Jäsenille

Mikä on YEL?

YEL on lyhenne sanoista Yrittäjän eläkelaki. Tämän lain mukaisella YEL-vakuutuksella yrittäjänä vakuutat itsesi vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Vakuutukseen sisältyy myös perhe-eläke, joka tuo turvaa yrittäjän omaisille.

Voit toki ottaa muita haluamiasi vakuutuksia tai sijoittaa ja säästää rahaa eläkepäivien varalle, mutta et voi korvata lakisääteistä YEL-vakuutusta.

YEL-vakuutus on henkilökohtainen ja sinun on otettava se kuuden kuukauden kuluessa vakuutettavan yrittäjätoiminnan alkamisesta. Vaikka ottaisit vakuutuksen yrittäjyyden aloittamisen jälkeen, se tulee voimaan takautuvasti yritystoiminnan alkamisesta lukien.

Olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, jos:

  • olet 18–69-vuotias
  • toimit yrittäjänä vähintään neljä kuukautta
  • Työtulo, eli työpanoksen arvo, on vähintään 9 010,28 euroa (vuonna 2024)
  • olet liikkeen- tai ammatinharjoittaja (eli toiminimiyrittäjä),
  • avoimen yhtiön yhtiömies,
  • kommandiittiyhtiön vastuunalaista yhtiömies,
  • osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas, joka itse omistaa osakkeista yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia.
    Johtavalla asemalla tarkoitetaan toimitusjohtajuutta, hallituksen jäsenyyttä tai muuta vastaavaa asemaa tai tosiasiallista määräämisvaltaa yrityksessä.

Kokoaikaisen vanhuuseläkkeen rinnalla tehdyn yrittäjätoiminnan vakuuttaminen on kuitenkin vapaaehtoista. Voit ottaa eläkevakuutuksesi joko työeläkevakuutusyhtiöstä tai eläkekassasta, jos alallasi toimii sellainen.

Mihin YEL-työtulo vaikuttaa?

Vaikka YEL-vakuutus on nimensä mukaisesti eläkevakuutus, se määrittää paljon muutakin. Sairausvakuutusmaksu, vanhempainpäiväraha, sairauspäiväraha ja kuntoutusraha määrittyvät YEL-työtulon perusteella.

Lyhyesti: Kaikki etuuksien summat perustuvat maksamasi YEL-työtulon tasoon, eivätkä esimerkiksi verotuksessa vahvistettuun ansiotuloon! Ainoa poikkeus on toimeentulotuki, jonka osalta arvioidaan yrittäjän todellisia tuloja.

Mikä on YEL-maksun perusta, eli työtulo?

YEL-vakuutusmaksun määrä perustuu työtuloon, eli työpanoksesi arvoon. Lain mukaan työtulon pitää olla se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjätoimintaa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö, tai se korvaus, jonka muutoin voidaan katsoa keskimäärin vastaavan sanottua työtä.

Vuoden 2023 alusta lukien lakia täsmennettiin siten, että työtuloa vahvistaessaan eläkelaitos pitäisi saman ammattitaidon omaavan henkilön palkkana ja korvauksena yksityisen sektorin kyseisen toimialan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkkaa ja ottaa huomioon muut yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot. Kyse on siis kokonaisharkinnasta. Eläketurvakeskuksen eläkeyhtiöille antamaan ohjeistukseen työtuloa vahvistettaessa huomioitavista seikoista voit tutusta täällä.

Vain jäsenille

Jäsenenä saat enemmän sisältöä

Kirjaudu sisään

Kirjaudu sisään ja ota käyttöösi Yrittäjien jäsensisällöt.

Etkö ole vielä jäsen?

Yrittäjien jäsenenä saat enemmän sisältöä käyttöösi rahanarvoisten jäsenetujen ja työkalujen lisäksi. Liity jäseneksi jo tänään!