Työttömyys

Sinut katsotaan työttömyysturvan näkökulmasta yrittäjäksi, kun olet YEL-/MYEL-vakuutettu. Lisäksi yrittäjäksi voidaan tietyin edellytyksin katsoa myös yrityksessä työskentelevä TyEL-vakuutettu yrityksen osaomistaja tai perheenjäsen.

Lue lisää Yrittäjäkassan sivuilta

Lue lisää Yrittäjäkassan sivuilta

Pelkkä yrityksen tai sen osan omistaminen ei tee sinusta yrittäjää. Lue Yrittäjäkassan sivuilta, milloin sinut yrittäjänä, osaomistajana ja yrittäjän perheenjäsenenä katsotaan työttömyysturvan mukaisesti yrittäjäksi.

Jos yrityksesi toiminta uhkaa päättyä, ilmoittaudu välittömästi työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon.

Työttömyysetuuden saamiseksi sinun tulee lähtökohtaisesti lopettaa yritystoimintasi tai oman työllistymisesi yrityksessä tulee päättyä työttömyysturvalaissa edellytetyllä tavalla. Yrityksen lopettamisen käsite työttömyysturvassa riippuu yritysmuodosta ja kokonaisuudesta.

Kun olet jättänyt ilmoituksen työttömyydestäsi, TE-palvelut tutkii tilanteesi ja antaa työttömyyskassaan tai Kelaan lausunnon oikeudestasi työttömyysetuuteen. Työttömyyskorvaus voi olla työmarkkinatukea, peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa.

Yrittäjäkassan jäsenet voivat saada ansiosidonnaista päivärahaa, jonka tasoon vaikuttaa myös YEL-työtulosi. Kassaan kuulumattomat puolestaan voivat saada työttömyysajaltaan Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Yrittäjälomat

Tuetut lomat on tarkoitettu niille yrittäjille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta lomailla. Kaikkien lomien hakuajat päättyvät 3 kk ennen loman alkamispäivää.

Yrittäjälomat
Mies seisoo rappusilla

Yrittäjän talousapu

Yrittäjän talousapu on maksuton yrittäjille suunnattu palvelu, joka tarjoaa matalan kynnyksen luottamuksellista ja asiantuntevaa neuvontaa yrityksen talous- ja maksuvaikeuksissa. Tarjolla on valtakunnallinen puhelinpalvelu ja henkilökohtaista tukea läheltä asuinpaikkaasi.

Yrittäjän talousapu

Henkinen hyvinvointi

MIELI Suomen Mielenterveys ry tarjoaa maksutonta apua ja tukea hankalissa elämäntilanteissa.

Henkinen hyvinvointi

Aiheeseen liittyvät uutiset