Ylöjärven Yrittäjät

Me yrittäjät

Toimintaperiaatteena on toimia pienten ja keskikokoisten yritysten edunvalvojana.

Suomen Yrittäjien toiminnan perusta on kaupunkien ja kuntien yrittäjäyhdistyksissä. Yrittäjäyhdistykset ovat jäsenyhdistysten kanava kotikunnan päätöksentekoon, mutta myös alueelliseen ja valtakunnalliseen vaikuttamiseen. Aluejärjestöjen toiminnassa painopisteet ovat jäsenyritysten neuvonta-, koulutus-, ja tiedotuspalveluissa sekä alueiden kehittämisessä, jonka merkitys on korostunut EU-jäsenyyden seurauksena.

  • on pienten ja keskikokoisten yritysten yrittäjä-, elinkeino- ja työantajapoliittinen keskusjärjestö
  • parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä
  • lisää yrittäjien painoarvoa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
  • luo myönteistä asennetta yrittäjyydellä
  • edistää tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä
  • osallistuu yritystoimintaa koskevan lainsäädännön ja toimenpiteiden valmisteluun
  • harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, koulutus- ja tutkimustoimintaa yritystoimintaa koskevissa asioissa
  • edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä
  • toimii jäsenistönsä yhteisten etujen valvomiseksi ja edistämiseksi.