Pirkanmaan Yrittäjyys- ja elinvoimakuntakilpailu 2024

Pirkanmaan Yrittäjät kutsuu jälleen yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa alueen kunnat kilpailuun, joka kannustaa kuntia elinvoimatekijöiden kehittämiseen sekä lisää kuntien ja yrittäjien välistä vuoropuhelua. Kilpailussa kunnat ja yrittäjäjärjestön paikallisyhdistykset arvioivat yhdessä kunnan toimintaa. Kilpailun kriteereissä painotetaan asioita, jotka tukevat yrittäjyyttä ja kunnan elinvoiman lisäämistä.

Kilpailun arviointilomakkeen täyttävät kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto sekä paikallinen yrittäjäyhdistys tai yrittäjäyhdistykset yhteistyössä. Lomakkeen lähettäjän tulee olla kunnan edustaja ja vastauksia lähetetään yksi/kunta. Arviointilomakkeella arvioidaan yritysmyönteisyyteen, yhteydenpitoon, elinkeinopolitiikkaan sekä hankintoihin liittyviä osa-alueita. Kyselyn täyttämiseen kannattaa varata hyvin aikaa ja kunkin arviointikeskusteluun osallistuvan tahon kannattaa käydä omista lähtökohdistaan kysymykset läpi etukäteen. 

Vastausten perusteella Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan liitto valitsevat voittajakunnan, joka palkitaan 13.3.2024 Pirkanmaan Yrittäjien järjestämässä Elinvoimaseminaarissa Kangasalla. Ilmoittautuminen seminaariin aukeaa pian! Voittajakunta saa käyttää seuraavan vuoden ajan Pirkanmaan yrittäjyys ja elinvoimakunta -nimikettä. 

Kysely on avoinna 15.1.-16.2.2024 ja kyselyyn pääsee vastaamaan täällä.

Toivomme aktiivista osanottoa koko Pirkanmaalla!

Pirkanmaan Yrittäjien ja koko yhteistyöryhmän puolesta,

Elina Purho, Elinkeinoasioiden asiantuntija, Pirkanmaan Yrittäjät

Muita kiinnostavia aiheita