Vihdin Yrittäjät

Yhdistys

Vihdin Yrittäjät ry on vihtiläisten pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien etuja sekä yhteistoimintaa ajava yhdistys.

Olemme osa yrittäjäyhdistysten verkostoa:

Yrittäjien paikallisyhdistyksenä Vihdin Yrittäjät ry kuuluu aluejärjestöön Uudenmaan Yrittäjät ry, joka puolestaan kuuluu valtakunnalliseen kattojärjestöön Suomen Yrittäjät ry. Vihdin Yrittäjät ry:n jäsenet saavat hyväkseen kaikki alue- ja valtakunnallisen järjestön suomat edut.

Vihdin Yrittäjien tärkeimmät toimintamuodot:

  • Edistää paikallista yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä.
  • Osallistuu yritystoimintaa koskevaan paikalliseen keskusteluun sekä tekee yritystoimintaa koskevia aloitteita ja antaa lausuntoja sekä pitää tässä tarkoituksessa yhteyttä kunnan viranomaisiin ja muihin päätöksentekijöihin sekä järjestöihin.
  • Harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa yritystoimintaa ja työelämää koskevissa asioissa.
  • Edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä.
  • Toimii muutenkin jäsenistönsä yhteisten etujen valvomiseksi ja edistämiseksi.
  • Huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta järjestämällä retkiä, juhlia ja muita tilaisuuksia.
  • Toimii aluejärjestönsä sekä Suomen Yrittäjät ry:n asettamien päämäärien hyväksi.

Vihdin Yrittäjät ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton.