Työehtosopimukset

Alla löydät ajankohtaiset tiedot kaikista voimassaolevista työehtosopimuksista sekä sopimukset.

Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista. Niihin kuuluvat palkat, työajat, lomat ja muut edut, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Työehtosopimukset voivat olla joko normaalisitovia tai yleissitovia.

Yleissitovuus ja normaalisitovuus

Yleissitova työehtosopimus koskee myös järjestäytymätöntä eli työnantajaliittoon kuulumatonta työnantajaa.

Yleissitovassa, valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä. Yleissitovaa työehtosopimusta on noudatettava kaikissa toimialalla toimivissa yrityksissä, siis myös sellaisessa yrityksessä, joka ei ole työehtosopimuksen tehneen työnantajaliiton jäsen.

Jos työsopimuksen ehto on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, se on mitätön. Sen sijasta on noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräystä.

Yleissitovat työehtosopimukset löytyvät linkkeinä alla olevalta listalta. 

Normaalisitovat työehtosopimukset velvoittavat niitä osapuolia, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai jotka kuuluvat järjestöön, joka on solminut työehtosopimuksen.

Prosenttimääräiset yleiskorotukset sekä alakohtaiset palkkataulukot löytyvät suurimmaksi osaksi työehtosopimusten Palkkaus-osiosta tai allekirjoituspöytäkirjasta.

Työpaikkasopiminen

Työpaikkasopimisessa työntekijät ja työnantaja sopivat samoista työehtoihin liittyvistä asioista kuin työehtosopimuksessa, kuten työajoista, palkoista, lomista sekä muista eduista. Sopiminen on vapaaehtoista: yhteisestä halusta ja yhteisen menestyksen puolesta.

» Lue lisää paikallisesta sopimisesta

Ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus
Ahtausalan toimihenkilöiden työehtosopimus
Ahtausalan työehtosopimus
Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus
Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus
Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
Asfalttialan työehtosopimus
Asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskeva työehtosopimus
Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus
Autoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Autonrengasalan työehtosopimus
Bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus
Elintarvikealan automiesten työehtosopimus
Elintarvikealojen työehtosopimus 
Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
Elokuvateattereita koskeva työehtosopimus
Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 
Ensihoitopalvelualan työehtosopimus
Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus  
Golf-alan työehtosopimus
Hammaslaboratorioalan työehtosopimus
Harja- ja sivellinalojen työehtosopimus 
Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus
Hiihtokeskusalan työehtosopimus
Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus
Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus
Huoltokorjaamoiden työehtosopimus
Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus  
ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille  
ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille   
Infra-alan työehtosopimus (ent. Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus)
Jalometallialan työehtosopimus
Kaupan automiesten työehtosopimus
Kaupan työehtosopimus
Kemian perusteollisuuden työehtosopimus
Kemianalan toimihenkilösopimus  
Kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus  
Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalojen toimihenkilösopimus 
Kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimus
Kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus
Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus  
Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus
Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
Kumiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus
Kuorma-autoalan työehtosopimus
Kustannustoimittajien työehtosopimus (Medialiiton ja Suomen Journalistiliiton välinen kustannustoimittajien työehtosopimus)
Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus
Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimus
Lattianpäällystysalan työehtosopimus
Leipomoiden työntekijöitä koskeva työehtosopimus
Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus
Lentoliikenteen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Liha-alan työehtosopimus
Liikenneopetusalan työehtosopimus 
Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus
Luottotieto- ja perintäalan työehtosopimus
Maalausalan työehtosopimus urakkahinnoitteluineen
Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus  
Malmikaivosten työehtosopimus 
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus – esimiehet
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus – työntekijät 
Matkatoimistoja koskeva työehtosopimus
Matkustamohenkilöstöä koskeva työehtosopimus
Media- ja painoalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus (Medialiiton ja Teollisuusliiton välinen media- ja painoalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus)
Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus
Meijerityöntekijöitä koskeva työehtosopimus
Metsäalan työehtosopimus
Metsäalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Metsäkonealan työehtosopimus
Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus 
Museoiden työehtosopimus
Neuvonta-alan runkosopimus  
Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus 
Ohjelmapalvelualan työehtosopimus  
Optikoiden työehtosopimus
Pahvin ja paperinjalostusalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Pahvin- ja paperinjalostusalan työehtosopimus
Panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden työehtosopimus
Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus
Puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
Puusepänteollisuuden työehtosopimus
Puutarha-alan työehtosopimus
Rahoitusalan työehtosopimus
Rakennusalan työehtosopimus
Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus
Rakennustuoteteollisuuden työehtosopimus 
Rautatiealan työehtosopimus
Satama-alan työehtosopimus
Seminologien ja keinosiemennysasemien työehtosopimus
Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus
Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus
Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
Sähköalan TES – Energia – ICT -verkosto 
Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus 
Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus
Taimitarha-alan työehtosopimus
Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus työntekijöille
Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimus
Tanssinopettajien työehtosopimus
Teatterialan työehtosopimus
Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
Teknologiateollisuuden työehtosopimus
Tekstiili- ja muotialan työehtosopimus
Tekstiili ja muotialan toimihenkilösopimus
Tekstiilihuoltoalan työehtosopimus
Terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus
Terveyspalvelualan työehtosopimus
Tilapäisten teatterimuusikkojen työehtosopimus
Turkistuotantoalan työehtosopimus
Turvetuotantoalan työehtosopimus
Työkeskuksia ja sosiaalisiksi yrityksiksi muuttuneita työkeskuksia koskeva työehtosopimus
Ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva työehtosopimus
Ulkomaanliikenteen matkustaja-alussopimus
Ulkomaanliikenteen pientonniston kansipäällystöä koskeva työehtosopimus
Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus
Urheilujärjestöjen valmentajia koskeva työehtosopimus
Vakuutusalan työehto- ja palkkasopimukset
Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus
Vartiointialan työehtosopimus
Vedeneristysalan työehtosopimus
Veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskeva työehtosopimus
Viestintäalan teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus (Medialiiton ja Ammattiliitto Pron välinen viestintäalan teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus)
Viestintäalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus (Medialiiton ja Teollisuusliiton sekä Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus)
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 
Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimus
Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 
Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus  
Yksityisen opetusalan työehtosopimus
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus
Yliopistojen yleinen työehtosopimus 
Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva työehtosopimus
Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuutta koskeva työehtosopimus

Yleissitovat työehtosopimukset

www.finlex.fi –sivulle sopimukset on toimittanut Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta niiden valmistuttua.


Ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Satamaoperaattorit ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 16.05.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.05.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.05.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Ahtausalan toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Satamaoperaattorit ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 16.05.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.05.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.05.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Ahtausalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Satamaoperaattorit ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 09.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Sivistystyönantajat ry (aiemmin Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry)
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry (Toimiehtoliitto TOEL ry), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 09.08.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 09.08.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Apteekkien Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 25.04.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.05.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.04.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 10.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.12.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Asfalttialan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Asfalttiliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 09.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Rautatievirkamiesliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 02.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 02.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Autoalan Keskusliitto AKL ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 07.01.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 07.01.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Autoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Autoalan Keskusliitto  ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry 
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 21.01.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 21.01.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 29.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.04.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Autonrengasalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Autonrengasliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 18.02.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 18.02.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 20.04.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 29.02.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Elintarvikealan automiesten työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 24.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 24.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus(pdf-tiedosto)

Elintarvikealojen työehtosopimus

Yleissitovuus:  Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 13.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 13.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 16.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 16.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Elokuvateattereita koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajaliitto PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 21.04.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 21.04.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.2.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Energiateollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliito Pro ry, Suomen Konepäällystöliitto ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Tekniikka ja terveys KTN ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 14.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Energiateollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 08.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus 

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Suomen Sairaankuljetusliitto ry, Hyvinvointialan Liitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Tehy ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 28.06.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.05.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.04.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Apteekkien Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Farmasialiitto SFL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 13.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 13.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Golf-alan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 21.04.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 21.04.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Hammaslaboratorioalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Hammaslaboratorioliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro Ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 02.02.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Harja- ja sivellinalojen työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kemianteollisuus KT ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 04.04.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 06.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Henkilöstöalan työehtosopimus (ent. Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus)

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Henkilöstöala HELA
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Toimihenkilöliitto ERTO ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 05.04.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 20.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Hiihtokeskusalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 08.12.2021
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.11.2021
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2023
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 06.04.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 06.04.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualan työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 24.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 24.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Huoltokorjaamoiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 23.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 03.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 10.04.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.04.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Pro ry                         
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 03.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 03.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille

 Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry                          
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 22.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 22.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.12.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Infra-alan työehtosopimus (ent. Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus)

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Infra ry (aiemmin Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry)
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä:  9.3.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.2.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Jalometallialan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kemianteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 03.03.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 23.02.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 29.02.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kaupan automiesten työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kaupan Liitto
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Palvelualojen ammattiliitto PALTA ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 17.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Kaupan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kaupan Liitto
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: –
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kemian perusteollisuuden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kemianteollisuus KT ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 14.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 03.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.12.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Kemianalan toimihenkilösopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kemianteollisuus KT ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 16.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 07.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.12.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kemianteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 25.05.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 29.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalojen toimihenkilösopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kemianteollisuus KT ry, Kenkä- ja Nahkateollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 09.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.12.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimus 

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kenkä- ja Nahkateollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 04.04.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 15.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.2.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kiinteistöpalvelut ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 07.06.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kiinteistötyönantajat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 23.05.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Suomen Matkustajalaivayhdistys ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Konepäällystöliitto, Suomen Laivanpäällystöliitto, Suomen Merimies-Unioni SMU
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 31.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 31.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Kirkon alat ry, Kirkon akateemiset AKI r.y
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kumiteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto PRO ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 20.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 09.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.12.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kumiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kumiteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 09.03.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 17.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kuorma-autoalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 23.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 28.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kustannustoimittajien työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Medialiitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Journalistiliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 26.04.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.05.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.04.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 02.05.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 02.05.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kulutustavararyhmä ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 02.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 09.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.12.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Laskieraaminen teollisuus LT ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 02.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 16.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Lattianpäällystysalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 20.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) Rakennusliitto

Leipomoiden työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 13.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 13.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ilmailualan Unioni IAU ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 10.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 16.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 15.03.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Lentoliikenteen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 03.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 03.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.1.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) PALTA ry

Liha-alan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 13.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 13.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Liikenneopetusalan työehtosopimus (aiemmin liikenneopettajien)

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 24.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 24.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 23.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 03.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Luottotieto- ja perintäalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen Työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto PRO ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 31.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 31.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) PRO ry

Maalausalan työehtosopimus urakkahinnoitteluineen

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Pintaurakoitsijat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 08.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Rakennusliitto)

Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 10.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Malmikaivosten työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Teknologiateollisuuden työnantajat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Metallityöväen Liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 08.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 16.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus – esimiehet

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 30.03.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.04.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus – työntekijät

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 30.03.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.04.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Matkatoimistoja koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Matkailun Ammattiliitto MAILI ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 05.05.2021
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.05.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.04.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Matkustamohenkilöstöä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry 
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli:  Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä:  11.04.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä:  01.02.2019
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2023
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Media- ja painoalan työntekijät

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Medialiitto ry 
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 09.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 09.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Meijerialan Ammattilaiset MVL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä:   04.04.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä:  04.04.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä:  31.03.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Meijerityöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä:   13.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä:  13.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä:  31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Metsäalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto ry, Metsähallitus, Metsäpalvelutyönantajat ry, Yksityismetsätalouden Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.02.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.1.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Metsäalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli:  Metsäteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: METO-Metsäalan Asiantuntijat ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 11.03.2020
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 11.03.2020
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.12.2022
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Metsäkonealan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Koneyrittäjien liitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 8.03.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Yksityismetsätalouden Työnantajat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Metsäalan toimihenkilöliitto METO ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 03.03.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 29.02.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus 

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kemianteollisuus KT ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 09.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 03.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.12.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Museoiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli:Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Akavan Erityisalat ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 22.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 22.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) Akavan Erityisalat ry

Neuvonta-alan runkosopimus 

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Agronomiliitto ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Ammattiliitto PRO ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 28.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 28.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Näyttelijäliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 13.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 13.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Ohjelmapalvelualan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli:  Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 14.12.2021
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.11.2021
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä:  31.10.2023
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Optikoiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kaupan Liitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Toimihenkilöliitto Erto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 17.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.04.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Pahvin ja paperinjalostusalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli:  Pahvin- ja paperinjalostajat JALO ry, Yhteinen toimialaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 03.03.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 29.02.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Pahvin- ja paperinjalostusalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Yleinen Toimialaliitto ry, Pahvin- ja paperinjalostajat JALO ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Paperiliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 23.02.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 29.02.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 13.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 13.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto – MTHL:n Työnantajat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 15.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 15.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Puusepänteollisuus ry 
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: : Ammattiliitto Pro ry 
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 20.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.04.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Puusepänteollisuuden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Puusepänteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 31.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.04.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.04.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Puutarha-alan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 10.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Rahoitusalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Finanssialan Keskusliitto ry, Palvelualojen työnantajat Palta ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry, Ammattiliitto Nousu ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 09.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 09.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) YTN ry

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 12.04.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.05.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.04.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Rakennusalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Talonrakennusteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 06.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Talonrakennusteollisuus ry, Infra ry, Kattoliitto ry, Pintaurakoitsijat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 27.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.05.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.04.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Rakennustuoteteollisuuden työehtosopimus (aiemmin Rakennustuoteteollisuuden kivipohjaista rakennustuoteteollisuutta koskeva työehtosopimus)

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 04.04.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Rautatiealan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 02.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Satama-alan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 04.04.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 04.04.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) PALTA ry

Seminologien ja keinosiemennysasemien työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Maataloustoimihenkilöjärjestöjen Liitto MTJL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 03.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 03.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Hyvinvointiala Hali ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Toimihenkilöliitto ERTO ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 10.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.05.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.04.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Teknologiateollisuuden työnantajat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 15.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 15.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Teknologiateollisuuden työnantajat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 22.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 22.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Sähköalan tes – Energia – ICT – Verkosto -työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työantajaosapuoli: Energiateollisuus ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäosapuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 06.04.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.04.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli:  Sähkötekniset työnantajat STTA ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli:  Sähköalojen ammattiliitto ry 
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä:  02.05.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.04.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä:  31.03.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (aiemmin Suomen Säiliöautoliitto ry), Öljytuote ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 23.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 28.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Taimitarha-alan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Yksityismetsätalouden Työnantajat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä:  04.03.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 29.02.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus työntekijöille

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI – TU ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 15.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Sähkötekniset Työnantajat STTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 06.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 06.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Tanssinopettajien työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli:
 Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Suomen Tanssioppilaitosten Liitto STOPP ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 10.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 10.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Teatterialan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry.
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 03.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 03.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Teknologiateollisuuden työnantajat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 15.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 15.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Teknologiateollisuuden työnantajat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ylemmät toimihenkilöt YTN ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 15.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 15.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Teknologiateollisuuden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Teknologiateollisuuden työnantajat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 06.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 06.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Tekstiili- ja muotialan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Suomen Tekstiili ja Muoti ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 20.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 20.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Suomen Tekstiili ja Muoti ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 04.00.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 04.04.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Tekstiilihuoltoalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Tekstiilihuoltoliitto ry, Yhteinen toimialaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 10.02.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 23.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 28.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Hyvinvointiala HALI ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 23.06.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.05.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.04.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Tilapäisten teatterimuusikkojen työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Muusikkojen liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 09.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 09.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Turkistuotantoalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Maaseudun työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 14.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Turvetuotantoalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Koneyrittäjien liitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Puu- ja erityisalojen liitto ry (Teollisuusliitto)
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 16.12.2021
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.11.2021
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2023
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Työkeskuksia ja sosiaalisiksi yrityksiksi muuttuneita työkeskuksia koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen JHL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 11.02.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 11.02.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 29.2.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Suomen Varustamot ry 
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä:
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2021
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 29.02.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Palkanlisät 1.3.2023 alkaen (pdf-tiedosto)
Liitesopimus (pdf-tiedosto)

Ulkomaanliikenteen matkustaja-alussopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työantajaosapuoli: Suomen Varustamot ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä:
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2021
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Palkat ja lisät 1.3.2022 alkaen (pdf-tiedosto)
Liitesopimukset (pdf-tiedosto)

Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen Työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 24.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 24.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Urheilujärjestöjen valmentajia koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN ry, Suomen ammattivalmentajat SAVAL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 04.03.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 04.03.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Vakuutusalan työ- ja palkkaehtosopimukset

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 24.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 24.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Suomen Kaupan Liitto SK ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: –
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus  (pdf-tiedosto)

Vartiointialan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 20.04.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.04.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) PAM ry

Vedeneristysalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kattoliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Veturimiesten liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 23.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 22.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus (Posti- ja logistiikka-alan tehtäviä koskeva työehtosopimus)

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 18.08.2021
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.11.2021
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus    

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 15.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 09.03.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Maaseudun työnantajaliitto MTA
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 14.02.2020
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kaupan liitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Sivistystyönantajat ry (aiemmin Yksityisen Opetusalan Liitto ry)
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitty JHL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 09.08.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 09.08.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN ry, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestö ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 22.06.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.05.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.04.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Yliopistojen yleinen työehtosopimus  

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Sivistystyönantajat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli:  Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 30.03.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.04.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä:  31.03.2025
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualan työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Muusikkojen Liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 25.02.2022
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 25.02.2022
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) Suomen Muusikkojen Liitto ry

Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuutta koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kemianteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 14.02.2023
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 03.02.2023
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.12.2024
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)