Opiskelu

Jos haluat kehittää osaamistasi, sinulla on mahdollisuus saada tukea kouluttautumiseen. Tarjolla ovat: aikuiskoulutustuki, opintotuki ja starttiraha.

Jos olet päätoiminen yrittäjä ja joudut vähintään kaksi kuukautta kestävän koulutukseen osallistumisen takia vähentämään yritystoimintaasi tai keskeyttämään sen kokonaan, voit hakea yrittäjän aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastolta.

Yrittäjän aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki on 1.8.2022 lukien 634,68 euroa.

Jotta voit saada aikuiskoulutustukea, sinulle pitää olla kertynyt yhteensä vähintään kahdeksan vuotta eläkevakuutettua työhistoriaa tuen alkamispäivään mennessä. Sinulla täytyy olla myös YEL-vakuutus, joka on ollut voimassa vähintään vuoden välittömästi ennen tuettavan opiskelun alkua. Olet myös saanut suurimman osan tuloistasi yritystoiminnasta.

Aikuiskoulutustuella korvataan päätoimisesta opiskelusta aiheutuvaa tulonmenetystä. Jotta voit saada aikuiskoulutustukea, verotettavien yritystoiminnan ansiotulojesi pitää alentua koulutuksen takia tukiaikana vähintään kolmanneksella. Voit myös keskeyttää yritystoimintasi tilapäisesti opiskelun ajaksi.

Aikuiskoulutustukea voit saada suomalaiseen, julkisen valvonnan alaiseen oppilaitoksen opintoihin kuten yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettäviin tutkintoon tai tutkinnon osien suorittamiseen johtaviin opintoihin sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen. Lisäksi voit saada aikuiskoulutustukea vapaan sivistystyön koulutuksiin, jotka ovat ammatillista osaamista ja pätevyyttäsi lisääviä.

Opintotuki

Jos opiskelet päätoimisesti vähintään kahden kuukauden ajan ja joudut sen vuoksi vähentämään yritys-toimintaasi tai keskeyttämään sen kokonaan, voit hakea Kelan opintotukea, joka koostuu opintorahasta sekä opintolainan valtiontakauksesta.

Ansio- ja pääomatulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotu-kea. Sinun pitää itse huolehtia siitä, etteivät vuositulosi ylitä vuositulorajaasi. Huomaathan, että vuositu-lojen laskentaan otetaan mukaan kaikki elinkeinotoiminnasta vuoden aikana saadut tulot siitäkin huoli-matta, että tulot on hankittu ennen opintojen alkamista tai opintojen päättymisen jälkeen.

Voit jatkaa yritystoimintaasi opintojesi rinnalla. Tukien saamisen sekä aikuiskoulutustuessa että opinto-tuessa on tulorajat, mikä käytännössä tarkoittaa, että yritystoimintaa voi jatkaa vähintään sivutoimisesti opiskelujesi ohella.

Starttiraha

Jos olet käynnistämässä tai jatkamassa yritystoimintaa starttirahalla, voit yhdistää tähän myös yrittäjäksi aikoville suunnattuja koulutuksia. Koulutukset voivat olla esimerkiksi TE-palvelujen yrittäjäkursseja ja -koulutuksia sekä yrittäjän ammattitutkintoon tai sen osan suorittamiseen tähtääviä koulutuksia.

Etkö ole jäsen? Liity Yrittäjiin.

Yrittäjien jäsenenä saat maksutonta lakineuvontaa ja nautit rahanarvoisista jäseneduista!

Liity jäseneksi

Aiheeseen liittyvät uutiset