Keski-Suomen Yrittäjät
Kädet ja tietokone
  • Muiden tapahtumat

Etätapaamiset haltuun-hybridikoulutus

  • Keski-Suomen Yrittäjät

Monipaikka-hanke toteuttaa maksuttomia etä- ja hybridityön koulutuksia ja työpajoja. Käytännönläheiset koulutukset on suunnattu mikro- ja pk-yrityksille toimialasta riippumatta.

Kuinka voit olla paremmin läsnä etätapaamisissa? Miten varmistaa etätapaamisissa, että ymmärrät toisen oikein ja tulet ymmärretyksi? Kuinka huolehtia, että kaikki ovat mukana tasavertaisesti?

Yrityksissä ja tutkimuksissa on todettu, että etäyhteydet ja hybridityö haastavat etänä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Nyt pureudumme nimenomaan siihen, kuinka voisit parantaa etätapaamisten vuorovaikutusta. Koulutuksen tavoitteena on vastata erityisesti kahteen etävuorovaikutukseen liittyvään ajankohtaiseen ongelmaan:

  1. etänä tapahtuvan vuorovaikutuksen kuormitukseen ja
  2. kohtaamisen huonoon laatuun, joka johtaa mm. yhteisöllisyyden heikentymiseen.

Koulutuksen punaisena lankana kulkee ajatus, jonka mukaan etänä tapahtuvan vuorovaikutuksen kuormitus vähenee ja kohtaaminen sujuvoituu ja syvenee, kun tavoitteeksi otetaan kaikkien yhdenvertainen osallistuminen. Tavoitteeksi otetaan kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen saavutettavuus, josta kaikki osallistujat hyötyvät. Koulutus on suunnattu keskisuomalaisille mikro- ja pk-yrityksille.

Kouluttajana toimii Elina Tapio Raami kehittämispalvelut Oy:stä. Elina on kielen, vuorovaikutuksen, saavutettavuuden ja kehittämismenetelmien asiantuntija, jolla on vankka pedagoginen osaaminen. Elinan osaaminen perustuu laajaan koulutukseen ja omaan tutkimukseen sekä työhön kouluttajana ja koulutuksen suunnittelijana.

Koulutus järjestetään hybriditapahtumana 1.2. klo 9-12. Valitse ilmoittautuessasi, osallistutko paikan päällä Jyväskylässä Crazy Townilla (Learning Cafe-tila) tai Teams-yhteyden kautta. Koulutus on vuorovaikutteinen ja osallistujat jakavat omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan pari- tai pienryhmäkeskusteluissa luentomaisten osuuksien lomassa. Ilmoittaudu koulutukseen pe 27.1. mennessä. Saat osallistumislinkin ja ennakkotehtävän sähköpostiisi ma 30.1. Koulutuksessa on kahvitarjoilu.

Ohjelma:

8:50 Avataan yhteydet etäosallistujille
9:00–9:10 Tervetuloa koulutukseen, Monipaikka-hanke
9:10–10:30 Osa 1. Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ABC, Elina Tapio
Mitä on vuorovaikutus? Miten luodaan yhteinen vuorovaikutustila?
Miten merkitykset välittyvät etäkohtaamisissa eli millaisia kielellisiä ja ei-kielellisiä resursseja käytämme, jotta ymmärrämme toisiamme?
Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus etäkohtaamisissa
10:30–11:00 Kahvitauko ja tehtävä
11:00–11:50 Osa 2. Onnistuneen etäkohtaamisen edellytykset, Elina Tapio
Esimerkkejä toimivista vuorovaikutuksen käytänteistä etä- ja hybridikohtaamisissa.
Kuinka luoda edellytyksiä yhteiselle toiminnalle, kun toiminta tapahtuu useissa fyysisissä ja digitaalisissa tiloissa?
11:50–12:00 Koonti ja lopetus

Tervetuloa!

Ilmoittaudu tästä mukaan
Hinta
Maksuton
Paikka
Crazy Townilla (Learning Cafe-tila) / Verkossa
Lisätiedot ja tietosuoja-asiat

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Yhteyshenkilö: Santtu Lytsy
Organisaatio: Keski-Suomen ELY-keskus
Katu: Cygnaeuksenkatu 1
Postinumero ja toimipaikka: 40100 Jyväskylä
Puhelin: 0295 020 140
Sähköposti: santtu.lytsy(at)ely-keskus.fi