Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaaliturvajärjestelmässämme viimesijainen toimeentulotuen muoto eli sen perusosan myöntävä Kansaneläkelaitos selvittää aina ennen tuen myöntämistä henkilön tai perheen mahdollisuudet saada toimeentulonsa työ- ja yrittäjätuloista.

Siihen nähden ensisijaisia sosiaaliturvaetuuksia ovat esimerkiksi työttömyysturvan päiväraha ja työmarkkinatuki. Toimeentulotukea saa henkilö tai perhe, jonka tulot eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Myös yrittäjällä on oikeus toimeentulotukeen, kunhan tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Koska toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto, Kela selvittää aina ennen tuen myöntämistä henkilön tai perheen mahdollisuudet saada toimeentulonsa työ- ja yrittäjätuloista. Ensisijaisia sosiaaliturvaetuuksia ovat työttömyysturvan päiväraha ja työmarkkinatuki.

Toimeentulotukea ei ole tarkoitettu selvästi kannattamatonta yritystoimintaa harjoittavan yrittäjän toimeentulon turvaamiseksi pitkäaikaisesti. Mikäli saat tai sinulla on mahdollisuus saada yrityksestäsi vähintään työttömyysturvan peruspäivärahaa vastaavaa tuloa, toimeentulotuen myöntäminen voi olla perusteltua. Lyhytaikaisesti tuen myöntäminen voi olla perusteltua muulloinkin.

Voit hakea tuen perusosaa Kelasta. Täydentävää ja ehkäisevää tukea voit hakea asuinkuntasi sosiaalitoimistosta. 

Yrittäjän toimeentulotuki käytännössä 

Toimeentulotukea hakevien yrittäjien käytettävissä olevien tulojen määrittely on usein ongelmallista, sillä lähtökohtana on yrittäjänä antamasi selvitys. Mikäli selvitys ei riitä, sinulle on annettava mahdollisuus lisäselvitykseen. Lisäselvityspyynnön on kuitenkin aina oltava yksilöity eli koskea aina jotain tarkkaa tuen myöntämiseen vaikuttavaa seikkaa.

Usein on tarpeen selvittää myös yrityksen aikaisempi kannattavuus, mahdollisuutesi saada tulevaisuudessa toimeentulo yritystoiminnasta sekä seuraukset yritystoiminnan lopettamisesta.

Selvityksissä avataan hakemusajankohdan ja sitä välittömästi edeltävän ajan tiedot taloudellisesta asemastasi. Näitä ovat yrityksesi tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus viimeksi päättyneeltä tilikaudelta, tiliotteet ja/tai välitilinpäätös, yrityksen ja sinun viimeisimmät veroilmoituksesi, palkkailmoitukset, työvoimaviranomaisen ja Kansaneläkelaitoksen lausunnot, pitkäaikaisen vieraan pääoman lyhennysaikataulu ja korkokanta tai muut sinun ja yrityksen taloudellista tilannetta kuvaavat selvitykset. Näistä asiakirjoista selvitetään omassa käytössäsi olevien varojen määrä. 

Voit saada toimeentulotukea yleensä kuukauden kerrallaan, jolloin tuki lasketaan välttämättömien menojesi mukaan. Tukea maksetaan se määrä, jolla tukeen oikeuttavat menot ylittävät tulosi ja varasi. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. 

Perusosalla sinun täytyy voida kattaa ravinto- ja vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisen ja kotisi puhtauden menot, paikallisliikenteen maksut, lehtitilaukset, puhelimen käyttö, harrastus- ja virkistystoiminta sekä muut vastaavat jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.  

Perusosan lisäksi perustoimeentulotukea voi saada erilaisiin asumismenoihin, kuten vuokraan, vastikkeisiin, vesi-, sähkö- ja lämmityskuluihin ja kotivakuutuksen maksuihin sekä myös vähäistä suurempiin terveydenhuollon menoihin ja lasten kunnallisen päivähoidon sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan menoihin. 

Jos sinulla on sellaisia menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. 

Lisätietoa: Kela, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä kotikuntasi sosiaalitoimi.

Yrittäjälomat

Tuetut lomat on tarkoitettu niille yrittäjille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta lomailla. Kaikkien lomien hakuajat päättyvät 3 kk ennen loman alkamispäivää.

Yrittäjälomat
Mies seisoo rappusilla

Yrittäjän talousapu

Yrittäjän talousapu on maksuton yrittäjille suunnattu palvelu, joka tarjoaa matalan kynnyksen luottamuksellista ja asiantuntevaa neuvontaa yrityksen talous- ja maksuvaikeuksissa. Tarjolla on valtakunnallinen puhelinpalvelu ja henkilökohtaista tukea läheltä asuinpaikkaasi.

Yrittäjän talousapu

Henkinen hyvinvointi

MIELI Suomen Mielenterveys ry tarjoaa maksutonta apua ja tukea hankalissa elämäntilanteissa.

Henkinen hyvinvointi

Aiheeseen liittyvät uutiset