Turun Yrittäjät
  • Kokous

Turun Yrittäjien vuosikokous

Turku
  • Turun Yrittäjät

Aika: keskiviikkona 30.11.2022 klo 18.30, ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus klo 18.00-18.30
Paikka: Vierailu- ja innovaatiokeskus JOKI, Lemminkäisenkatu 12 B

Turun Yrittäjien sääntöjen 9 § mukaan:
Varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on paikallisyhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni. Yksityisen elinkeinonharjoittajan muodossa toimiva jäsen voi käyttää äänioikeutta vain henkilökohtaisesti. Vastaavasti yhtiön tai muun oikeushenkilön muodossa toimiva jäsenyritys voi käyttää äänioikeutta vain toiminimenkirjoittajansa tai muun yrityksen erikseen valtuuttaman henkilön toimesta.
Jos varsinainen jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuluvalta toimintavuodelta, ei sillä ole paikallisyhdistyksen kokouksessa äänioikeutta.

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. Valitaan kokoukselle sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja osanottajat
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Käsitellään Turun Yrittäjien vuoden 2021 toimintakertomus
7. Käsitellään Turun Yrittäjien vuoden 2021 tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus
8. Vahvistetaan Turun Yrittäjien vuoden 2021 tilinpäätös, ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
9. Vahvistetaan Turun Yrittäjien toimintasuunnitelma vuodelle 2023.
10. Päätetään hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista.
11. Vahvistetaan Turun Yrittäjien talousarvio vuodelle 2023.
12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuodeksi 2023.
13. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuodeksi 2023-2024.
14. Valitaan vuoden 2023 tilintarkastaja ja hänen varamiehensä sekä päätetään tilintarkastajan palkkiosta.
15. Valitaan edustajat aluejärjestön kokouksiin ja toimielimiin toimintavuodeksi 2023.
16. Muut asiat.
17. Kokouksen päättäminen.

Turussa 9.11.2022
Turun Yrittäjien hallitus

Kokouksen jälkeen syyscocktail

Tervetulopuhe, puheenjohtaja Mikko Rantanen, Turun Yrittäjät

Vuoden 2022 Hantvärkkärin julkistus

Ilmoittautumista pyydetään tarjoilujen vuoksi viimeistään 23.11.
Kutsu on avec.

Ilmoittaudu tästä mukaan
Hinta
Maksuton
Paikka
Lemminkäisenkatu 12 B ,
  • Turku