8.12.2018 klo 11:36
Tiedote

Yrittäjägallup: Yrittäjät tyytyväisiä yhteistyöhön ammatillisten oppilaitosten kanssa 

Yrittäjät suhtautuvat myönteisesti yhteistyöhön ammatillisten oppilaitosten kanssa. – Viime aikoina julkisuudessa vallinnut kuva ammatillisen koulutuksen taantumasta ei vastaa oppilaitosyhteistyötä tekevien yrittäjien kokemuksia, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoo.

Ammatilliset oppilaitokset ovat yrityksille merkittäviä yhteistyökumppaneita. 28 prosenttia yrityksistä tekee yhteistyötä ammattioppilaitoksen kanssa. Yli 10 henkeä työllistävistä yrityksistä 61 prosenttia kertoo tekevänsä yhteistyötä.

Yhteistyöhön erittäin tyytyväisiä on yrityksistä 16 prosenttia ja melko tyytyväisiä 65 prosenttia. 12 prosenttia on tyytymätön yhteistyöhön.

Tiedot käyvät ilmi Yrittäjägallupista, jonka Kantar TNS teki Suomen Yrittäjien pyynnöstä syyskuussa 2018. Kyselyyn vastasi 1056 yrittäjää.

– Vaikka yrittäjät ovat keskimäärin tyytyväisiä yhteistyöhön, on joukossa myös kriittisiä ääniä. On tärkeätä, että oppilaitokset puuttuvat yritysten havaitsemiin ongelmiin. Samalla oppilaitosten ja yritysten on jaettava aktiivisemmin kokemuksia myös yhteisistä onnistumisista, joita kentältä kyllä löytyy, Pentikäinen sanoo.

Ammatillisen koulutuksen uudistus vaatii läheistä ja jatkuvaa yritysyhteistyötä

Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö astui voimaan tänä vuonna. Kokonaisuus on yrittäjäjärjestön mielestä hyvä. Se tarjoaa kunkin nuoren, aikuisen ja yrityksen tarpeisiin entistä yksilöllisemmin vastaavia osaamisen kehittämisen tapoja.

– Kyse on laajasta uudistuksesta, jonka toimeenpano ei tapahdu yhdessä lukukaudessa. Jotta yhä useampi oppija ja yritys hyötyisi reformin tuomista mahdollisuuksista, on oppilaitosten jatkettava toimintansa määrätietoista kehittämistä läheisessä ja jatkuvassa yhteistyössä yritysten ja muun työelämän kanssa, Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä sanoo.

Yritykset kohtalaisen tietoisia ammatillisen koulutuksen uudistuksesta

Yrittäjägallupin mukaan 39 prosenttia yrityksistä tietää ammatillisen koulutuksen uudistuksesta. Yli 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä liki puolet kertoo tietävänsä uudistuksesta.

– Tietoa reformista on silti jaettava aktiivisemmin ja selkokielisemmin varsinkin paikallisella tasolla. Oppilaitosten edustajien on jalkauduttava yrityksiin, Pentikäinen sanoo.

Myös Suomen Yrittäjät on kuluvan vuoden ajan opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana kiertänyt kahden asiantuntijan voimin informoimassa yrityksiä ja yrittäjiä uudistuksesta.

Koulutus- ja oppisopimuksia hyödynnetty joka kuudennessa yrityksessä

Oppilaitosyhteistyötä tehneistä yrityksistä 56 prosenttia on tehnyt koulutussopimuksen oppilaitoksen kanssa ja ottanut tai ottamassa sen kautta opiskelijan oppimaan yritykseen. Osuus vastaa 16 prosenttia kaikista yrityksistä.

Saman verran yrityksiä kertoo tehneensä oppisopimuksen ja ottanut tai ottamassa sen kautta työntekijän yritykseen. Yli 10 henkilön yrityksistä 36 prosenttia on käyttänyt oppisopimusta.

– Ohjattu työssäoppiminen on aikuiselle mutta myös monelle nuorelle erinomainen tapa kehittää osaamistaan. Yritys taas voi sitä kautta vahvistaa henkilöstönsä taitoja sekä rekrytoida uusia osaajia. On tärkeätä muistaa, että ammatillisen koulutuksen opiskelijoista enemmistö on aikuisia, Mikkilä muistuttaa.

Yksi ammatillisen koulutuksen uudistuksen keskeisistä tavoitteista on vahvistaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja joustavoittaa sen käyttöä. Ei-työsopimussuhteinen koulutussopimus ja työsopimussuhteinen oppisopimus ovat työssä tapahtuvan oppimisen muodot.

– Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen ei tarkoita opiskelijoiden siirtämistä yritysten kontolle. Jokainen yritys päättää omakohtaisesti, ottaako se työssäoppijoita vai ei. On tärkeätä, että oppilaitoksilla on riittävät resurssit ja oikeat toimintamallit tukea yrityksiä työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa, Mikkilä sanoo.

Lisätiedot:
Tutustu Yrittäjägallupin tuloksiin täällä.
Tutustu Suomen Yrittäjien sivustoon ammatillisen koulutuksen uudistuksesta täällä.

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944
digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät, 045 129 6791