20.1.2016 klo 06:00
Tiedote

Selvitys: Pienissä yrityksissä työntekijöillä ja työnantajilla luottamukselliset välit

Työntekijöiden ja työnantajan välit koetaan kaikkein luottamuksellisimmiksi pienissä yrityksissä. Yhä useampi työntekijä kokee, että työntekijöitä kohdellaan yrityksessä tasapuolisesti ja että avoimuus on lisääntynyt. – Tämä antaa hyvän pohjan paikallisen sopimisen laajentamiselle, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Juuri ennen joulua aloitti työnsä työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä, joka valmistelee lainsäädäntöä paikallisen sopimisen laajentamiseksi. Paikallisen sopimisen onnistumisessa on olennaista, että työntekijöiden ja työnjohdon suhteet koetaan luottamuksellisiksi ja työntekijöiden kohtelu tasapuoliseksi. Tuoreen selvityksen perusteella nämä asiat ovat parhaalla tolalla pienissä yrityksissä. Suomen Yrittäjien tekemä selvitys perustuu työ- ja elinkeinoministeriön tuoreimman Työolobarometrin yhteydessä palkansaajilta saatuihin tietoihin työelämän laadusta.

Kyselystä käy ilmi, että pienissä yrityksissä tietoja välitetään avoimemmin kuin suurissa yrityksissä.

– Valtaosa pienyritysten omistajista tekee päivittäin samaa työtä kuin työntekijänsä. Yrittäjä tuntee paitsi työn sisällön ja sen kehittämistarpeet, myös jokaisen työntekijänsä henkilökohtaisesti. Pienyrityksissä työntekijät myös tuntevat yrityksen tilanteen hyvin, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä kommentoi selvityksen tulosta.

Hyvä pohja paikalliselle sopimiselle

Jotta paikallinen sopiminen onnistuu, työnantajan ja työntekijöiden välien pitää olla avoimet ja luottamukselliset. Aikaisempiin kyselyihin verrattuna näyttäisi siltä, että yhä useampi työntekijä kokee työntekijöitä kohdeltavan tasapuolisesti ja että avoimuus on lisääntynyt.

– Erityisesti pienimmissä yrityksissä paikallisen sopimisen edellytykset ovat laajalti jo olemassa. Luottamuksen puute ei siten estäisi paikallista sopimista valtaosassa yrityksistä.

Makkula muistuttaa, että tuloksissa puhutaan isoista työntekijäryhmistä: Pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät 65 prosenttia yksityisen sektorin työvoimasta ja suurin osa uusista työpaikoista syntyy edelleen pk-yrityksiin. Pk-yritykset ovat kantaneen myös vastuunsa työpaikkojen säilyttämisessä vaikeassa taloustilanteessa. Niistä suuri osa ei kuitenkaan kuulu työnantajaliittoihin eikä näin pääse käyttämään nykyisiä vähäisiäkään paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.

Näin tutkittiin

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrin avulla suomalaisen työelämän laadun kehittymistä ja palkansaajien käsityksiä oman työelämänsä laadusta. Tuoreimmassa, vuonna 2014 kerätyssä aineistossa vastaajista oli yhteensä 1700. Heistä 1118 työskenteli yksityisellä sektorilla. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia palkansaajia. Suomen Yrittäjien selvityksessä vastauksia vertailtiin yritysten koon perusteella.

Suomen Yrittäjien selvitys Pk-yritys – hyvä työnantaja.

Lisätietoja:
johtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi
lainopillinen asiamies Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät, p. 09 2292 2929, albert.makela@yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät noin 650 000 henkilöä. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 61 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.