteistyö kunnan kanssa alkoi jo ennen kuin yhdistyksen jäseniä valittiin kunnanvaltuustoon ja valtuutettujen saamisen jälkeen yhteistyö on tiivistynyt. Jo vuonna 1978 yhdistyksellä ja kunnalla oli yhteisiä neuvotteluja nuorten työttömien työllistämiseksi. Yhteistoiminta työllisyysasioissa on jatkunut jo 30 vuotta. Eräs tärkeimmistä pyrkimyksistä on ollut ja on edelleen kunnan ja kuntalaisten hankintojen ohjaamiseen oman kunnan yrittäjille.

Yhdistyksen ja kunnan yhteistyön tuloksena saatiin kunnan suunnittelusihteeri-elinkeinoasiamiehen virka jaettua ja kuntaan saatiin päätoiminen elinkeinoasiamies. Yhteistoiminnan jatkuessa perustettiin kunnan kanssa yhteinen Jokilaakson Yrityspalvelu Oy, jossa yrittäjillä sovittiin olevan osake-enemmistö ja jolta kunta lupautui ostamaan elinkeinoasiamiespalvelut. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut ansiokkaasti Pentti Mattila koko yhtiön Ulvilassa toiminnan ajan.

Vuonna 2003 Jokilaakson Yrityspalvelu Oy:n toiminta laajeni Poriin, ja koko seutukunnan kuntiin. Yhtiön nimi muutettiin yhden välivaiheen jälkeen POSEK Oy:ksi, ja viime vuodet yhtiön toimitusjohtajana on ollut Kari Hietala. Pentti Mattila on jatkanut projektijohtajana yhtiön palkkalistoilla, ja tätä historiikkia päivitettäessä hänet on nimetty Ulvilan kuntavastaavaksi.

Yrittäjät ja Ulvilan kaupunki ovat pitäneet useita kuntatiimin kokouksia vuosittain. Joitakin asioita, esimerkiksi liikenne- ja tonttijärjestelyjä, on saatu vuosien työn tuloksena eteenpäin, mutta tontti- ja toimitila-asioissa yrittäjät ovat jatkuvasti olleet tyytymättömiä saatuihin tuloksiin. Vuosittain on pidetty myös kaupungin- ja yrittäjien hallituksen yhteistilaisuus, joissa yrittäjät ovat alustuksillaan esittäneet mielipiteitään. Yhdessä on myös tehty ryhmätöitä, joilla yhteisiä ongelmia on käsitelty.

Huomionosoitukset


Vuosittain on valittu Vuoden Yrittäjä. Tarkoituksena on ollut antaa tunnustusta esimerkillisesti toimineille ja onnistuneille yrityksille.

Vuoden Yrittäjän arvon ovat vuorollaan saaneet:

Mäki-Market, Friitalan Puu Oy, Maanrakennus Osmo Ojala Oy, VäriOksa Ky, Kuljetusliike P. Jokinen Ky, Frilli, Ulvilan Konesuunnittelu Oy, Foto-Friitala Ky, autoilijaperhe Väinö, Lea ja Sinikka Santanen, Kleemolan Leipomo Oy, Radiaattoritehdas Salomaa Oy, Hurttipaino Oy, Ulvilan Vaateaitta, Talotekniikka Rauhanen Oy, Ulvilan Kaihdin Oy, Maanrakennus Mykrä Oy, Kuljetusliike Mikko Mäkinen Ky, Gasteria Oy, Ulvilan Seutu Oy, Ulvilan Konepaja Oy, Rakennuspalvelu Jalonen Oy, Friiplast, Fragata Oy, Kauneushoitola Annuli, Harjunpään Teräsrakenne Oy, Kepun Lasi, Ulvilan Kirjakauppa Ky, ROCCA Group Oy, Automaalaamo Peltomaa Ky, K-Supermarket Hansa, Bestron Oy, Fysikaalinen Hoitolaitos Anne Setälä Ky, Raimo Jussila Cafè Hellman ja Kiinteistöuudistus Huhtamäki Oy, Sampo Huhtamäki, Ulvilan Tilitoimisto Oy, Tiina Saarinen, Lastensuojelulaitos Ravani Oy, Mari Salomaa ja Jussi jaatinen, Grippertec Oy, Jukka Pihlajaniemi ja Markku Peltomäki, Lännen Alituspalvelu Oy, Pekka Vepsä, Romuliike M. Hirvikoski, Ari Hirvikoski ja Mikko Vänni, Ulvilan Apteekki.

Vuodesta 2009 on myönnetty myös Vuoden Nuori Yrittäjä tunnustus. Tämä on huomionosoitus nuorena aloittamasta yritystoiminnasta ja sen menestyksellisestä hoitamisesta.

KK-Sähköpalvelu, Rakennuspalvelu Lindholm Oy,  ATK-Pojat Ky, Neste Oil K-Market, Parturi Kirsi-Hannele, Ulvilan Autopiste Oy, PieniSuuri Idea ja Pacetti Oy.

Keväällä 2016 jaettiin ensimmäinen Vuoden Yksinyrittäjä tunnustus. Tämän kunnian sai Johanna Herbertsson-Blom, Sisustus Sagan. Vuonna 2018 tunnustuksen sai Kimmo Keso Ky ja vuonna 2020 Kristiina Heinonen, Kikan Kivat.

Satakunnan Yrittäjien Vuoden 2015 Yksinyrittäjäksi valittiin ulvilalainen valokuvaaja Johanna Uusitalo. Tunnustus jaettiin v. 2015 ensimmäistä kertaa.

Satakunnan Yrittäjien Vuoden Nuori 2017 Yrittäjäksi valittiin Ulvilan Autopiste Oy, Mikko Kuusisto ja Olli-Pekka Itkonen.

Satakunnan Vuoden Yksinyrittäjäksi 2017 valittiin ulvilalainen mainostoimisto PieniSuuri Idean, Anna Broholm.

Yhdistys on myöntänyt ansioituneille yrittäjille ansiomerkkejä ja yrittäjäristejä. Merkkipäivinä on jäseniä muistettu kukin, viirein ja muilla huomionosoituksilla.

Koulutustoiminta


Yhdistyksen jäsenille on järjestetty monenlaisia koulutustilaisuuksia. 1980- luvulla yhdistyksen joukkue osallistui useana vuonna menestyksellisesti yritysjohdon koulutukseksi järjestettyyn valtakunnalliseen tuloksentekijä-kilpailuun. Eräässä loppukilpailussa loistavan alun jälkeen tehty virhearviointi on herättänyt useita jälkipuheita, mutta lopputuloksena saavutettu kuudes sija oli kuitenkin hyvä. Koulutustarjonta on ollut runsasta Satakunnan Yrittäjien toimesta, ja osan tilaisuuksista yhdistys on järjestänyt itse. Omaa koulutusta on ollut markkinoinnista ja asiakaspalvelusta. Keskinäiseen käyttäytymiseen ja terveeseen elämään on saatu oppia tapakoulutusillassa ja ravinto- ja elämäntapakursseilla. Olemme olleet myös yrityskummina Ulvilan lukiossa yrittäjäkurssilla. Yksi lukion kolmesta oppilasyrityksestä palkittiin valtakunnallisesti.

Virkistys- ja kulttuuritoiminta

Yhdistyksessä on oivallettu heti alusta pitäen, että yhteenkuuluvaisuuden tunne on yhdistyksen  voiman edellytys. On järjestetty pikkujouluja, itsenäisyyspäiväjuhlia sekä teatteri- ja luontoretkiä. Viron matkoilla olemme käyneet aikaisemmin Ulvilan ystävyyskunnassa Suure-Jaanissa ja viime vuosina Tallinnassa ja Tartossa. Vuodesta 1983 yhdistyksemme on järjestänyt kerran vuodessa markkinat. Nyt äitienpäivämarkkinoiksi nimetyillä markkinoilla valitaan vuoden Ulvilalainen Äiti. Yrittäjäkunto- projekti järjestettiin vuosina 2005-2007 yhteistyössä Harjavallan sosiaali- ja  terveysalan oppilaitoksen, Innovan, Euroopan sosiaalirahaston ja Satakunnan Yrittäjien kanssa. Ulvilassa Yrittäjäkunto ryhmän vetäjänä toimi Anne Setälä. Osallistujat ovat voineet valita kolmen kuukauden tai vuoden mittaisen ryhmän. Monet ryhmiin osallistuneet ovat jatkaneet liikuntaharrastusta ja uusia yrittäjiä on liittynyt mukaan. ”Tanssi Yrittäjän kanssa” kurssit ovat mukavaa uutta yhdessä tekemistä ja – oppimista.

Hansasatama-projekti

Merkittävin yrittäjien ja kunnan yhteisprojekti toteutettiin Tapani Kankaanpään puheenjohtaja-kaudella, kun Kokemäenjoen rantaan rakennettiin vuosia valmisteltu Hansasatama. Yrittäjäyhdistys on vuokrannut alueen viideksikymmeneksi vuodeksi, ja se on luovutettu kaupungille kaikkien kaupunkilaisten yhteiseksi vapaa-ajan paikaksi.

Yhteistyössä olivat mukana molemmat paikalliset leijonaklubit, jotka keräysvaroja lahjoittamalla hankkivat alueelle leikkipuistokalusteet, grillikatoksen ja puiston kasvit. Lionsien toimesta alueelle rakennettiin myös Beach Wolley kenttä ja tehtiin puiston puuistutukset. Kirkkoveneyhdistys on hankkinut samalle alueelle laiturin ja kaupungin toimesta alueelle on tehty oma hiekkaranta.

Naisjaoston toiminta

Naisjäsenten osallistuminen yhdistyksen toimintaan on ollut tärkeää, ja alkuvuosina ”itsenäinen” naistoimikunta hoiti useita taloudellisestikin tärkeitä tilaisuuksia. Kun Jorma Mykrä tuli puheenjohtajaksi vuonna 1988, niin naisjaoston toimintaan tuli muutos. Mykrä selkiytti heti toimikautensa alussa yhdistyksen naisjaoston aseman. Naisjaosto on toiminut lähes koko yhdistyksen olemassaolon ajan, mutta sen identiteetti oli epäselvä, kunnes keväällä 1988 sen todettiin olevan yhdistyksen alaosasto.

Vuoden 2008 alusta olemme saaneet ensimmäisen naispuheenjohtajan kun Tiina Einarin tytär (Einari Oksanen; perustajäsen) Ahonen tarttui naisellisella, mutta terävällä otteella nuijan varteen. Voitiin todeta, että erillistä naistoimikuntaa ei tarvita, vaan kaikki asiat ovat yhteisiä. Eihän yhdistyksellä ole omaa miestoimikuntaakaan. Näin ollen Jorma Mykrän puheenjohtajakaudella lopetettu naistoimikunta on lopullisesti haudattu, ja nykyisen hallituksen jäsenistä lähes puolet on naisia.

Karismaattinen puheenjohtaja Teuvo Jyrkiäinen

Edesmenneellä karismaattisella puheenjohtajalla Teuvo Jyrkiäisellä oli tapana kirjoittaa myllykirjeitä, joita sinkoili paitsi jäsenille, jopa pääministerillekin. Muutamia niistä löytyy arkistostamme. Eräässä hän neuvoo, että kevätmarkkinoihin pitäisi saada uudistuksia ja uutta henkeä, mikä on vieläkin huomionarvoinen ohje. Toisessa hän kannustaa ulvilalaisia yrittäjiä epilogin sanoin ja ajatuksin.

EPILOGI

Elämä on lyhyt
on vielä monta asiaa miettimättä
kirjaa lukematta
sävellystä kuulematta.
Monta maata käymättä
kieltä oppimatta
rataosuutta ajamatta
ihmistä tutustumatta
tapaa omaksumatta
virhettä tekemättä.
Yritän niin paljon kuin ehdin,
ne jotka tulevat jälkeeni
jatkavat tästä.

Hannu Niklander

Historia on laadittu perustajajäsen Olli Laurilan ja Markku Uusitalon yhteistyönä.