• Etäkoulutus

YOM etäkoulutus: Työelämän tietosuoja (digistarttaaja)

Verkossa

Koulutuksiin voivat osallistua vain Pohjois-Savon pk-yrittäjät ja heidän henkilöstö.

Tärkeä osa yrityksen digitalisaatiota on sen hallussa olevien henkilötietojen suojaaminen olosuhteista riippumatta. Vastuu henkilötiedosta ja sen käsittelyn lainmukaisuudesta on aina yrityksellä itsellään.

EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen yrityksissä keskityttiin paljon siihen, miten asiakkaiden henkilötietojen käsittely ja hallinta on käytännössä hoidettu ja turvattu. Kuitenkin tietosuojan osalta yrityksillä ja organisaatioilla on hallussaan paljon henkilötietoja, jotka koskevat sen omaa henkilöstöä. Henkilöstön henkilötietoihin sekä niiden hallintaan liittyy hieman erilaisia vaatimuksia, painopisteitä ja näkökulmia, kuin asiakkaiden. Tähän sovelletaan omaa lainsääntöä: työelämän tietosuojalaki 759/2004, joka velvoittaa jokaista työnantajaa henkilöstön tietosuoja kysymyksissä.

Tämä koulutus keskittyy työelämän tietosuojalain vaatimuksien kirkastamiseen ja vinkkien antamiseen sen osalta, miten nuo vaatimukset voisi käytännössä toteuttaa.

Koulutuksessa käydään läpi seuraavia näkökulmia:

  • Miten yrityksen kannattaa kartoittaa sen käytössä olevat eri henkilötietovarannot?
  • Mitä asioita henkilöstön tietosuojaan liittyvässä yhteistoimintamenettelyssä tulisi huomioida?
  • Miten sovittaa yhteen työntekijöiden yksityisyyden suoja ja työnantajan tarpeet?
  • Mikä voi haastaa tätä näkökulmaa esimerkiksi digitalisoituvan työympäristön ja työturvallisuuden toteuttamisen osalta?
  • Miten työnantaja voi tunnistaa omaan työyhteisöön liittyen näitä erilaisia näkökulmia?
  • Minkälaisia erilaisia tietosuojakysymyksiä työsuhteen elinkaareen sisältyy, aina rekrytoinnista, työsuhteen päättymiseen saakka?

Näitä aiheita lähestytään niin teorian, lainsäädännön, kuin käytännönkin tasolta, mahdollisimman maalaisjärkisesti. Koulutuksen jälkeen yritys on tietoisempi siitä, mitä asioita sen tulee huomioida työelämän tietosuojan ja henkilötietojen hallinnan osalta, jotta se vastaa lainsäädännön vaatimuksiin.

Laitevaatimukset ja aiempi osaaminen:

  • Koulutus järjestetään etäyhteyksin Google Meet -palvelussa, johon koulutukseen ilmoittautuneet saavat kutsun sähköpostitse viimeistään kahta päivää ennen tapahtumaa.
  • Koulutukseen osallistutaan omalta tietokoneelta käsin, jossa on web-kamera/mikrofoni, jolloin pystyt osallistumaan koulutukseen ja esittämään kysymyksiä kouluttajalle.

AIKA JA PAIKKA: ETÄKOULUTUS KE 16.2.2022 KLO 9-12:30

ILMOTTAUTUMISET: 8.2.2022 MENNESSÄ: bit.ly/tyoelamantietosuoja

HINTA: MAKSUTON. (koulutukseen voivat osallistua AINOASTAAN pk-yritykset ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savon alue, henkilöstön määrä 1–249; tuettu koulutus kerryttää de minimis -tukea.)

Ilmoittautumisajan jälkeen tulleista peruutuksista tai perumatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme 50 € osallistumismaksun (peruutus viikkoa ennen koulutusta).

HUOM: Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 10 henkilöä.

KOULUTTAJA: Kouluttaja: Heidi Ilmonen puh. 040 733 0011, heidi@sqcoy.fi
Heidi on perustanut Salus Qualitas Consulting Oy kollegansa kanssa vuonna 2013. Oman asiakastietojärjestelmän rakentaminen toi eteen erilaiset tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät kysymykset, jotka vaativat aiheeseen perehtymistä ja käsitteiden järkiperäistämistä. Tietosuojaan ja tietoturvaan kytkeytyvät erilaiset näkökulmat ovatkin nykyään yrityksen päätoimialaa koulutuksien ja neuvonnan saralla.

JÄRJESTÄJÄ: Yrityksen osaajat menestyvät -palvelu, joka on pääosin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Savon liiton rahoittama. Lisätietoa www.yrittajat.fi/yom ja Facebookissa YOM-palvelu.

LISÄTIETOJA: Heidi Ilmonen puh. 040 733 0011 tai Projektikoordinaattori Niko Knuutinen, p. 050 476 2093 tai niko.knuutinen@yrittajat.fi

Ilmoittaudu tästä mukaan