Yrittäjän perhe

Perheenlisäys

Onnittelut perheenlisäyksestä yrittäjä! Myös yrittäjällä on oikeus Kansaneläkelaitoksen eli Kelan maksamiin vanhempainpäivärahoihin. Yrittäjän ei tarvitse pohtia työlainsäädäntöä vaan hän saa olla kotona lapsen kanssa parhaaksi katsomallaan tavalla.

1.8.2022 voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen nyt myös lapsenhoidon ajalta maksettavat päivärahat joustavat aiempaa enemmän ja turvaavat paremmin yrittäjän toimeentuloa vauvavuoden aikana. Ja myös sen jälkeen. Tällä sivulla saat tietoa, jos etuutesi määräytyvät uuden lain mukaan.

Vanhempainpäivärahat uudistuivat ja niitä koskeva uusi laki astui voimaan 1.8.2022.

Saat uuden lain mukaisia vanhempainpäivärahoja, jos lapsesi laskettu syntymäaika on ollut aikaisintaan 4.9.2022. Tällöin raskausrahakausi on alkanut aikaisintaan 1.8.2022. Jos lapsi kuitenkin syntyi ennenaikaisesti 29.7.2022 tai sitä aikaisemmin, saat vanhempainpäivärahoja vanhan lain mukaan. Jos perheesi on alkanut saada vanhempainpäivärahoja aiemmin, niitä ei voi 1.8.2022 muuttaa uuden lain mukaisiksi. Jos adoptoit, saat vanhempainpäivärahaa uuden lain mukaan, jos otit lapsen hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys etuuksille, joita ovat raskausraha ja erityisraskausraha vanhempainraha ja vanhempainraha osittaisena. Etuuksia maksetaan arkipäiviltä, joihin lasketaan päivät maanantaista lauantaihin paitsi arkipyhät. Arkipyhä on muuksi viikonpäiväksi kuin sunnuntaiksi sattuva pyhäpäivä.

Raskausraha

Raskausrahakauden voit aloittaa 30 – 14 arkipäivää ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Kela maksaa raskausrahaa 40 arkipäivän ajalta. Raskausrahaa saa vain raskaana oleva vanhempi, eivätkä vanhemmat voi jakaa sitä keskenään.

Raskausrahapäivät on pidettävä peräkkäin, eikä niitä voi siirtää myöhemmin pidettäväksi. Jos lapsi syntyy ennen kuin olet jäänyt raskausvapaalle, alkaa raskausrahan maksu heti syntymää seuraavana arkipäivänä.

Jos joudut työssäsi alttiiksi säteilylle, kemiallisille aineille tai tarttuvalle taudille eikä sinulle voida järjestää muuta työtä, voit jäädä pois työstä heti, kun raskaus on todettu. Saat siltä ajalta erityisraskausrahaa.

Vanhempainraha

Kela maksaa vanhempainrahaa 320 arkipäivää. Voit saada vanhempainrahaa, jos olet lapsen vanhempi ja huoltaja. Vanhempi voi olla lapsen biologinen tai adoptiovanhempi. Vanhempainrahaan oikeutettuja vanhempia voi olla yksi tai kaksi. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, päivät jaetaan tasan kummankin vanhemman kesken.

Synnyttänyt vanhempi voi jäädä vanhempainvapaalle ja saada vanhempainrahaa, kun raskausraha on päättynyt. Lapsen toinen vanhempi voi saada vanhempainrahaa lapsen syntymästä alkaen. Vanhemmat voivat kuitenkin saada vanhempainpäivärahoja samaan aikaan enintään 18 arkipäivän ajan, kuten nykyisinkin.

Voit saada vanhempainrahaa joustavasti haluaminasi ajankohtina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Voit pitää em. jaksolla päivärahapäiviä, jolloin hoidat lastasi, yksittäisinä päivinä tai pidempinä jaksoina. Voit myös olla töissä osa-aikaisesti ja hakea samalle ajalle vanhempainrahan osittaisena.

Voit halutessasi luovuttaa osan (enintään 63 päivää) vanhempainrahapäivistä toiselle vanhemmalle pidettäväksi. Voit luovuttaa päiviä myös puolisollesi, joka ei ole lapsen vanhempi, lapsen toisen vanhemman puolisolle tai lapsen muulle huoltajalle. Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa tai rekisteröityä puolisoa. Luovutettavien päivien yhteenlaskettu enimmäismäärä on kuitenkin 63.

Vanhempainpäivärahojen määrä

Vanhempainpäivärahat määräytyvät vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää siten kuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei oteta huomioon.

Vuosituloon huomioidaan

  • palkkatulot
  • vakuutuspalkka
  • YEL- ja MYEL-työtulo
  • tietyt etuudet
  • tietyt ansionmenetyskorvaukset

Vuositulo voi muodostua yhdestä tai useammasta edellä mainitusta tulosta. Kela saa yleensä tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan. Jos sinulla ei ole tuloja tarkastelujakson aikana tai ne ovat hyvin pienet, päivärahasi on aina vähintään vähimmäismääräinen.

Yrittäjien vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja/tai MYEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa. Jos YEL- tai MYEL-työtulon määrä on muuttunut tarkastelujakson aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo. Jos sinulla on yritystoiminnan ohella esimerkiksi palkkatuloa työskentelystä toiselle, huomioidaan se päivärahan määrän.

Aiheeseen liittyvät uutiset