Kokousnuija
  • Kokous

Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen!

Ilmoittaudu tästä mukaan
Hinta
Maksuton
Lisätiedot ja tietosuoja-asiat

 

Aika:     Torstai 25.11.2021 klo 17.30
Paikka:  Tampereen Työväen Teatterin Elna ja Eero -kabinetti

Kokouksessa käsitellään sääntöjen pykälän 10 mukaiset asiat:

  • käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus
  • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille mahdollisille tilivelvollisille
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten
  • päätetään yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista
  • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
  • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastaja ja tälle varahenkilö sekä määrätään tilintarkastajan palkkio
  • valitaan paikallisyhdistyksen edustajat aluejärjestön kokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi.

 

Kokoustarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen etukäteen 17.11.2020 mennessä. HUOM. Kinky Boots -ilmoittautuminen ei tarkoita, että olisit ilmoittautunut vuosikokoukseen (eikä päinvastoin). Joten, jos olet jo ostanut liput, ilmoittaudu vuosikokoukseen siksi erikseen.

Kokousaineisto lähetetään etukäteen sähköpostitse ilmoittautuneille ennen kokousta ja muille pyynnöstä (pyynnöt osoitteella hervannan@yrittajat.fi).