Kilometrikorvaukset ja päivärahat

Työsuhteessa olevan työntekijän matkakustannuksia voidaan korvata verovapaasti tietyin edellytyksin.

Kilometrikorvaus korvaa työmatkasta aiheutuneita matkakuluja, kun käytössä on ollut palkansaajan oma tai hallinnassa oleva kulkuväline. Päivärahalla taas korvataan työmatkasta aiheutuneita kohtuullisia ruokailu- ja muita elinkustannuksia.

Kilometrikorvaukset 2024

Verovapaa kilometrikorvaus voidaan maksaa niiltä työmatkoilta, jotka suuntautuvat varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Työmatkaan käytetyn kulkuneuvon, kuten auton, tulee olla palkansaajan omistama tai hallitsema.

Auto: kilometrikorvauksen enimmäismäärä vuonna 2024 on 57 senttiä kilometriltä.

 • Perävaunun kuljettaminen autoon kiinnitettynä korottaa korvausta 10 senttiä kilometriltä.
 • Asuntovaunun kuljettaminen autoon kiinnitettynä korottaa korvausta 15 sentillä kilometriltä.
 • Raskaan kuorman kuten taukotuvan kuljettaminen autoon kiinnitettynä korottaa korvausta 29 senttiä kilometriltä.
 • Suurikokoisten tai yli 80 kiloa painavien koneiden tai esineiden kuljettaminen korottaa korvausta 4 senttiä kilometriltä.
 • Koiran kuljettaminen autossa korottaa korvattavaa summaa 4 senttiä kilometriltä.
 • Kun matka sisältää ajoa metsätiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, korotetaan korvausta näiden kilometrien osalta 12 senttiä.

Muut kulkuvälineet:

 • moottorivene (enintään 50 hv): 100 senttiä kilometriltä
 • moottorivene (yli 50 hv): 145 senttiä kilometriltä
 • moottorikelkka: 138 senttiä kilometriltä
 • mönkijä: 130 senttiä kilometriltä
 • moottoripyörä: 44 senttiä kilometriltä
 • mopo: 23 senttiä kilometriltä
 • muu kulkuneuvo: 14 senttiä kilometriltä

Lisämatkustajat korottavat korvausta 4 senttiä kilometriltä, jos heidän matkansa liittyy työnantajan asiaan.

Kustannusten korvaus auton käyttöedussa

Jos palkansaajalla on auton käyttöetu ja työmatka on tehty tällaisella autolla matkasta aiheutuvat käyttövoimakulut (kuten polttoaineet) itse maksaen, on korvauksen enimmäismäärä tällöin 13 senttiä kilometriltä.

Jäsen, lataa ilmainen matkalaskulomake asiakirjapankista.
Lataa lomakepohja

Päivärahat 2024

Jotta verovapaa päiväraha voidaan maksaa, yhdensuuntaisen etäisyyden erityiselle työntekemispaikalle on oltava yli 15 kilometriä siitä paikasta mitattuna, josta matka on tehty. Matkalle voidaan lähteä varsinaiselta tai toissijaiselta työpaikalta, asunnolta, työasunnolta taikka toissijaisella työskentelypaikkakunnalla olevasta majoituspaikasta. Jos työntekemispaikka sijaitsee alle 5 kilometrin etäisyydellä edellä luetelluista paikoista, verovapaata päivärahaa ei voida maksaa.

Päivärahan maksuperusteena on matkavuorokausi (24 h), joka lasketaan joko työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä. Niin matkalla saadut kuin matkalipun tai majoituksen hintaan sisältyneet maksuttomat ateriat vaikuttavat verovapaan päivärahan enimmäismäärän suuruuteen. Kokopäiväraha puolitetaan, jos työntekijä saa kokopäivärahaan oikeuttavalla työmatkalla kaksi ilmaista ateriaa. Osapäiväraha puolitetaan yhdestä ilmaisesta ateriasta.

Ateriakorvaus voidaan maksaa verovapaasti työmatkoilta, joissa päivärahaa ei voida maksaa, mikäli työntekijällä ei ole mahdollisuutta ruokailla tavanomaisella ruokailupaikallaan eikä ruokailua ole muutoin järjestetty työnantajan kustantamana ruokailuna.

Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 12 euroa/ateria. Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 24 euroa.

Kotimaan päivärahat

Työmatkan kestoPäivärahan enimmäismäärä (euroa)
Osapäiväraha: yli kuusi tuntia24
Kokopäiväraha: yli 10 tuntia51
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden:
- Vähintään kahdella tunnilla24
- Yli kuudella tunnilla51

Ulkomaan päivärahat

Verovapaan ulkomaanpäivärahan perusteena on työmatkan kesto ja maakohtaiset enimmäismäärät. Jos ulkomaille tehtyyn työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, sovelletaan kotimaan päivärahojen määriä ja säännöksiä.

Päivärahaa maksetaan matkavuorokausien mukaan. Ensimmäinen matkavuorokausi alkaa työmatkan alettua. Matkavuorokauden pituus on 24 tuntia. Siten ensimmäinen matkavuorokausi päättyy 24 tuntia matkan alkamisesta. Matkavuorokausia ei tule sekoittaa kalenterivuorokauteen. Matkavuorokaudet lasketaan lähtömaan ajan mukaan eikä aikavyöhykkeeltä toiselle siirtyminen vaikuta laskentaan.

Matkavuorokauden päättymishetken sijainti määrittelee laskettavan päivärahan enimmäismäärän. Poikkeuksena laiva- tai lentomatkustaminen, jolloin päiväraha määräytyy lähtöpaikan mukaan, kun lähtöpaikka on ollut muu maa kuin Suomi. Suomesta lähdettäessä päivärahan enimmäismäärä määräytyy ensiksi saavuttavan maan tai alueen mukaan.

Niin ilmaiset kuin matkalipun tai hotellihuoneen hintaan sisältyvät ateriat alentavat päivärahaa 50 prosentilla. Ulkomaanpäiväraha puolitetaan, jos palkansaaja saa kaksi ilmaista taikka matkalipun tai hotellihuoneen hintaan sisältyvää ateriaa matkavuorokauden aikana


Kilometrikorvaukset ja päivärahat vuonna 2023

Verovapaa kilometrikorvaus voidaan maksaa niiltä työmatkoilta, jotka suuntautuvat varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Työmatkaan käytetyn kulkuneuvon, kuten auton, tulee olla palkansaajan omistama tai hallitsema.

 • Auto: kilometrikorvauksen enimmäismäärä vuonna 2023 on 53 senttiä kilometriltä.
 • Perävaunun kuljettaminen autoon kiinnitettynä korottaa korvausta 9 senttiä kilometriltä.
 • Asuntovaunun kuljettaminen autoon kiinnitettynä korottaa korvausta 14 sentillä kilometriltä.
 • Raskaan kuorman kuten taukotuvan kuljettaminen autoon kiinnitettynä korottaa korvausta 27 senttiä kilometriltä.
 • Suurikokoisten tai yli 80 kiloa painavien koneiden tai esineiden kuljettaminen korottaa korvausta 4 senttiä kilometriltä.
 • Koiran kuljettaminen autossa korottaa korvattavaa summaa 4 senttiä kilometriltä.
 • Kun matka sisältää ajoa metsätiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, korotetaan korvausta näiden kilometrien osalta 11 senttiä.

Muut kulkuvälineet:

 • moottorivene (enintään 50 hv): 93 senttiä kilometriltä
 • moottorivene (yli 50 hv): 135 senttiä kilometriltä
 • moottorikelkka: 129 senttiä kilometriltä
 • mönkijä: 121 senttiä kilometriltä
 • moottoripyörä: 41 senttiä kilometriltä
 • mopo: 22 senttiä kilometriltä
 • muu kulkuneuvo: 13 senttiä kilometriltä

Lisämatkustajat korottavat korvausta 4 senttiä kilometriltä, jos heidän matkansa liittyy työnantajan asiaan.

Kustannusten korvaus auton käyttöedussa

Jos palkansaajalla on auton käyttöetu ja työmatka on tehty tällaisella autolla matkasta aiheu-tuvat käyttövoimakulut (kuten polttoaineet) itse maksaen, on korvauksen enimmäismäärä tällöin 14 senttiä kilometriltä.

Kotimaan päivärahat

Jotta verovapaa päiväraha voidaan maksaa, yhdensuuntaisen etäisyyden erityiselle työntekemispaikalle on oltava yli 15 kilometriä siitä paikasta mitattuna, josta matka on tehty. Matkalle voidaan lähteä varsinaiselta tai toissijaiselta työpaikalta, asunnolta, työasunnolta taikka toissijaisella työskentelypaikkakunnalla olevasta majoituspaikasta. Jos työntekemispaikka sijaitsee alle 5 kilometrin etäisyydellä edellä luetelluista paikoista, verovapaata päivärahaa ei voida maksaa.

Päivärahan maksuperusteena on matkavuorokausi (24 h), joka lasketaan joko työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä. Niin matkalla saadut kuin matkalipun tai majoituksen hintaan sisältyneet maksuttomat ateriat vaikuttavat verovapaan päivärahan enimmäismäärän suuruuteen. Kokopäiväraha puolitetaan, jos työntekijä saa kokopäivärahaan oikeuttavalla työmatkalla kaksi ilmaista ateriaa. Osapäiväraha puolitetaan yhdestä ilmaisesta ateriasta.

Ateriakorvaus voidaan maksaa verovapaasti työmatkoilta, joissa päivärahaa ei voida maksaa, mikäli työntekijällä ei ole mahdollisuutta ruokailla tavanomaisella ruokailupaikallaan eikä ruokailua ole muutoin järjestetty työnantajan kustantamana ruokailuna.

Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 12 euroa/ateria. Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 24 euroa.

 

Työmatkan kesto
Päivärahan enimmäismäärä (euroa)
Osapäiväraha: yli kuusi tuntia
22
Kokopäiväraha: yli 10 tuntia
48
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden:
- Vähintään kahdella tunnilla
22
- Yli kuudella tunnilla
48