Keski-Suomen Yrittäjät
  • Etäkoulutus

Aluevaalit: Yrittäjien Parempi hoito -vaaliohjelman esittely yrittäjäehdokkaille

Verkossa
  • Keski-Suomen Yrittäjät

Tervetuloa kuulolle yrittäjäehdokkaiden porukalla 5.1. klo 8-9.30, Teamsiin aamukahvin lomassa. Tilaisuudessa Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski kertoo Suomen Yrittäjien Parempi hoito -vaaliohjelman sisällöstä ja projektipäällikkö Veli Puttonen kertoo YrHyvaKS-hankkeesta, eli hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä Keski-Suomessa yrittäjien näkökulmasta. Tilaisuudessa on tilaa keskustelulle.

Tilaisuuteen ei ole ilmoittautumista. Osallistu tilaisuuteen etänä 5.1. klo 8, tästä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJlMWE2OGEtODc1ZC00OTk0LWJlZWItZTU5YWMzYTBkMGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fba51dda-ed9a-4824-a2d9-e572a7032bc7%22%2c%22Oid%22%3a%225fdf41a3-3c13-4bd8-af1e-d3d32e01018b%22%7d

OHJELMA

  • Suomen Yrittäjien Parempi hoito -vaaliohjelman esittely, Sanna-Mari Jyräkoski
  • Hyvinvointialueen valmistelun eteneminen yrittäjien näkökulmasta, YrHyvaKS, Veli Puttonen
  • Keskustelua ohessa
Hinta
Maksuton