Liikunta- ja kulttuurietu

Työnantaja voi tarjota työntekijöilleen liikunta- ja kulttuurietua.

Koko henkilökunnalle suunnattu työnantajan järjestämä tavanomainen ja kohtuullinen yhteisöllinen virkistys- ja harrastustoiminta on tuloverolaissa säädetty työntekijöille verovapaa etu. Tällaisena etuna pidetään myös työnantajan tarjoamaa enintään 400 euron vuosittaista etua työntekijän omaehtoisesta liikunta- tai kulttuuritoiminnasta.

Omaehtoisen liikunta- ja kulttuuriedun käyttöön liittyy kuitenkin eräitä rajoituksia. Verohallinnon julkaisemassa ohjeessa on käsitelty tarkemmin omaehtoisen liikunta- ja kulttuuritoiminnan soveltamisedellytyksiä.

Tiedä edusta ainakin nämä:

  • Työntekijä voi itse valita harrastusajankohdan, -paikan ja -tavan useiden vaihtoehtojen väliltä.
  • Omaehtoisen kulttuuri- tai liikuntatoiminnan tulee olla työnantajan tarjoamaa, jotta etu voi olla verovapaa. Etu katsotaan työnantajan tarjoamaksi, kun työnantaja on vastannut edun järjestämisestä sopimalla joko tietyn maksuvälineen käyttämisestä tai maksanut edusta syntyneet kulut palveluntarjoajalle tai välittäjälle. Keskeistä edussa on se, että laskutettava taho on työnantaja, ei työntekijä.
  • Koska etu on henkilökohtainen, tulee joko lipussa tai sen maksutiedoista ilmetä edun käyttäjä.
  • Verovapauden yhtenä edellytyksenä on, että etu on kollektiivisesti samanlaisena kaikkien työntekijöiden käytettävissä. Etu voidaan antaa verovapaasti myös eläkkeellä oleville entisille työntekijöille. Verovapauden edellytykseksi riittävää on, että kaikki halukkaat saavat omaehtoisen liikunta- ja kulttuuriedun. Vaikka osa henkilökunnasta jättäisi mahdollisuuden käyttämättä, etu on silti sen käyttäjille verovapaa.

Mikä lasketaan liikunnaksi?

Liikunnaksi lasketaan kuntoa kohottava taikka fyysistä hyvinvointia ja terveyttä tukeva tai edistävä yksilö- tai joukkuelaji. Ohjattu liikunta voi tapahtua myös etäyhteyksin. Liikuntasuoritus voi tapahtua eläinten kanssa tai avulla.

Etu on henkilökohtainen ja sillä katetaan varsinainen liikuntasuoritus ja mahdollisesti siihen kiinteästi kuuluva välinevuokraus. Edun kattamaksi välinevuokraukseksi katsotaan esimerkiksi tennismailan vuokraaminen tenniskentän vuoromaksun yhteydessä.

Edun ulkopuolelle jäävät maksulliset oheispalvelut, kuten kuntosaliohjelman laatiminen sekä jäsenmaksut, jotka eivät oikeuta liikuntapalvelun käyttämiseen. Samaten muu hyvinvointia tukeva toiminta, kuten esimerkiksi elämäntaitojen ja yleisen hyvinvoinnin tukeminen eivät kuulu veroetuun.

Mikä lasketaan kulttuuriksi?

Työnantajan tarjoamaksi kulttuurieduksi lasketaan taidealojen näyttelyiden, esitysten, tapahtumien ja tilaisuuksien pääsymaksut. Lisäksi etuun kuuluvat tiedekeskuksien ja urheilutapahtumien sekä taide- tiede- ja urheilumessujen pääsyliput.

Osallistuminen voi tapahtua myös etäyhteyksin, jos se on reaaliaikaista. Kuukausimaksulliset tai muuhun vastaavaan aikaan perustuvaan maksuun sidotut tilaussopimukseen perustuvat palvelut, joiden kautta on mahdollista seurata esimerkiksi konsertteja tai urheilua, eivät kuulu kulttuuriedun piriin. Lippujen toimitusmaksut kuuluvat lippujen tapaan verovapauden piiriin.

Hyödynnä jäsenedut

Elisa
Liittymät, verkko- ja IT-palvelut

Liittymät ja IT-palvelut

Lounas-, liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedut

Epassi: Henkilöstöedut

Kauppalehti
Lehdet, kirjat ja mediat

Lehdet ja kirjat

Liittymät, verkko- ja IT-palvelut

Hostingpalvelu