Yrittäjän asumistuki ja toimeentulotuki

Asumistuki

Pienituloinen ruokakunta voi saada Kelasta yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Ruokakunnan muodostat samassa asunnossa kanssasi asuvien henkilöiden kanssa ja asumistuki myönnetään teille yhteisesti. Ruokakuntaan voi kuulua yksi tai useampi henkilö.

Asumistuen määräytymiseen vaikuttavat

 • ruokakunnan henkilöluku
 • asuntosi pinta-ala
 • asuntosi sijaintikunta, valmistumis- tai perusparannusvuosi sekä lämmitysjärjestelmä
 • ruokakunnan jäsenten bruttokuukausitulojen yhteismäärä ja omaisuus.
 • Sinun bruttokuukausitulosi yrittäjänä arvioidaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella. Jos tätä tuloa ei ole, tuloksi arvioidaan mahdollisen starttirahan määrä, niin sanottu vähimmäistulo tai yrittäjän oma arvio tulosta.

  Määrä

  Yleinen asumistuki lasketaan niin, että kohtuullisista asumismenoistasi vähennetään perusomavastuuosuus. Asumistuki on enintään 80 prosenttia kohtuullisten asumismenojesi ja perusomavastuusi erotuksesta.

  Hakeminen ja maksaminen

  Voit hakea asumistukea täältä. Asumistuen voit saada takautuvasti enintään hakemuksen jättämistä edeltävän kuukauden alusta.

  Kela myöntää asumistukea pääsääntöisesti vuodeksi eteenpäin, ja kaikki tiedossa olevat kuukausitulosi otetaan huomioon tältä ajalta. Kela ei myönnä asumistukea muutaman kuukauden ajaksi esimerkiksi lyhytkestoisen ja väliaikaisen työttömyyden ajaksi. Jos tuloissasi tai muissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia vuoden aikana, asumistuki tarkistetaan.

  Kela maksaa yleisen asumistuen kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä tilillesi tai valtuutuksesi perusteella vuokranantajasi tilille.

  Toimeentulotuki

  Toimeentulotuki on sosiaaliturvajärjestelmässämme viimesijainen toimeentulotuen muoto eli sen perusosan myöntävä Kansaneläkelaitos selvittää aina ennen tuen myöntämistä henkilön tai perheen mahdollisuudet saada toimeentulonsa työ- ja yrittäjätuloista.

  Siihen nähden ensisijaisia sosiaaliturvaetuuksia ovat esimerkiksi työttömyysturvan päiväraha ja työmarkkinatuki. Toimeentulotukea saa henkilö tai perhe, jonka tulot eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

  Myös yrittäjällä on oikeus toimeentulotukeen, kunhan tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät.

  Koska toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto, Kela selvittää aina ennen tuen myöntämistä henkilön tai perheen mahdollisuudet saada toimeentulonsa työ- ja yrittäjätuloista. Ensisijaisia sosiaaliturvaetuuksia ovat työttömyysturvan päiväraha ja työmarkkinatuki.

  Toimeentulotukea ei ole tarkoitettu selvästi kannattamatonta yritystoimintaa harjoittavan yrittäjän toimeentulon turvaamiseksi pitkäaikaisesti. Mikäli saat tai sinulla on mahdollisuus saada yrityksestäsi vähintään työttömyysturvan peruspäivärahaa vastaavaa tuloa, toimeentulotuen myöntäminen voi olla perusteltua. Lyhytaikaisesti tuen myöntäminen voi olla perusteltua muulloinkin.

  Voit hakea tuen perusosaa Kelasta. Täydentävää ja ehkäisevää tukea voit hakea asuinkuntasi sosiaalitoimistosta. 

  Yrittäjän toimeentulotuki käytännössä 

  Toimeentulotukea hakevien yrittäjien käytettävissä olevien tulojen määrittely on usein ongelmallista, sillä lähtökohtana on yrittäjänä antamasi selvitys. Mikäli selvitys ei riitä, sinulle on annettava mahdollisuus lisäselvitykseen. Lisäselvityspyynnön on kuitenkin aina oltava yksilöity eli koskea aina jotain tarkkaa tuen myöntämiseen vaikuttavaa seikkaa.

  Usein on tarpeen selvittää myös yrityksen aikaisempi kannattavuus, mahdollisuutesi saada tulevaisuudessa toimeentulo yritystoiminnasta sekä seuraukset yritystoiminnan lopettamisesta.

  Selvityksissä avataan hakemusajankohdan ja sitä välittömästi edeltävän ajan tiedot taloudellisesta asemastasi. Näitä ovat yrityksesi tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus viimeksi päättyneeltä tilikaudelta, tiliotteet ja/tai välitilinpäätös, yrityksen ja sinun viimeisimmät veroilmoituksesi, palkkailmoitukset, työvoimaviranomaisen ja Kansaneläkelaitoksen lausunnot, pitkäaikaisen vieraan pääoman lyhennysaikataulu ja korkokanta tai muut sinun ja yrityksen taloudellista tilannetta kuvaavat selvitykset. Näistä asiakirjoista selvitetään omassa käytössäsi olevien varojen määrä. 

  Voit saada toimeentulotukea yleensä kuukauden kerrallaan, jolloin tuki lasketaan välttämättömien menojesi mukaan. Tukea maksetaan se määrä, jolla tukeen oikeuttavat menot ylittävät tulosi ja varasi. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. 

  Perusosalla sinun täytyy voida kattaa ravinto- ja vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisen ja kotisi puhtauden menot, paikallisliikenteen maksut, lehtitilaukset, puhelimen käyttö, harrastus- ja virkistystoiminta sekä muut vastaavat jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.  

  Perusosan lisäksi perustoimeentulotukea voi saada erilaisiin asumismenoihin, kuten vuokraan, vastikkeisiin, vesi-, sähkö- ja lämmityskuluihin ja kotivakuutuksen maksuihin sekä myös vähäistä suurempiin terveydenhuollon menoihin ja lasten kunnallisen päivähoidon sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan menoihin. 

  Jos sinulla on sellaisia menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. 

  Lisätietoa: Kela, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä kotikuntasi sosiaalitoimi.

  Etkö ole jäsen? Liity Yrittäjiin.

  Yrittäjien jäsenenä saat maksutonta lakineuvontaa ja nautit rahanarvoisista jäseneduista!

  Liity jäseneksi

  Aiheeseen liittyvät uutiset