Suomen Yrittäjien sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Tämä seloste on korvattu uudella tammikuussa 2021. Yrittäjien voimassa olevan tietosuojaselosteen löydät täältä »

1. Rekisterinpitäjä

Rekisteriä ylläpitää sidosryhmäviestissä nimetty yrittäjäyhdistys:

 • Suomen Yrittäjät ry,
 • Suomen Yrittäjien aluejärjestö tai
 • Suomen Yrittäjien paikallisyhdistys

Sidosryhmärekisteristä vastaavan henkilön yhteystiedot löytyvät sidosryhmäviestistä.

Toissijaiset rekisteriä koskevat yhteystiedot:

Suomen Yrittäjät ry / Hanna Hietala
PL 191
00251 Helsinki
hanna.hietala@yrittajat.fi
Suomen Yrittäjien vaihde p. 09 229 221

2. Rekisteröidyt

Yhdistyksen sidosryhmät:

 • poliittiset päättäjät
 • virkamiehet
 • median edustajat
 • muiden järjestöjen edustajat
 • muut vastaavat sidosryhmät

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään sidosryhmäyhteistyön mahdollistamiseksi. Sidosryhmäyhteistyömme muotoja ovat esimerkiksi:

 • yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista viestiminen sidosryhmille
 • sidosryhmätapaamiset ja tapahtumat

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Sidosryhmärekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • organisaatio
 • tehtävänimike
 • julkisissa luottamustehtävissä toimivien (kansanedustajat, kunnanvaltuutetut) osalta puoluetieto

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sidosryhmäviestin lähettäjälle.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Sähköpostimarkkinoinnin yhteydessä on aina mahdollisuus kieltää markkinointi. 

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sidosryhmärekiserin tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • suoraan rekisteröidyiltä
 • rekisteröidyn edustamalta organisaatiolta
 • julkisista tietolähteistä, kuten verkkosivuilta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille.   Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikä rekisteröity on antanut siihen luvan.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun henkilö asemansa puolesta kuuluu yrittäjäyhdistyksen sidosryhmään.

Sidosryhmäviesteistä voi kieltäytyä jokaisen sidosryhmäviestin yhteydessä viestissä kerrotulla tavalla.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Sidosryhmärekisterin tietoja käsittelevät yhdistyksen sidosryhmäyhteistyöstä ja viestinnästä vastaavat henkilöt.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.