Savon Yrittäjät
  • Etäkoulutus

YOM etäkoulutus: Tunnista tärkeimmät asiakassegmentit – Segmentointi, targetointi ja positiointi (STP)

Verkossa
  • Savon Yrittäjät

Koulutuksiin voivat osallistua vain Pohjois-Savon pk-yrittäjät ja heidän henkilöstönsä.

Markkinoinnin STP-malli (segmentoi, targetoi, positioi) on markkinoinnin kohdentamisen työkalu. Segmentointi on yrityksen asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden ryhmittelemistä pienempiin joukkoihin joidenkin kutakin segmenttiä yhdistävien tekijöiden perusteella. Targetointi on sitä vastoin strateginen päätös, mihin segmentteihin markkinointi kohdennetaan niin, että syntyy vähiten hukkaa ja saavutetaan parhaat mahdolliset tulokset käytettävissä olevilla resursseilla.

Targetoinnilla varmistetaan, että puhuttelemme markkinoinnillamme juuri kaikista tuottavimpia tai muilla mittareilla halutuimpia asiakkaitamme – sillä markkinointi, joka on kaikkea kaikille, ei oikeasti ole yhtään mitään kenellekään. Lopuksi meidän tuleekin positioida yrityksemme valituissa kohdesegmenteissä, eli miten erotumme kilpailijoistamme, eli mihin asioihin meidän tulee markkinoinnissamme keskittyä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

  • markkinatuntemus ja sen kehittäminen
  • segmentointi ja sen kriteerit käytännössä
  • targetointi – valinta on aina jonkin valitsematta jättämistä
    • mikä vaikuttaa valintaan: koko, tavoitettavuus, arvo
  • Positiointi, eli miten asemoimme itsemme valituissa segmenteissä

TOTEUTUSTAPA: Kurssi toteutetaan verkkokurssina yhdellä maailman suosituimmista verkkokurssityökaluista, GoToWebinarilla. Työkalun käyttö ei vaadi ennakko-osaamista, ja saat ohjeet kurssille liittymiseen sähköpostitse. Jos kaikille osallistujille sopii, kurssi myös tallennetaan, joten voit palata kurssin sisältöön myös sen jälkeen.

AIKA JA PAIKKA: ETÄKOULUTUS TI 31.2.2023 KLO 17-20:30

ILMOITTAUTUMISET: 23.1.2023 MENNESSÄ bit.ly/STPYOM23

HINTA: MAKSUTON (ovh. norm. 87 €/hlö) (koulutukseen voivat osallistua AINOASTAAN pk-yritykset ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savon alue, henkilöstön määrä 1–249; tuettu koulutus kerryttää de minimis -tukea.)

Ilmoittautumisajan jälkeen tulleista peruutuksista tai perumatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme ovh. hinnan suuruisen osallistumismaksun (mahdollinen peruutus tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen koulutusta).

KOULUTTAJA: InFlown yrittäjä, KTM Oskari Uotinen. Oskari on ollut yrittäjänä yli 12 vuoden ajan keskittyen erityisesti yritysten kouluttamiseen ja konsultoimiseen aiheena verkkomarkkinointi.

LISÄTIETOJA: Oskari Uotinen oskari.uotinen@inflow.fi puh. 044 502 9658 TAI projektikoordinaattori Reetta Simpanen, YOM-palvelu, puh. 050 430 6181 tai reetta.simpanen@yrittajat.fi

Ilmoittaudu tästä mukaan