informaatiovaikuttaminen YOM
 • Etäkoulutus

YOM etäkoulutus: Informaatiovaikuttaminen on moderni riesa – miten tunnistat ja varaudut?

Verkossa
 • Savon Yrittäjät

Koulutuksiin voivat osallistua vain Pohjois-Savon pk-yrittäjät ja heidän henkilöstönsä.

Informaatiovaikuttamiseen tulee varautua jatkuvasti. Vihapuheen ja disinformaation levittämisellä pyritään keskustelun suoranaiseen tukahduttamiseen tai provosointiin tiettyä ihmisryhmää tai päätöstä vastaan, on informaatiovaikuttamisen keinot ja tunnistaminen jopa kansalaistaitoihin verrattavaa. On tärkeää lisätä omaa tietoa ja parantaa yhteistyötä, sillä näillä keinoilla voimme vaikuttaa disinformaation kitkemiseen. Voidaan ajatella, että informaatiovaikuttamisen tunnistaminen ei ole pelkästään viranomaisen tehtävä, vaan ihan meidän kaikkien yritys- ja yksilötasolla.

Viime aikoina olemme entistä enemmän törmänneet tilanteisiin, uutisointeihin ja viesteihin, joilla pyritään suorasti tai epäsuorasti vaikuttamaan mielipiteeseemme. Viestinnän keinoilla pyritään vaikuttamaan ihmisiin ja yhteiskuntiin viestinnällisin keinoin, osin hyvässä ymmärryksessä, osin myös ikävin tarkoitusperin. Etenkin vihamieliset vaikutuskampanjat ovat aikaisemmin totuttua tehokkaampia. Kohde, johon pyritään vaikuttamaan, on tunnistettu ja sen heikkouksia ja erilaisia haavoittuvuuksia hyödynnetään häikäilemättä. Tavoitteiltaan tuo vaikuttaminen on lähinnä päätöksiin vaikuttamista sekä toimintakyvyn heikentämistä.

Koulutuksessa opimme:

 • mitä informaatiovaikuttaminen on
 • miten haavoittuvuuksia käytetään hyväksi informaatiovaikuttamisessa
 • mikä informaatiovaikuttamisen tarkoitus on
 • lähdekritiikki, miten sitä voi oppia
 • miten organisaatio/yritys voi valmistautua informaatiovaikuttamiseen
 • viestintäsuunnitelma
 • vastatoimet

Näitä aiheita lähestytään niin teorian, kuin käytännön esimerkkien avulla, mahdollisimman käytännönläheisesti. Koulutuksen jälkeen yritys on tietoisempi siitä, mitä asioita sen tulee huomioida informaatiovaikuttamisen osalta, miten sitä harjoitetaan ja miten se voi vaikuttaa myös yrityksiin.

Laitevaatimukset ja aiempi osaaminen:

 • Koulutus järjestetään etäyhteyksin Google Meet palvelussa, johon koulutukseen ilmoittautuneet saavat kutsun sähköpostitse viimeistään kahta päivää ennen tapahtumaa.
 • Koulutukseen osallistutaan omalta tietokoneelta käsin, jossa on web-kamera/mikrofoni, jolloin pystyt osallistumaan koulutukseen ja esittämään kysymyksiä kouluttajalle.

AIKA JA PAIKKA: ETÄKOULUTUS TI 13.9.2022 KLO 9-12:30

ILMOITTAUTUMISET 5.9.2022 MENNESSÄ: bit.ly/informaatiovaikuttaminenyom

HINTA: MAKSUTON. (ohv. norm. 60 €) (koulutukseen voivat osallistua AINOASTAAN pk-yritykset ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savon alue, henkilöstön määrä 1–249; tuettu koulutus kerryttää de minimis -tukea.)

Ilmoittautumisajan jälkeen tulleista peruutuksista tai perumatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme ovh. hinnan suuruisen osallistumismaksun (mahdollinen peruutus tulee tehdä viikkoa ennen koulutusta).

HUOM: Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 10 henkilöä.

KOULUTTAJA: Heidi Ilmonen, Salus Qualitas Consulting Oy. Heidi on perustanut Salus Qualitas Consulting Oy kollegansa kanssa vuonna 2013. Oman asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmän rakentaminen toi eteen erilaiset tietosuojaan ja tietoturvaan sekä digitalisaatioon liittyvät kysymykset, jotka vaativat aiheeseen perehtymistä ja käsitteiden järkiperäistämistä.

JÄRJESTÄJÄ: Yrityksen osaajat menestyvät -palvelu, joka on pääosin Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Pohjois-Savon liiton rahoittama. Lisätietoa www.yrittajat.fi/yom ja Facebookissa YOM-palvelu.

LISÄTIETOJA: Kouluttaja Heidi Ilmonen, heidi@sqcoy.fi tai Projektikoordinaattori Niko Knuutinen, p. 050 476 2093 tai niko.knuutinen@yrittajat.fi

Ilmoittaudu tästä mukaan