Yhdistelmävakuutus
Yhdistelmävakuutus voisi parantaa sivutoimisten yrittäjien sosiaaliturvaa. Kuva: Getty Images

Yhdistelmävakuutukselle selvityshenkilö – Takaraja lokakuun puolivälissä

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työttömyysturvan yhdistelmävakuutukselle selvityshenkilön.

Työttömyysturvan yhdistelmävakuutuksen selvityshenkilöksi on asetettu filosofian tohtori Mikko Kuusela. Selvityshenkilön työn tueksi asetetaan erikseen seurantaryhmä.

– Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaisesti valmistellaan puoliväliriiheen mennessä malli yhdistelmävakuutukseksi. Yhdistelmävakuutuksella parannettaisiin niiden henkilöiden sosiaaliturvaa, jotka toimivat samaan aikaan yrittäjinä ja palkansaajina, sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa todetaan.

– Valmistelussa huomioidaan hallitusohjelman mukaisesti kulttuurialan ja luovien alojen tekijöiden työttömyysturva. Malli valmistellaan virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelun aikana kuullaan keskeisiä työmarkkinajärjestöjä ja toimeenpanosta vastaavia organisaatioita sekä hankkeen kannalta olennaisia ministeriöitä. Hankkeen aikana tulee kuulla lisäksi kulttuurialaa ja luovia aloja edustavia toimijoita ja järjestöjä, tiedotteessa jatketaan.

Selvityksen tulee olla hyväksytysti ministeriön käytössä viimeistään vuoden 2024 lokakuun puoliväliin mennessä.

Sekä yrittäjä- että työsuhteista työtä

Yhdistelmävakuutus mahdollistaisi työttömyysturvan kerryttämisen samaan aikaan sekä työntekijänä että yrittäjänä tehdystä työstä. Tällä hetkellä ansiosidonnaista työttömyysturvaa voi kerryttää joko työntekijänä tai yrittäjänä, mutta rooleja ei voi yhdistää.

– Suomen Yrittäjät on jo vuosia sitten esittänyt, että yrittäjän ja palkansaajan erillisistä työssäoloehdoista olisi syytä luopua ja siirtyä yhteen työssäoloehtoon, jossa huomioitaisiin molemmissa rooleissa työskentely, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

Hellsténin mukaan yrittäjän ja palkansaajan työssäoloehdot kannattaisi yhdistää niin, että molemmista työnteon tavoista voisi kerryttää yhdessä turvaa.

– Työssäoloehdon kertymisen tulisi perustua vakuutettuun työtuloon ja työskentelyn kestoon, ei viikkotyöaikaan, kuten palkansaajan työssäoloehdossa nykyisin tehdään. Tätä puoltaa muun muassa se, että työttömyysvakuutusmaksut maksetaan pelkästään vakuutetun työtulon perusteella.

Työtulon osalta yrittäjätulo ja työntekijän palkkatulo voitaisiin Hellsténin mukaan yhdistää ajalta, jolloin henkilö tekee molempia töitä.

– Yrittäjän työtulona olisi perusteltua pitää YEL-työtuloa pois lukien tilanteet, jolloin yrittäjä ei ole YEL-velvollinen. Näissä tilanteissa tulisi voida vakuuttaa myös yritystoiminnan todellisia tuloja. Jos yritystoimintaa harjoittava henkilö haluaisi vakuuttaa myös yritystoimintansa työttömyysvakuutuksessa, tulisi hänen maksaa sama vakuutusmaksu, mikä maksetaan työsuhteisesta työstä.

Yrittäjätyön osalta tulisi Hellsténin mukaan edelleen säilyttää vapaus valita, haluaako henkilö ansioturvaa myös yritystoiminnasta.

Sivutoimisuus lisääntynyt

Kesäkuussa tehdyn Yrittäjägallupin mukaan sivutoiminen yrittäjyys on nyt suurimmillaan sitten syksyn 2021. 17 prosenttia Yrittäjägallupiin vastanneista yrittäjistä oli sivutoimisia. Yksinyrittäjistä 23 prosenttia oli sivutoimisia. 

– On hyvä huomata, että sivutoiminen yrittäjyys on kasvussa. Yhä useampi on työsuhteen, opiskelun tai eläkkeen rinnalla yrittäjänä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen totesi viime viikolla.

Yhdistelmävakuutuksen selvitystyö

Selvityshenkilön tulee huomioida työssään sekä kulttuurialan ja luovien alojen osin palkansaajina ja osin yrittäjinä työllistyvät henkilöt, että muiden ammattialojen vastaavasti molemmista tulonhankkimisen lähteistä tuloja hankkivat henkilöt.

Selvityshenkilö tuottaa tilannekuvan palkkatyötä ja yritystoimintaa yhdistämällä työllistyvien henkilöpiiristä ja heidän ansionmuodostuksestaan palkan ja yrittäjätulon yhdistelmänä sekä työllistymisen tilanteista ja työttömyyden riskistä.

Selvityshenkilö esittää keinot, joilla yhdistelmävakuutukseen liittyviä työttömyysvakuutuksen yleisiä ja erityisesti yrittäjyydestä työttömäksi jäämiseen liittyviä riskejä voitaisiin hallita.

Lisäksi selvityshenkilö tekee kuvauksen ja ehdotuksen rahoituksellisesti kestävästä ja nykyisten työttömyysetuuksien rahoittajien näkökulmasta kustannusneutraalista yhdistelmävakuutuksen rahoitusmallista.

Seurantaryhmässä ovat edustettuina Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, STTK ry, Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Suomen Yrittäjät ry, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus