Espoon Yrittäjät
 • Kokous

Vuosikokous Espoon Yrittäjät ry

 • Espoon Yrittäjät

KOKOUSKUTSU: Espoon Yrittäjät ry vuosikokous

Aika: torstai 24.11.2022 klo 17.00
Paikka: Espoon Yrittäjien toimisto, A Grid, Otakaari 5 A, 02150 Espoo

Sääntöjen 7 §:n mukaisesti hallitus päätti, että kokous pidetään sekä läsnä olevana että etänä Teamsin välityksellä.

Kokouksen aluksi kuulemme huikean onnistumistarinan, kuinka espoolainen Valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon vuonna 2020 saanut Picosun siirtyi jättikaupalla amerikkalaiseen omistukseen. Tarinan kertovat Picosunin pääomistajana ollut Kustaa Poutiainen sekä yrityksen entinen toimitusjohtaja Jussi Rautee sekä Suomen Yksityisyrittäjien säätiön hallituksen jäsen Pentti Kivinen.

ILMOITTAUTUMINEN

Tarjoiluiden ja etäyhteyksien kautta osallistuvien osallistumisoikeuden varmistamiseksi kokoukseen tulee ilmoittautua sähköpostilla 16.11.2022 mennessä: toimisto.espoo@yrittajat.fi .
Ilmoitathan osallistutko tilaisuuteen läsnä olevana vai etäyhteyden kautta.


ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 6. Käsitellään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021
 7. Päätetään tilinpäätöksen 2021 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksut vuodelle 2023
 9. Päätetään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä muiden hallituksen jäsenten palkkiot
 10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 11§:n määräämissä rajoissa
 11. Valitaan hallituksen jäsenet kalenterivuosiksi 2023–2024 erovuoroisten tilalle
 12. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä määrätään tilintarkastajan palkkio
 13. Valitaan edustajat aluejärjestön kokouksiin vuodeksi 2023
 14. Todetaan aluejärjestötoimintaa koskevat muutokset
 15. Kokoukselle esitettävät muut asiat
 16. Kokouksen päättäminen
Hinta
Maksuton
Paikka
Otakaari 5 A, 02150 Espoo