• Etäkoulutus

YOM etäkoulutus: Johtamis- ja työyhteisöviestintä digiaikana (digikäyttäjä)

Verkossa
 • Savon Yrittäjät

Koulutuksiin voivat osallistua vain Pohjois-Savon pk-yrittäjät ja heidän henkilöstönsä.

Miten yrityksesi tekee tuloksellista viestintää digiaikana? Työnteon muuttuessa myös viestinnän tavat muuttuvat. Organisaation on siis ajankohtaista selkeyttää viestintäkäytäntöjä, luoda pelisääntöjä työyhteisöviestinnälle ja rakentaa yhteisöllisyyttä digiviestinnän avulla tämän kehityksen mukana. Koulutus vastaa nykypäivän tarpeisiin hybridityön yleistyessä. Koulutuksesta on hyötyä niin esihenkilöille kuin työntekijällekin, sillä viestintää tapahtuu johtoportaasta työntekijään asti.

Koulutuksen tavoitteena on

 • korostaa viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä johtamisessa,
 • jakaa kokemuksia ja vinkkejä vaikuttavaan ja tulokselliseen viestimiseen,
 • auttaa selkeyttämään oman yrityksen viestintäkäytäntöjä sekä
 • antaa eväitä luomaan yhdessä parempaa työelämää.

Koulutuksen ohjelma koostuu yhteensä kahdesta 3,5 tunnin koulutuksesta. Sen lisäksi teemoihin kuuluu itsenäisesti tehtäviä pohdinta- ja soveltamisharjoituksia digitaalisia työkaluja hyödyntäen.

1 jakso 28.9.2022 klo 12:00 – 15:30 Kohti vaikuttavampaa johtamisviestintää

Ensimmäisen jakson tavoite on tarkastella ja keskustella yleisesti hyvästä ja toimivasta johtamisviestinnästä sekä siitä, mitä erityistä on johdon huomioitava digiaikana. Keskustelemme mahdollisuuksista ja haasteista sekä vaikuttavan viestinnän peruspilareista arjen johtamistyössä.

 • Mitkä ovat edellytykset hyvälle viestinnälle digiaikana?
 • Tiedottamista, viestintää vai vaikuttamista?
 • Kohti mielekkäämpiä palavereita
 • Vinkkejä keskeisimpiin viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin mm. kehityskeskustelut, puheeksi ottaminen ja palautteen antaminen

Valmentajat: Riitta Hyppänen ja Tarja Kyllönen

2 jakso 13.10.2022 klo 12:00 – 15:30 Viestintä kuuluu koko työyhteisölle

Toisen jakson tavoitteena on korostaa viestinnän ja vuorovaikutuksen roolia sujuvan ja tuloksellisen työskentelyn mahdollistajana. Johtamisviestinnän lisäksi keskeistä on tiimeissä ja työyhteisöissä tapahtuva viestintä niin yksiköiden sisällä kuin yksiköiden välillä. Jaksossa tarkastellaan työyhteisöviestintää eri roolien näkökulmasta. Pelisääntöjen rakentaminen ja selventäminen ovat avainasemassa.

 • Tiedonsaannin haasteista infoähkyyn
 • Työyhteisöviestinnän pelisääntöjen rakentaminen
 • Miten hyödyntää digitaalisia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä yhteisöllisyyden vahvistamiseen?
 • Vinkkejä ja kokemuksia hyväksi havaituista tavoista vahvistaa viestintäkulttuuria

Valmentajat: Riitta Hyppänen ja Tarja Kyllönen

AIKA JA PAIKKA: ETÄKOULUTUS 9.11.2022 klo 12-15:30 JA 17.11.2022 klo 12-15:30 (2×3,5 h)

ILMOITTAUTUMISET: 31.10.2022 MENNESSÄ bit.ly/johtamisviestintayom

HINTA: MAKSUTON (ovh. norm. 285 €/hlö) (koulutukseen voivat osallistua AINOASTAAN pk-yritykset ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savon alue, henkilöstön määrä 1–249; tuettu koulutus kerryttää de minimis -tukea.)

Toteutamme valmennuksen yhteistyössä YOM-palvelun kanssa. Ilmoittautuminen tulee perua vähintään viikkoa ennen koulutuksen alkua. Ilmoittautumisajan jälkeen tulleista peruutuksista tai perumatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme ovh. hinnan suuruisen osallistumismaksun (mahdollinen peruutus tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen koulutusta).

HUOM: Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 10 henkilöä.

JÄRJESTÄJÄ: Yrityksen osaajat menestyvät -palvelu, joka on pääosin Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Etelä-Savon ELY-keskuksen sekä Pohjois-Savon liiton rahoittama. Lisätietoa www.yrittajat.fi/yom ja Facebookissa YOM-palvelu.

KOULUTTAJA: Riitta Hyppänen CM&HR Consulting Oy

LISÄTIETOJA: Riitta Hyppänen CM&HR Consulting Oy, puh. 040 772 2150, riitta.hyppanen@cmhr.fi TAI projektikoordinaattori Reetta Simpanen, p. 050 430 6181 tai reetta.simpanen@yrittajat.fi

Ilmoittaudu tästä mukaan