Hinnan ilmoittaminen

Hintatietojen antaminen on osa markkinointia ja yleensä olennainen osa sopimusehtoja. Myydessäsi kuluttajille hinta on ilmoitettava eri tavalla kuin kaupassa toiselle elinkeinonharjoittajalle.

Hinnan ilmoittaminen kuluttajille

Hinnan ilmoittaminen markkinoinnissa ei ole pakollista, mutta jos ilmoitat hinnan, tee se hintamerkintäasetuksen edellyttämällä tavalla. Jos kulutushyödykettä markkinoidaan tiettyyn myynti- tai yksikköhintaan, myyntihinta ja yksikköhinta on ilmoitettava selkeällä, yksiselitteisellä ja kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla.

Tavaroiden hintojen ilmoittaminen

 • Ilmoita tavaroiden myynti- ja yksikköhinnat selkeästi sekä vähittäismyyntipaikassa, näyteikkunassa että verkkokaupassa.
 • Merkitse hinta selkeästi ja yksilöidysti. Yksikköhinnan on erotuttava myyntihinnasta. Yksikköhintaa ei tarvitse ilmoittaa, jos se on sama kuin myyntihinta.
 • Hinnan tulee pääsääntöisesti olla ns. kokonaishinta, joka sisältää kaikki kulut, verot ja muut maksut.
 • Merkitse hinta tavaraan, sen päällykseen tai erillisenä tavaran kohdalle sekä hintataulukkoon niin, että asiakkaasi ei voi erehtyä tuotteista ja niiden hinnoista.

Palveluiden hintojen ilmoittaminen

Hintamerkintäasetuksen sääntelyä sovelletaan ainoastaan palveluihin, jotka kuuluvat palvelujen tarjoamisesta annetun lain soveltamisalaan.

 • Hinnasto on pidettävä esillä liikehuoneistossa sekä verkkosivustolla ja esitettävä siten, että se on kuluttajan helposti havaittavissa, mahdollisuuksien mukaan myös liikehuoneiston ulkopuolelta.
 • Jos hinnastoon on mahdotonta merkitä kaikki myyntihinnat tai niiden määräytymisperusteet palveluiden suuren määrän tai muun vastaavan seikan vuoksi, tulee hinnastoon merkitä tavallisimmat myyntihinnat tai niiden määräytymisperusteet sekä maininta täydellisestä hinnastosta, jonka tiedot on annettava kuluttajalle pyydettäessä.

Etämyynnissä, kuten verkkokaupassa ja puhelinmyynnissä, on olemassa poikkeussääntöjä verrattuna muuhun kaupankäyntiin. Anna asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sopimusten tekemistä ainakin tieto tavaran ja palvelun hinnasta, toimituskuluista ja maksuehdoista.

Myydessäsi tavaroita tai palveluja kuluttajille, sinun on noudatettava kuluttajansuojalakia. Lain mukaan myyjän on ilmoitettava kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen. Tästä syystä kuluttajamyynnissä ei hintojen kohdalla useinkaan mainita mitään arvonlisäverosta.

Sen sijaan kuiteissa ja laskuissa täytyy aina näkyä arvonlisäveron määrä tai peruste verokannoittain.

Hinnan ilmoittamisesta säädetään hintamerkintäasetuksessa, kuluttajansuojalaissa, laissa palvelujen tarjoamisesta sekä tiettyjen alojen erityissäännöksissä. Hintamerkintäasetusta ei kuitenkaan sovelleta kuluttajille tarjottavien asuntojen markkinoinnissa.

Etuja ja alennuksia jäsenille!

Hyödynnä kumppaneidemme edut ja säästä esim. bensasta, hotelleista ja vakuutuksista.

Liity jäseneksi

Hinnan ilmoittaminen toiselle elinkeinonharjoittajalle

Myydessäsi tavaroita tai palveluja toiselle arvonlisäverolliselle yritykselle hinnat voidaan ilmoittaa eri tavalla kuin kuluttajille.

Tällöin hinta ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa, mutta mainitaan, että hinnan päälle tulee arvonlisävero. Esimerkiksi hinta on 750 euroa + alv.

Jos ostaja on itse alv-velvollinen, hän voi vähentää tavaran tai palvelun hintaan sisältyvän arvonlisäveron, mikäli tavara tai palvelu on hankittu arvonlisäverollista liiketoimintaa varten.

Huomaa kuitenkin, että ostajayrityksellä ei ole aina oikeutta vähentää tavaran tai palvelun hintaan sisältyvää arvonlisäveroa.

Arvonlisäveroton hinnoittelu

Yritystoiminnassa kaikki tavaroiden ja palveluiden myynti on lähtökohtaisesti arvonlisäverollista. Laissa on kuitenkin määritelty tietyt tavarat ja palvelut arvonlisäverottomiksi, eikä näin ollen hintojakaan ilmoiteta arvonlisäverollisina.

Arvonlisäverottomia voivat olla muun muassa:

 • terveyden- ja sairaanhoito
 • yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakouluopetus ja taiteen perusopetus
 • rahoitus- ja vakuutuspalvelut
 • tietyt esiintymispalkkiot
 • tekijänoikeudet
 • kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus

Pienen yrityksen liiketoiminta voi olla arvonlisäverotonta. Vähäiseksi liiketoiminnaksi katsotaan se, että liikevaihto ei ylitä 15 000 euroa tilikaudessa. Tässä tapauksessa yrityksen ei sen tarvitse rekisteröityä arvonlisäverollisten rekisteriin, eikä myöskään arvonlisäveroa lisätä tuotteiden tai palvelujen hintaan.