8.3.2007 klo 10:09
Tiedote

Pienyritysten hyvät työolot antavat tilaa lainsäädännön keventämiselle

Pienet yritykset ovat kantaneet erinomaisesti vastuuta maan työllisyydestä. Siitä huolimatta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on vielä paljon kasvun ja työllistämisen mahdollisuuksia käyttämättä. Seuraavalla hallituskaudella pitäisi etsiä keinoja helpottaa erityisesti pienyritysten mahdollisuuksiin tarjota työtä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus sanoi työoloja pienyrityksissä koskevan selvityksen julkistamistilaisuudessa.

Työlainsäädäntöä on vuosien ajan kehitetty jatkuvasti myös pienten työnantajien velvoitteita lisäävään suuntaan. Tästä oli kysymys myös yhteistoimintalain laajentamisessa entistä pienempiin yrityksiin siitä huolimatta, että työolobarometrin mukaan työolot pienyrityksissä ovat yleisesti ottaen kunnossa ja yhteistoiminta sujuu. Seuraavalla hallituskaudella tulisi vihdoin – EU:n työllisyyttä koskevan vihreän kirjan mukaisesti – avata myös toinen näkökulma: Mitä työlainsäädännössä voitaisiin tehdä, jotta yrityksen työllistämis- ja kasvuhalut paranisivat?

Työolojen hyvä tila pienissä yrityksissä verrattuna suurempiin antaa selkänojaa asian pohtimiselle. Työlainsäädännön tuomia velvoitteita on mitä ilmeisemmin mahdollista keventää pienissä yrityksissä heikentämättä työntekijöiden tosiasiallista asemaa, Järventaus toteaa. Madaltamalla työllistämisen kynnystä parannettaisiin erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä ja säilyttää työpaikkansa, Järventaus sanoo.

Lisätiedot: Suomen Yrittäjät, toimitusjohtaja Jussi Järventaus, p. (09) 2292 2950

Tästä linkistä: Pk-yritys – hyvä työnantaja –selvitys 2007