• Etäkoulutus

YOM etäkoulutus: Uusi Yhteistoimintalaki voimaan 1.1.2022 – Miten se vaikuttaa yrityksen arkeen? (digistarttaaja)

Verkossa

Savon Yrittäjät

Koulutuksiin voivat osallistua vain Pohjois-Savon pk-yrittäjät ja heidän henkilöstönsä.

Uusi Yhteistoimintalaki astui voimaan 1.1.2022.

Yhteistoimintalain uudistus tuo työpaikoille uuden jatkuvan vuoropuhelun käytännön ja parantaa vuorovaikutusta. Laki lisää myös henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia.

Lakia sovelletaan yrityksiin ja yhteisöihin, joiden palveluksessa työskentelee vähintään 20 työntekijää.

Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä ja yritysten arjessa?

Tule mukaan koulutukseen jonka tavoitteena on oppia ymmärtämään uuden lain tuomat muutokset ja velvoitteet. Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena ja sen kesto on 3,5 tuntia.

Koulutuksen sisältö pääpiirteittäin: ke 2.3.2022 klo 8.30- 12.00 Harri Malkki OTM

 • Uuden lain tausta ja tarkoitus
 • Uuden yhteistoimintalain soveltamisala
 • Uudistuneet neuvotteluvelvoitteet:
  1. Jatkuva vuoropuhelu
   • Jatkuvassa vuoropuhelussa käsiteltävät asiakokonaisuudet
   • Jatkuvan vuoropuhelun toteutus käytännössä
  2. Muutosneuvottelut
   • Neuvottelujen lailliset toteutustavat lähi vai etä?
 • Mikä muuttui aiempaan lakiin verrattuna?
 • Tiedottaminen: riittääkö tiedottamiseen sähköposti?
 • Pitääkö sähköpostista pyytää lukukuittaus?
 • Henkilöstön hallintoedustus
 • Mikä muuttui aiempaan lakiin verrattuna?
 • Uuden lain seuraamusjärjestelmä

Kohderyhmänä ovat Pohjois-Savolaisten pk-yritysten avainhenkilöt tittelistä riippumatta. Koulutus toteutetaan Zoom-ohjelmistolla, joka mahdollistaa keskustelun ja yhdessä olon mutta turvallisesti.

AIKA JA PAIKKA: ETÄKOULUTUS (ZOOM) ke 2.3.2022 KLO 8.30-12

ILMOITTAUTUMISET: 22.2.2022 MENNESSÄ seuraavasta bit.ly/yhteistoimintalaki

HINTA: MAKSUTON (ovh. norm. 99 €/hlö) (koulutukseen voivat osallistua AINOASTAAN pk-yritykset ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savon alue, henkilöstön määrä 1–249; tuettu koulutus kerryttää de minimis -tukea.)

Ilmoittautumisajan jälkeen tulleista peruutuksista tai perumatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme 50 € osallistumismaksun (peruutus viikkoa ennen koulutusta).

Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 10 henkilöä.

Kouluttaja: Harri Malkki, Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy

Lisätietoja: Sinikka Karjalainen, Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy 040 72 22 817, sinikka.karjalainen@ktshc.fi TAI projektikoordinaattori Niko Knuutinen, YOM-palvelu puh. 050 476 2093, niko.knuutinen@yrittajat.fi

Ilmoittaudu tästä mukaan