22.4.2020 klo 10:00
Tiedote

Yrittäjägallup: Yli 40 % yrittäjistä tekee töitä yli 50-tuntia viikossa ja lomailee korkeintaan kaksi viikkoa vuodessa – neljännes aivan poikki 

44 prosenttia yrittäjistä tekee töitä yli 50 tuntia viikossa. 43 prosenttia kertoo pitävänsä lomaa korkeintaan kaksi viikkoa vuodessa.  24 prosenttia yrittäjistä on jatkuvasti ylirasittunut tai lähellä loppuun palamista. Tiedot käyvät ilmi Yrittäjägallupista.

Yrittäjien työssä jaksaminen on erittäin huonolla tolalla, käy ilmi Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemästä Yrittäjägallup-kyselystä. Kahdeksan prosenttia yrittäjistä on lähellä loppuun palamista ja 16 prosenttia jatkuvasti ylirasittunut.

Tilanne on pahentunut selvästi edellisestä, vuonna 2017 tehdystä kyselystä. Silloin lähellä loppuun palamista oli kolme prosenttia ja jatkuvasti ylirasittunut yhdeksän prosenttia vastaajista.

– Kehitys on erittäin huolestuttava. Tuore kysely tehtiin koronakriisin alkumetreillä. Se vaikuttaa ymmärrettävästi tuloksiin. Moni yrittäjä on nyt erittäin ahtaalla, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Koronakriisin takia yrittäjille tarjottava taloudellinen tuki on erittäin tärkeää, mutta jaksamisen tuki on vähintään yhtä tärkeää. Jos yrittäjän voimat loppuvat, rahallista tukea on vaikea hyödyntää, Pentikäinen toteaa.

Vain 35 prosenttia yrittäjistä kertoo, että heillä ei ole jaksamisongelmia.

Yrittäjillä todella pitkät työviikot

Yli 70-tuntista työviikkoa tekee kahdeksan prosenttia yrittäjistä, 60–69-tuntista 12 prosenttia, 50–59-tuntista 24 prosenttia ja 40–49-tuntista 27 prosenttia yrittäjistä.

Pisintä työviikkoa tekevät yli 10 työntekijää työllistävät yrittäjät, lyhyintä yksinyrittäjät. Heistäkin kuitenkin 56 prosenttia tekee yli 40-tuntista viikkoa.

Samaa kysyttiin viimeksi vuonna 2017, ja tuntimäärät ovat pysyneet suunnilleen ennallaan.

Yrittäjiät lomailevat vähän

Yrittäjät lomailevat erittäin vähän. Yli neljä viikkoa lomaa vuodessa pitää vain 20 prosenttia yrittäjistä ja neljä viikkoa 16 prosenttia. Kolme viikkoa vuodessa lomailee 15 prosenttia ja kaksi viikkoa 17 prosenttia yrittäjistä. Viikon tai alle sen lomailee 18 prosenttia yrittäjistä. Kahdeksan prosenttia ei pidä lomaa lainkaan.

Kaikkein vähiten lomailevat ne yrittäjät, joilla on 2–4 työntekijää, eniten taas yli 10 henkilöä työllistävät yrittäjät.

Kysymys siitä, kokeeko voivansa pitää riittävästi lomaa jakaa yrittäjät kahtia: 48 prosenttia kokee lomailevansa riittävästi, 44 prosenttia ei. Kahdeksan prosenttia ei osannut sanoa.

Harva yrittäjä hakee apua, vaikka jaksaminen vaikuttaa yrityksen toimintaan

57 prosenttia vastaajista kokee, että oma jaksaminen vaikuttaa paljon yrityksen toimintaan.

Silti vain kymmenen prosenttia vastaajista kertoo hakeneensa apua työssäjaksamiseen. Tärkeimmät auttajat ovat yrittäjän lähipiiristä: puoliso (56 %), yrittäjäkollegat (44 %) ja ystävät (36 %).

– Vertaistuki on korvaamaton. Tässä näkyy myös yrittäjäjärjestön merkitys: Järjestön kautta löytyy kollegoita, jotka ymmärtävät toisen yrittäjän tilanteen ja pystyvät kulkemaan vaikeuksia kohtaavan rinnalla, Pentikäinen sanoo.

Vain 27 prosenttia turvautuisi työterveyshuoltoon. Vaihtoehtoja sai valita useampia. 61 prosentilla vastaajista on käytössään työterveyshuolto.

Näin kysyttiin

  • Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.
  • Kyselyyn vastasi 1183 pk-yrityksen edustajaa.
  • Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta.
  • Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä.
  • Tutkimuksen virhemarginaali on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.
  • Tiedot kerättiin 18.–24.3.2020.

Lisätietoja:

Yrittäjägallup yrittäjien työssä jaksamisesta, työmäärästä ja lomista

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen @ yrittajat.fi

työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula @ yrittajat.fi

työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät, p. 050 502 0111, harri.hellsten @ yrittajat.fi