Valkeakosken Yrittäjät

Tietoa yhdistyksestä

Valkeakosken Yrittäjät ry on perustettu 1939 ja on yksi  Pirkanmaan Yrittäjät -aluejärjestön paikallisyhdistyksistä. Yhdistys toimii omalta osaltaan Suomen Yrittäjien ja Pirkanmaan Yrittäjien tavoitteiden toteuttamiseksi sekä yrittäjyyden arvostuksen kohottamiseksi Valkeakoskella.

Valkeakosken Yrittäjät on jäsentensä kanava kotikunnan päätöksentekoon, mutta myös alueelliseen ja valtakunnalliseen vaikuttamiseen. Aluejärjestöjen toiminnassa painopisteet ovat jäsenyritysten neuvonta-, koulutus-, ja tiedotuspalveluissa sekä alueiden kehittämisessä, jonka merkitys on korostunut EU-jäsenyyden seurauksena.

Toimintaperiaatteemme on toimia pienten ja keskikokoisten yritysten edunvalvojana

Vahvistamme, verkostoimme ja vaikutamme. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhdistyksemme

  • toimii paikkakunnalla toimivien yksityisten yrittäjien yrittäjä-, elinkeino-, työmarkkina- ja talouspoliittisena etupiirinä
  • parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä
  • lisää yrittäjien painoarvoa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
  • luo myönteistä asennetta yrittäjyydellä
  • edistää tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä
  • osallistuu yritystoimintaa koskevan lainsäädännön ja toimenpiteiden valmisteluun
  • harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, koulutus- ja tutkimustoimintaa yritystoimintaa koskevissa asioissa
  • edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä
  • toimii jäsenistönsä yhteisten etujen valvomiseksi ja edistämiseksi
  • järjestää jäsenkunnalleen virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa.

Paikallisyhdistys on puoluepoliittisesti riippumaton.