Osaaminen ja koulutus

Osaamisesta ja yrittäjyydestä huolehtimalla varmistamme, että Suomen menestystarina jatkuu seuraavankin satavuotiskauden ja sen yli.

Pula ammattitaitoisesta työvoimasta rajoittaa yritysten toimintaa ja kasvua. Osaajapula hidastaa talouden ja työllisyyden kehitystä ja syö hyvinvointimme edellytyksiä. Suomen Yrittäjissä haluamme viitoittaa tietä kohti osaamisesta ja yrittäjyydestä kasvavaa Suomea.

Kohti osaamisjärjestelmää

Osaamisjärjestelmän on käsitettävä koulujen ja oppilaitosten lisäksi myös työpaikat ja muut oppimisen ympäristöt sekä osaamispalveluita tarjoavat yrittäjät ja oppimisteknologiaa kehittävät yritykset. Sen on tarjottava räätälöityjä ratkaisuja niin eri vaiheissa oleville yksilöille kuin yrityksille.

Kohti osaamispolitiikkaa

On siirryttävä varhais- ja nuoruusvuosiin painottuvasta koulutuspolitiikasta kohti elinikäisen oppimisen tarpeen tunnustavaa osaamispolitiikkaa. Tämä edellyttää irtiottoa perinteisestä koulutuskeskeisestä ajattelusta ja siirtymistä uuteen osaamiskeskeiseen ajatteluun.

Kohti uutta yrittäjyyttä

Osaamisjärjestelmän on tuotettava niin yrittäjähenkisiä työntekijöitä kuin omaa yritystään johtavia yrittäjiä, joilla on kykyä tarttua luovasti uuden talouden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja toimia myös erilaisissa ympäristöissä. Uuden yrittäjyyden kasvattamisen on tapahduttava koulujen, oppilaitosten, yritysten sekä yritystoiminnan edistäjien yhteistyönä.

Kohti uutta osaamista

Jotta voimme tarttua osaamisen ja yrittäjyyden tuottamisen uusiin mahdollisuuksiin, meidän on kuitenkin uskallettava luopua vanhasta. Se, mikä toimi ennen loistavasti, ei välttämättä enää kanna.

Tutustu Suomen Yrittäjien osaamispoliittisiin tulevaisuusohjelmiin:

Lisätietoja:

Eduskuntavaalit 2023: Ratkaisuja työvoimapulaan

Suomi on monella tapaa erinomainen valinta sekä työnteko- että opiskelumaana. Meillä on korkea elämänlaatu, hyvä työ- ja yksityiselämän tasapaino, laadukas koulutustarjonta ja turvallinen elinympäristö. Tästä huolimatta emme houkuttele tarpeeksi monia ulkomaalaisia työntekijöitä ja opiskelijoita hakeutumaan Suomeen. Työvoimapulan rinnalla meillä on työttöminä ja työvoiman ulkopuolella satoja tuhansia Suomessa jo asuvia.

Ota yhteyttä

Mikko Kinnunen

Koulutuspolitiikan asiantuntija
Suomen Yrittäjät