Suomen Yrittäjien jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tämä seloste on korvattu uudella tammikuussa 2021. Yrittäjien voimassa olevan tietosuojaselosteen löydät täältä  »

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Yrittäjät ry

Postiosoite:
PL 999
00101 Helsinki

Käyntiosoite:
Mannerheimintie 76 A
00250 Helsinki

Rekisteri on yhteisrekisteri, jota käyttävät Suomen Yrittäjien keskusjärjestö, aluejärjestöt  ja paikallisyhdistykset omien jäsentensä osalta.

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Yrittäjät / Jäsenrekisteri
PL 191
00251 Helsinki
jasenpalvelu@yrittajat.fi
p. 09 229 221

2. Rekisteröidyt

 • Jäsenyritykset ja jäsenyritysten kontaktit
 • Seniorijäsenet
 • Opiskelijajäsenet
 • Kunnia- ja kannatusjäsenet

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn jäsenyyssuhteen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Jäsenten rekisteröinti
 • Sähköinen ja muu jäsenviestintä
 • Jäsenyyteen kuuluvien palvelujen ja etujen tarjoaminen
 • Järjestön tarkoitusta edistävät kyselyt ja tutkimukset
 • Jäsenyritysten ja -yrittäjien merkkipäivien huomiointi
 • Analysointi ja tilastointi
 • Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot            

Jäsenrekisteri sisältää sekä yritysten tietoja että yritysten kontaktien sekä seniori- ja opiskelijajäsenten henkilötietoja.

Yritystiedot

yrityksen perustiedot

 • y-tunnus
 • toimialatiedot
 • työntekijämäärä
 • yrityksen perustamispäivämäärä
 • julkiset Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän rekisteritiedot

yrityksen yhteystiedot

 • käynti-, postitus- ja laskutusosoite
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • sosiaalisen median verkko-osoitteet
 • asiointikieli

Henkilötiedot

jäsenyrityksen kontaktit, seniorijäsenet ja opiskelijajäsenet

 • nimi
 • sukupuoli
 • palvelukieli
 • syntymäaika
 • opiskelutiedot

kontaktien yhteystiedot

 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköposti

Jäsenyyttä koskevat tiedot

jäsensuhdetta koskevat tiedot

 • liittymistiedot
 • yhdistyksen vaihtaminen
 • jäsenyyden päättäminen ja siihen liittyvät syyt
 • laskutus- ja maksutiedot
 • tuote- ja tilaustiedot
 • asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • viestinnän seurantatiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: jasenpalvelu@yrittajat.fi.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Sähköpostimarkkinoinnin yhteydessä on aina mahdollisuus kieltää markkinointi.

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään tietoja luovuttamalla tai sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta tai muissa vastaavissa tilanteissa, jossa jäsen luovuttaa tietojaan
 • Jäsenhankkijoilta sähköisen lomakkeen tai integraation kautta
 • Jäsenille lähetettyihin viesteihin reagoimisesta ja osallistumisista järjestön tapahtumiin
 • Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (ytj.fi) julkisista tiedoista

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
 • Voimme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneille, jotta he osaavat tarjota jäsenyyteen kuuluvia etuja jäsenyrityksille.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa. Jäsenyritykseen liittyvien henkilöiden tiedot poistetaan 2 vuoden kuluttua jäsenyyden päättymisestä.

9. Henkilötietojen käsittelijät

 • Jäsenrekisterin tietoja käsittelevät Suomen Yrittäjät ry:n ja sen aluejärjestöjen rekisterinpitäjät sekä paikallisyhdistysten luottamushenkilöt ja palkatut työntekijät omien jäsenlistojensa osalta.
 • Lisäksi Suomen Yrittäjien omistaman Sypoint Oy:n työntekijät voivat käsitellä tietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 • Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • CRM-service, Digia Oyj

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Valitsemme tietojen säilytyspaikaksi pääsääntöisesti tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset.

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

Privacy Shield

Varmistamme, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

11. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Osa evästeistä on välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta. Osa evästeistä on sellaisia, joilla mittaamme kävijämääriä ja analysoimme sivuston käyttöä kehittääksemme palveluamme. Voimme käyttää evästeitä myös mainonnan kohdentamiseen. Evästeiden avulla pystymme tarjoamaan sivustokävijöille sisältöä, joka palvelee parhaiten juuri heidän tarpeitaan.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Suomen Yrittäjien ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Pyydämme suostumuksen kohdennusevästeiden, suorituskykyevästeiden sekä toimivuusevästeiden käyttöön. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa evästesuostumus tai muuttaa omia evästeasetuksiaan. Evästeasetuksia voi muuttaa alla olevasta linkistä.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

12. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty.
 • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.