Tutkimus

Yksinyrittäjäbarometri syksy 2019

18.10.2019

ESIPUHE

Yksinyrittäjyys on kasvanut voimakkaasti. Suomessa noin kaksi kolmasosaa yrittäjistä on yksinyrittäjiä. Vuonna 2018 yksinyrittäjiä oli 182 000. Yksinyrittäjät ovat keskeisiä talouden toimijoita, joten tässä raportissa tarkastellaan yksinyrittäjien suhdanneodotuksia, kasvua ja uusiutumista, investointeja ja kansainvälistymistä sekä rahoitustilannetta.

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Syksyn 2019 Pk-yritysbarometri perustuu 6 100 pk-yrityksen vastauksiin. Yksinyrittäjiä näistä vastaajista on 2 212. Tämä Yksinyrittäjäbarometri kertoo siis näiden yksinyrittäjävastaajien odotuksista.

Yksinyrittäjäbarometri kuvaa siten kattavasti suomalaisten yksinyrittäjien käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä.

Yksinyrittäjäbarometri julkistetaan valtakunnallisena raporttina. Raportissa tuloksia käsitellään koko yksinyrittäjäsektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Raporteissa kehitystä verrataan yksinyrittäjien ja muiden pk-yritysten välillä.

Helsingissä 18.10.2019


TIIVISTELMÄ

Yksinyrittäjien suhdanneodotukset ovat laskeneet keväästä neljällä yksiköllä. Odotusten heikkeneminen vastaa pitkälle yleistä käsitystä talouden kehityksestä. Muihin pk-yrityksiin verrattuna yksinyrittäjien odotukset ovat hieman alhaisemmat ja yksinyrittäjien saldoluku saa arvon yhdeksän.

Yritysten ikä ja kasvuhakuisuus vaikuttavat selvästi odotuksiin. Nuorimmilla yrityksillä on selvästi korkeammat suhdanneodotukset kuin aiemmin yrityksensä perustaneilla. Samoin kasvuhakuisemmilla yksinyrittäjillä on korkeammat odotukset kuin niillä, joilla ei kasvuhaluja samassa mitassa ole. On mielenkiintoista, että kasvuhakuisten yksinyrittäjien suhdanneodotukset ovat korkeammat kuin muiden kasvuhakuisten pk-yritysten.

Yksinyrittäjillä on halua työllistää ja kasvaa kansainvälistymällä

Yksinyrittäjien odotukset henkilökunnan määrästä ovat positiiviset ja saldoluku saa arvon viisi. Erityisesti nuoremmat kasvuhakuiset yksinyrittäjät odottavat henkilöstön määrän kasvavan selvästi. Tämä on hyvä asia, sillä aktiivisesti kasvua hakevat yritykset luovat työpaikkoja muita yrityksiä enemmän.

Yksinyrittäjät odottavat kasvattavansa henkilöstöä kaikilla päätoimialoilla. Erityisen hienoa on se, että yksinyrittäjien odotukset ovat positiivisia myös kaupassa. Kauppa on sektori, jossa muiden pk-yritysten odotukset ovat negatiiviset.

Voimakkaasti kasvuhakuiset yksinyrittäjät hakevat kasvua kansainvälistymisestä ja 40 prosentilla näistä yrityksistä on kansainvälistä liiketoimintaa. Voimakkaasti kasvuhaluisten yritysten joukosta kuudenneksella on myös suoraa vientiä.

Työmarkkinajärjestelmä muodostaa pullonkaulan työllistämiselle

Yksinyrittäjistä neljä prosenttia on velvollisia noudattamaan tes-sopimuksia, koska ne kuuluvat työnantajaliittoon ja 26 prosenttia joutuu noudattamaan sopimuksia yleissitovuuden perusteella ja 70 prosentilla ei ole tätä velvollisuutta.

Yksinyrittäjistä 20 prosenttia on sitä mieltä, että nykyinen sopimusjärjestelmä toimii täysin ja 46 prosenttia pitää järjestelmää riittävän toimivana. Vastaajista 27 prosentin mukaan järjestelmä ei toimi hyvin ja seitsemän prosenttia yksinyrittäjistä vastaa, että nykyinen sopimusjärjestelmä ei toimi lainkaan.

Tärkeä havainto on voimakkaasti kasvuhakuisten yksinyrittäjien tyytymättömyys nykyiseen sopimusjärjestelmään: 14 prosenttia niistä on sitä mieltä, että järjestelmä ei toimi lainkaan. Muiden pk-yritysten osuus jää alhaisemmaksi, eli 11 prosenttiin. Tämän perusteella voidaan sanoa, että yksinyrittäjän kasvulle toimimaton työehtosopimusjärjestelmä voi olla suurempi haaste kuin muille pk-yrityksille.


» Yksinyrittäjäbarometri syksy 2019 -raportti

» Valtakunnallinen kalvosarja (pdf)

» Yksinyrittäjäbarometrin kalvot PowerPoint -tiedostoina Sylvissä (edellyttää kirjautumista)

» Lue tiedote: Yksinyrittäjäbarometri: Kasvuhakuiset yksinyrittäjät haluaisivat työllistää