15.10.2019 klo 10:02
Tiedote

Yksinyrittäjäbarometri: Kasvuhakuiset yksinyrittäjät haluaisivat työllistää 

Erityisesti kasvuhakuisimmat yksinyrittäjät odottavat henkilöstön määrän kasvavan, käy ilmi tuoreesta Yksinyrittäjäbarometrista. Yksinyrittäjien suhdanneodotukset tulevalle vuodelle ovat kuitenkin laskeneet.

Yksinyrittäjien määrän kasvu on ollut yksi merkittävä muutos työmarkkinoilla 2000-luvulla. Yksinyrittäjiä on nyt 60 000 enemmän kuin vuosituhannen alussa, yli 180 000 (pl. alkutuotanto). Heitä on kaksi kolmasosaa Suomessa toimivista yrittäjistä. Siksi on tärkeä tietää, mitä tämä iso yrittäjäjoukko odottaa tulevalta.

Yksinyrittäjät odottavat suhdanteita pessimistisemmin kuin työllistävät yrittäjät: Yksinyrittäjistä 23 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 14 prosenttia pelkää niiden heikkenevän. Työllistävistä pk-yrityksistä 29 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 18 prosenttia pelkää niiden heikkenevän.

– On kuitenkin mielenkiintoista, että kasvuhakuisten yksinyrittäjien suhdanneodotukset ovat korkeammat kuin muiden kasvuhakuisten pk-yritysten, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Ensimmäistä kertaa julkistettu Yksinyrittäjäbarometri on koottu syyskuussa julkaistun Pk-yritysbarometrin yksinyrittäjävastauksista. Yksinyrittäjävastaajia oli 2212. Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö julkistavat Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.

Odotukset henkilökunnan määrästä positiiviset – Yrittäjiltä opas palkkaamiseen

Jotta hallituksen työllisyystavoite toteutuu, tarvitaan lisää työllistäviä pk-yrityksiä. Yksinyrittäjäbarometrin mukaan yksinyrittäjien odotukset henkilökunnan määrästä ovat positiiviset. Erityisesti kasvuhakuisimmat yksinyrittäjät odottavat henkilöstön määrän kasvavan selvästi. Heidän odotuksensa henkilöstön määrän kasvusta on yli yhdeksän kertaa suurempi kuin muilla yksinyrittäjillä, paljastuu Yksinyrittäjäbarometrista.

– Tämä osoittaa, että aktiivisesti kasvua hakevat yritykset luovat työpaikkoja muita yrityksiä enemmän, Kuismanen sanoo.

Työpaikat ovat syntyneet viime vuosina pääosin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vuosina 2001–2017 pk-yrityksiin syntyi 135 000 työpaikkaa.

– On tärkeä huomata, että aivan pienimpien yritysten työntekijämäärä on kuitenkin laskenut. Siellä olisi työpaikkapotentiaalia, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Kujalan mukaan ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on yksi yrittäjän uran merkittävimmistä päätöksistä. On tärkeää, että rekrytoinnin taustaksi ja tueksi on olemassa tietoa.

– Siksi Suomen Yrittäjät teki oppaan ensimmäisen työntekijän palkkaamista varten, Kujala kertoo.

Yrittäjien mukaan hallituksen kaavailema rekrytuki pienille yrityksille on hyvä askel.

– Mutta pysyvä työpaikka ei synny siksi, että siihen saa tukea verovaroista, Mika Kuismanen huomauttaa.

Suomen Yrittäjien tavoitteena on laajemmin se, että palkkaamisen riskiä pienennetään joustavoittamalla työlainsäädäntöä ja lisäämällä paikallista sopimista.

Lue koko Yksinyrittäjäbarometri 2019.

Lataa opas ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta.

Lisätietoja:
pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 0503560705, mika.kuismanen @ yrittajat.fi
varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät, p. 0400 567 925, anssi.kujala @ yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 63 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.