Mikä on YEL?

YEL on lyhenne sanoista Yrittäjän eläkelaki. Tämän lain mukaisella YEL-vakuutuksella yrittäjänä vakuutat itsesi vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Vakuutukseen sisältyy myös perhe-eläke, joka tuo turvaa yrittäjän omaisille.

Voit toki ottaa muita haluamiasi vakuutuksia tai sijoittaa ja säästää rahaa eläkepäivien varalle, mutta et voi korvata lakisääteistä YEL-vakuutusta.

YEL-vakuutus on henkilökohtainen ja sinun on otettava se kuuden kuukauden kuluessa yrittäjätoiminnan alkamisesta. Vaikka ottaisit vakuutuksen yrittäjyyden aloittamisen jälkeen, se tulee voimaan takautuvasti yritystoiminnan alkamisesta lukien.

Olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, jos:

  • olet 18–69-vuotias
  • toimit yrittäjänä vähintään neljä kuukautta
  • Työtulo, eli työpanoksen arvo, on vähintään 8 261,71 euroa (vuonna 2022)
  • olet liikkeen- tai ammatinharjoittaja (eli toiminimiyrittäjä),
  • avoimen yhtiön yhtiömies,
  • kommandiittiyhtiön vastuunalaista yhtiömies,
  • osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas, joka itse omistaa osakkeista yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia.
    Johtavalla asemalla tarkoitetaan toimitusjohtajuutta, hallituksen jäsenyyttä tai muuta vastaavaa asemaa tai tosiasiallista määräämisvaltaa yrityksessä.

Kokoaikaisen vanhuuseläkkeen rinnalla tehdyn yrittäjätoiminnan vakuuttaminen on kuitenkin vapaaehtoista. Voit ottaa eläkevakuutuksesi joko työeläkevakuutusyhtiöstä tai eläkekassasta, jos alallasi toimii sellainen.

Vaikka YEL-vakuutus on nimensä mukaisesti eläkevakuutus, se määrittää paljon muutakin. Sairausvakuutusmaksu, vanhempainpäiväraha, sairauspäiväraha ja kuntoutusraha määrittyvät YEL-työtulon perusteella.

Lyhyesti: Kaikki etuuksien summat perustuvat maksamasi YEL-työtulon tasoon, eivätkä esimerkiksi verotuksessa vahvistettuun ansiotuloon!

YEL-vakuutusmaksun määrä perustuu työtuloon, eli työpanoksesi arvoon. Lain mukaan työtulon pitää olla se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjätoimintaa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö, tai se korvaus, jonka muutoin voidaan katsoa keskimäärin vastaavan sanottua työtä.

Vakuutusta hakiessasi sinun tulee arvioida työmääräsi ja sen arvo eli vakuutettava työtulosi, jonka eläkelaitos vahvistaa hyväksyessään hakemuksesi. Olennaista on työtuntiesi määrä ja alan yleinen palkka-taso. Voit pyytää muutosta työtuloosi, jos työmäärässäsi ja/tai sen arvossa tapahtuu muutoksia. Yrityksen voitolla tai yrittäjän verotettavalla tulolla ei ole merkitystä työtulon oikean tason arvioimisessa.

Eläketurvakeskus julkaisee vuosittain ohjeen siitä, millä tasolla koko aikaisen yrittäjän työtulon tulisi olla eri toimialoilla. Tutustu oppaaseen tästä.

 

YEL-maksu on prosentuaalinen määrä työtulostasi 12 kuukauden ajanjaksolla. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa osuuden vuosittain.

YEL-maksu on alle 53-vuotiaille ja yli 62-vuotiailla pienempi kuin 53-62-vuotiailla yrittäjille. Heille kertyy myös vähemmän eläkettä. Vuoden 2025 jälkeen maksut ja karttumat yhdenmukaistuvat kaikilla ikäryhmillä. Vuonna 2021 YEL-maksu on alle 53-vuotiailla 24,1 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 25,6 prosenttia YEL-työtulosta.

Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvänä saat YEL-maksusta 22 prosentin alennuksen neljän vuoden ajan. Jos yritystoiminta päättyy ennen kuin neljä vuotta on kulunut, voit käyttää jäljelle jääneen ajan toiseen yrittäjäjaksoon. Jaksojen välillä ei ole aikarajoituksia.

Yrittäjät usein vertaavat omaa vakuutusmaksuaan työntekijöiden TyEL-maksuun, joka on noin neljäsosa yrittäjien YEL-maksusta. Jos kuitenkin huomioidaan myös työnantajan maksama TyEL-maksu, YEL- ja TyEL-maksut ovat samansuuruiset.

Voit parantaa karttuvaa eläkettä, maksamalla suurempaa YEL-maksua 10-100 prosenttia. Jousto toimii myös alaspäin 10-20 prosenttia.

Jousto koskee aina vain yhtä kalenterivuotta kerrallaan ja saman kalenterivuoden aikana voit joustaa YEL-maksuissa vain kerran. Joustoa tulee hakea eläkevakuutusyhtiöltä sen kalenterivuoden aikana, jona joustoa vakuutusmaksuusi haluat. Alaspäin joustoa voi käyttää vain kolmena vuonna seitsemän vuoden jaksossa. Joustomahdollisuuden käyttö ei vaikuta muihin sosiaalivakuutusmaksuihisi eikä muihin kuin eläke-etuuksiin. YEL-työtulosi pysyy siis samana, ja pienempi tai suurempi vakuutusmaksu vaikuttaa ainoastaan eläkekertymään, mutta ei muihin sosiaaliturvaetuuksiin.

Voit maksaa vakuutusmaksun myös useammassa erässä.

YEL-vakuutusmaksut ovat maksajansa verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia.

Yrittäjän eläke

Yrittäjän eläke

YEL-vakuutusmaksu kerryttää yrittäjän eläkettä. Lue tarkempaa tietoa yrittäjän eläkkeen karttumisesta ja eläkepäätöksen hakemisesta.