Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Markus Sommers
9.6.2022 klo 13:33
Tiedote

Yrittäjät: Työnantajien harkittava työehtosopimusten lopettamista 

Työnantajaliittojen on harkittava työehtosopimusten solmimisen lopettamista vastauksena kunta-alan ratkaisuun. Palkoista sopiminen kannattaa nyt siirtää yrityksiin ja työpaikoille, Suomen Yrittäjät esittää vastauksena kunta-alan ratkaisuun.

– Kunta-alan palkkaohjelma on taloudellisesti kestämätön ja järjetön. Se tulee viime kädessä yksityisen sektorin ja veronmaksajien maksettavaksi, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.   

Kunta-alan sopimus hankaloittaa työehtosopimustoimintaa olennaisesti. Yrittäjät esittää nyt, että työnantajaleiri harkitsisi työehtosopimusten solmimisen lopettamista. Tällöin vientialojen yleistä linjaa ei enää syntyisi ja palkoista sovittaisiin yrityskohtaisesti. 

–  Uudessa tilanteessa työnantajalla on kaksi hyvää mahdollisuutta: joko kieltäytyä solmimasta työehtosopimusta, jossa on palkankorotusprosentti, tai jättää tyystin tekemättä työehtosopimukset. 

– Vientialojen yleinen palkkalinja on käytännössä tarkoittanut keskitettyä linjaa. Siinä ei ole ollut mieltä, koska yritysten, kuntien ja hyvinvointialueiden tilanteet ja tarpeet ovat erilaisia. Myös kustannustasot ovat eri puolilla maata erilaisia. 

Yrittäjien mielestä nyt tulisi antaa tilaa työpaikkasopimiselle, jossa voidaan huomioida työnantajan taloudellinen tilanne, tuottavuuskehitys, palkanmuodostuksen kannustavuus sekä yrityksen kilpailukyky ja tulevat tarpeet, mutta myös työntekijäpuolen tilanne ja tarpeet. 

–  Nykyinen työmarkkinakonkelo – jonka purkaminen on vaikeaa – on seuraus siitä, että näin ei ole voinut tapahtua. On haluttu sopia keskitetysti liian paljon ja liian isosta kakusta. 

Yrittäjien mielestä ostovoiman kehitystä pitää turvata muilla keinoilla kuin ylimitoitetuilla palkankorotuksilla, kuten tehostamalla eläkejärjestelmää ja väljentämällä vakavaraisuussääntelyä, mikä mahdollistaa – ainakin pidemmällä aikavälillä – eläkemaksujen alentumisen ennustetulta nousu-uralta. 

– Lisäksi pitää tehdä maltillisia tulonveronkevennyksiä painottaen pieni- ja keskituloisia, koska sillä tavalla voidaan tukea ostovoiman kehitystä. 

Lisätietoja: Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, 040 5041944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi johtaja Janne Makkula, 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi