Savon Yrittäjät
  • Etäkoulutus

YOM etäkoulutus: Markkinointiautomaation perusteet ja käytännön soveltaminen markkinoinnissa (digikäyttäjä)

Verkossa
  • Savon Yrittäjät

Koulutuksiin voivat osallistua vain Pohjois-Savon pk-yrittäjät ja heidän henkilöstönsä.

Markkinoinnissa oikea-aikaisuus on oleellista. Toisaalta asiakas tarvitsee erilaista informaatiota ostoprosessinsa eri vaiheissa. Markkinointiautomaatiolla voidaan tehostaa ja automatisoida toistuvia markkinoinnin prosesseja ja tarjota asiakkaalle juuri tämän ostoprosessin vaiheeseen oikea-aikaisesti soveltuvaa markkinointia.

Markkinointiautomaatiossa asiakkaan eri ostoprosessin vaiheet voidaan mieltää polkuna, jossa markkinointitoimenpiteet sijoitellaan polun varrelle oikeisiin paikkoihin. Automaatioilla, tai ylipäänsä markkinointiviestinnällä, asiakasta ohjataan polun eri vaiheiden välillä kohti myyntitapahtumaa.

Yksinkertaisimmillaan markkinointiautomaatio voi olla automatisoitu sähköpostiviesti, jonka asiakas saa tilattuaan uutiskirjeen yrityksesi verkkosivustolta. Edistyneempi automaatio voi sitä vastoin huomioida asiakkaan tekemiä toimia ja ajallisen ulottuvuuden, ja viestiä asiakkaalle eri tavoin riippuen asiakkaan tekemistä toimista sopivan ajan puitteissa.

Tässä koulutuksessa opitaan ymmärtämään omien asiakkaiden ostoprosessin eri vaiheita ja niihin soveltuvaa markkinointia. Tutustumme markkinointiautomaatioon ja sen eri työkaluihin, joiden avulla määritetään yleispäteviä markkinointiautomaation prosesseja, joita osallistujat voivat ottaa käyttöönsä heti koulutuksessa.

Ohjelma:

  • Asiakkaan ostoprosessi ja sen vaiheet
  • Oikea-aikainen ja toimiva markkinointi ostoprosessin eri vaiheissa
  • Markkinointiautomaatio käsitteenä
  • Markkinointiautomaation esimerkkejä
  • Markkinointiautomaation mahdollistamia työkaluja (veloituksettomia ja esimerkki muutamasta maksullisesta)
  • ChatGPT
  • Käytännön harjoittelua ja markkinointiautomaatioprosessin määrittämistä

AIKA JA PAIKKA: ETÄKOULUTUS TO 8.6.2023 KLO 17-20:30 JA KE 14.6.2023 KLO 17-20:30

ILMOTTAUTUMISET: 31.5.2023 MENNESSÄ: https://link.webropol.com/ep/automaatioyom

HINTA: MAKSUTON. (ovh. norm. 174 €) (koulutukseen voivat osallistua AINOASTAAN pk-yritykset ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savon alue, henkilöstön määrä 1–249; tuettu koulutus kerryttää de minimis -tukea.)

Ilmoittautumisajan jälkeen tulleista peruutuksista tai perumatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme koulutuksen normaalin ovh. suuruisen osallistumismaksun (peruutus viikkoa ennen koulutusta).

HUOM: Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 10 henkilöä.

KOULUTTAJA: InFlown yrittäjä, KTM Oskari Uotinen. Oskari on ollut yrittäjänä kymmenen vuoden ajan keskittyen erityisesti yritysten kouluttamiseen ja konsultoimiseen aiheena digitalisaatio ja markkinointi.

JÄRJESTÄJÄ: Yrityksen osaajat menestyvät -palvelu, joka on pääosin Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Etelä-Savon ELY-keskuksen sekä Pohjois-Savon liiton rahoittama. Lisätietoa www.yrittajat.fi/yom ja Facebookissa YOM-palvelu.

LISÄTIETOJA: Kouluttaja Oskari Uotinen, p. 044 502 9658 tai oskari.uotinen@inflow.fi tai projektikoordinaattori

Ilmoittaudu tästä mukaan