Vaasan Yrittäjät - Vasa Företagare rf

VAASAN YRITTÄJÄT RY – VASA FÖRETAGARE RF

Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toiminta-alueensa yrittäjäkunnan yhteisten etujen ajamiseksi paikallisyhdistys yhteistoiminnassa keskusliiton (Suomen Yrittäjät) ja aluejärjestön (Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät) kanssa

  1. edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä;
  2. edustaa jäsenkuntaansa suhteessa valtion- ja kunnallishallintoon toiminta-alueellaan tekemällä pienten ja keskikokoisten yritysten taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja;
  3. harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa yritystoimintaa ja työelämää koskevissa asioissa;
  4. edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä toiminta-alueellaan;
  5. huolehtii omalta osaltaan keskusliiton ja aluejärjestön ohjeiden mukaisesti näiden antamista tehtävistä sekä valtakunnallisista ja alueellisista toimenpiteistä;
  6. huolehtiijäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta järjestämällä retkiä, juhlia ja muita tilaisuuksia, sekä
  7. toimii muutenkin edellisiin verrattavilla tavoilla jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja kehittämiseksi.

Vaasan Yrittäjien MISSIO

Parantaa yrittämisen edellytyksiä ja yrittäjien asemaa omalla alueellaan sekä lisätä menestyvää yrittäjyyttä.

Vaasan Yrittäjien VISIO – aktiivinen tahtotila

Vaasan seudusta Suomen yrittäjyyden edelläkävijä.

Menestyvien yritysten ja yrittäjien määrä lisääntyy ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranee. Tavoitteena yhteiskunnallisen aktiivisuuden lisääntyminen eri organisaatioiden tasolla ja toiminnassa.

Vaasan Yrittäjien ARVOT

ROHKEUS  – vastuullisuus, tavoitteellisuus, intohimo.

LUOTETTAVUUS – yhteisöllisyys, avoimuus, inhimillisyys.

UUSIUTUMINEN – sitoutuneisuus, kuunteleminen, innovatiivisuus.