Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen. Kuva: Tero Takalo-Eskola.
22.9.2022 klo 07:00
Tiedote

Yrittäjägallup: Työvoimapula hidastaa monen yrityksen kasvua

Yli viisi henkeä työllistävistä yrityksistä kaksi kolmesta kertoo vaikeuksista löytää osaavaa työvoimaa. Ongelmia on eniten teollisuudessa sekä Pohjois- ja Itä-Suomessa. – Työllistämishaluja ja työvoiman tarvetta on laajasti. Kustannus- ja kannattavuuspaineiden keskellä kamppailevat yritykset tarvitsevat joustavuutta, jotta rekrytointeja uskalletaan tehdä, sanoo puheenjohtaja Petri Salminen Suomen Yrittäjistä.

– Yrittäjät kaipaavat laajalti enemmän paikallista sopimista. Sen lisääminen ei maksa mitään julkiselle taloudelle, Salminen muistuttaa.

– Yrittäjät huolehtivat henkilöstöstään. He ovat valmiita tekemään laajasti yritysten itsensä käsissä olevia toimenpiteitä työvoimapulan helpottamiseksi, mutta nämä tarvitsevat pohjalle rekrytointipäätösten tekemiseen kannustavia työmarkkinarakenteita.

Teollisuusyrityksistä peräti 42 prosenttia kertoo, että osaavan työvoiman puute on yrityksen kasvun este. 5–9 henkeä työllistävistä yrityksistä noin puolet kertoo, että osaavan työvoiman puute on kasvun este.

– Monilla aloilla pula työvoimasta on pitkään ollut kroonista. Sosiaaliturvan uudistaminen on tärkeää, jotta saamme työvoiman ulkopuolelta väkeä työmarkkinoilla. Meillä on työikäisiä (25–59-vuotiaista) työvoiman ulkopuolella yli 300 000. Siellä on kymmenien tuhansien potentiaali työmarkkinoiden kannalta, Salminen sanoo.

– Yritykset tietävät, että työvoimapulan ratkaisemiseksi tarvitaan toimia laajalti – niin sääntelymuutoksia kuin yritysten omia toimenpiteitä, joista oppilaitosyhteistyö on tärkein.

36 prosenttia yrityksistä kertoo vaikeuksista löytää osaavaa työvoimaa. Luku oli 35 kesäkuussa ja marraskuussa osuus oli vielä 44 prosenttia. 

Tärkeimmäksi työvoimapulaa helpottavaksi sääntelymuutokseksi tarjotaan sivukulujen alentamista. Lähes puolet (47 %) yrityksistä tarjoaa sitä lääkkeeksi.

Tärkeitä keinoja ovat myös henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen, paikallisen sopimisen lisääminen ja määräaikaisen työsopimusten helpottaminen. Myös sosiaaliturvan uudistaminen työn tekemiseen kannustavaksi on tärkeää.

Henkilökohtaisen irtisanomisen helpottaminen nousee tärkeimmäksi työkaluksi yli kymmenen työllistävissä yrityksissä. Tärkeäksi nähdään myös sairausajan palkanmaksuajan lyhentäminen.

Yritykset haluavat ratkoa työvoimapulaa myös omilla toimillaan. Niistä tärkeimpiä ovat harjoittelupaikkojen tarjoaminen ja oppilaitosyhteistyö sekä paikallinen sopiminen.

Myös vuokratyövoiman käyttö on tärkeää (18 %). Yhä useampi vastaa työvoimapulaan myös nostamalla palkkoja (15 %).

Yrittäjien 10 kohdan työllisyysohjelma

1. Sivukulujen, erityisesti eläkemaksujen, alentaminen.
2. Paikallisen sopimisen lisääminen.
3. Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen.
4. Määräaikaisten työsopimusten helpottaminen.
5. Takaisinottovelvollisuuden poistaminen.
6. Sairausajan palkanmaksuajan lyhentäminen.
7. Oppisopimusjärjestelmän uudistaminen.
8. Työperäisen maahanmuuton helpottaminen.
9. Työttömyysturvan lyhentäminen ja porrastaminen.
10. Oppilaitosyhteistyön lisääminen.

Tutustu tuloksiin tarkemmin TÄSTÄ.

Yrittäjägallupin toteutti Suomen Yrittäjien toimeksiannosta tutkimuslaitos Kantar. Tiedonkeruu tehtiin 18.8.–25.8.2022. Tutkimukseen vastasi 1 011 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Petri Salminen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 608 812, petri.salminen@yrittajat.fi, Suomen Yrittäjät

Muita kiinnostavia aiheita