Tampeereen Hämeenkatu
Tampereen jouluvalot

Tutkittua: miten, millä, milloin ja miksi Tampereen keskustassa asioidaan

Tampere

Tule kuulemaan, miten, millä, milloin ja miksi Tampereen keskustassa asioidaan

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastataan Virastotalon valtuustosalissa 30. marraskuuta kello 18 alkaen (tilaisuuden alussa kahvitarjoilu klo 17.30), jolloin käydään läpi tuoreen Tampereen keskustan asiointitutkimuksen tuloksia.

Tampereen keskustan asiointitutkimus on ensimmäistä kertaa toteutettu selvitys siitä; millä kulkuneuvoilla keskustaan tullaan, miksi ja kuinka usein keskustassa käydään, mitä kulkuneuvoja käytetään, paljonko keskustassa käydessä kulutetaan rahaa ja miten keskustan toimintoja ja palveluiden tarjontaa arvioidaan. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa keskustan yrityksille ja edesauttaa keskustan kehittämistä tunnistettujen tarpeiden ja toimenpiteiden osalta. Tärkeää on ollut myös saada selville, millaisena asiointiympäristönä keskusta kokonaisuutena koetaan ja missä olemme jo onnistuneet.

Tampereen kaupunkiseudun asukkaita edustava 1148 vastaajan otos kerättiin huhtikuussa 2021 Suomen Online Tutkimus Oy:n kuluttajapaneelilla. Otos vastaa väestön ikä- ja sukupuolijakaumaa sekä jakoa Tampere ja kehyskunnat. Kyselyssä selvitettiin asiointia ja liikkumista Tampereen keskustassa kyselyä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Tutkimuksen ajankohtana asiointiin keskustassa on vaikuttanut kansallinen pandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset. Vuoden 2021 tutkimus on kuitenkin ensimmäinen lähtökohta ja pohjatieto Tampereen keskustassa asioinnista. Tutkimus tullaan toistamaan vuosittain / kahden vuoden välein.

Tilaisuudessa esitellään myös keskustan elinvoimatutkimuksen tulokset talvelta 2021.

Paikkoja rajoitetusti.

Ilmoittaudu tästä mukaan