Lapin Yrittäjät

Arvonmäärityksen asiantuntijaseminaari

Verkossa
  • Lapin Yrittäjät

Arvonmäärityksen asiantuntijaseminaarissa käydään kriittistä keskustelua arvonmääritysmenetelmistä ja sidosryhmien näkemyksistä, jotka liittyvät arvonmääritykseen.

Tavoitteena on jakaa tietoa sidosryhmien kesken ja löytää Lapin alueelle yhtenäinen toimintamalli, jolla edistetään omistajanvaihdosten ketterää toteutusta arvonmäärityksen ja rahoituksen osalta. 

Arvonmäärityksen asiantuntijaseminaari on suunnattu

  • yrittäjille,
  • omistajanvaihdosten kanssa työskenteleville asiantuntijoille,
  • rahoittajille ja
  • muille sidosryhmille. 

Arvonmääritys on keskeinen osa-alue yrityskaupassa. Vaikka arvonmääritykseen on tarjolla selkeitä toteutusmalleja, menetelmien käyttöön ja tulkintaan liittyy huomattavan paljon ristiriitoja.

Arvonmääritykseen voi liittyä erilaisia vetovoimia: myyjällä, asiantuntijoilla, ostajalla ja rahoittajalla voi olla keskenään poikkeava näkemys yrityksen arvosta. Nämä näkemykset pitkittävät helposti yrityskaupan toteutumista. 

Seminaarin puheenjohtaja:

BDO oy
Mr. JAN KOVERO
Corporate Finance Partner
Head of M&A and Valuation
+358 50 370 35 36
jan.kovero@bdo.fi

Seminaariin on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta tai paikan päällä. Tervetuloa!

Ilmoittaudu tästä mukaan