Sibbo Företagare-Sipoon Yrittäjät
 • Kokous

Sipoon Yrittäjien kevätkokous 22.5.2024

Sipoo
 • Sibbo Företagare-Sipoon Yrittäjät

Päivämäärä/Datum: 22.5.2024
Kello/Klockan: 18:00
Paikka/Plats: Nevas Golf, Sprängmanintie 79, 01150 Sipoo

Sipoon Yrittäjät ry. – Sibbo Företagare rf.

ESITYSLISTA / FÖREDRAGNINGSLISTA 

 1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta / Val av ordförande och sekreterare
 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta, 2 kpl / Val av protokolljusterare, 2 st.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Mötets laglighet och behörighet 
 5. Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
 6. Toimintakertomus 2023 / Verksamhetsberättelse 2023
 7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023 / Bokslut räkenskapsperiod 1.1.2023-31.12.2023
 8. Toiminnantarkastajien kertomus / Verksamhetsgranskarnas berättelse
   
 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen / Beviljande av ansvarsfrihet
 10.  Muut asiat / Övriga ärenden
 11.  Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande

Yhdistys tarjoaa kahvit ja pientä purtavaa. Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg.

Ilmoittaudu viimeistään 15.5.2024 jotta osataan varautua tarjoilun määrään, sipoon@yrittajat.fi

Maksuton
Sprängmanintie 79, 01150 Sipoo,
 • Sipoo