Vantaan Yrittäjät
  • Etäkoulutus

Julkiset hankinnat tutuiksi

Verkossa
  • Vantaan Yrittäjät
  • Miten julkiset hankinnat toimivat?
  • Miten voit osallistua kilpailutuksiin?
  • Miten parannat mahdollisuuksiasi menestyä

Koulutuksessa hankinta-asiamies Pentti Komssi kertoo, miten voit valmistautua ja mitä pitää ottaa huomioon tehtäessä tarjousta julkisiin hankintoihin. Tavoitteena on saada paremmin kauppaa.

Julkiset hankinnat Suomessa
– mitä sinun pitää tietää lainsäädännöstä?
Ennen kilpailutusta
– miten ja mistä saat tietoa tulevista kilpailutuksista?
– miten omien tuotteiden ja palveluiden menestymiseen voi vaikuttaa?
Tarjouksen tekeminen
– mistä löydät tarjouspyynnön?
– mitä dokumentteja tarjoukseen pitää liittää?
– miten voidaan tarjota vaikka kaikkia kelpoisuusvaatimuksia ei täytettäisi?
– sudenkuopat tarjouksessa
Hankintapäätös
– tarjousasiakirjojen julkisuus
– päätöksestä valittaminen
Sopimukset
– miten voit vaikuttaa hankintasopimuksen sisältöön?
– mitä pitää tietää sopimusneuvotteluista?

Ilmoittautumiset viimeistään 26.9. klo 14

Ilmoittaudu tästä mukaan