Puheenjohtajan nuija
 • Kokous

Espoon Yrittäjät ry Vuosikokous

Espoo

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 6. Käsitellään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2020
 7. Päätetään tilinpäätöksen 2020 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten sekä päätetään mahdollisesta lisäjäsenmaksusta
 9. Päätetään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä muiden hallituksen jäsenten palkkiot
 10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kalenterivuosiksi 2022–2023
 11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 11§:n määräämissä rajoissa
 12. Valitaan hallituksen jäsenet kalenterivuosiksi 2022–2023, joista uusien sääntöjen mukaisesti ensimmäisellä kerralla puolet arvotaan erovuoroiseksi ensimmäisen toimintavuoden jälkeen
 13. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä määrätään tilintarkastajan palkkio
 14. Valitaan edustajat aluejärjestön kokouksiin kalenterivuodeksi 2022
 15. Hyväksytään Espoon Yrittäjät ry:n hallinto-ohje
 16. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
 17. Kokouksen päättäminen

Tarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen ennakkoon sähköpostilla Espoon Yrittäjien toimistolle 17.11.2021 mennessä:

toimisto.espoo@yrittajat.fi