Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Energiaverotus

Energiaverot ovat valmisteveroja ja niitä maksetaan sähköstä, nestemäisistä polttoaineista ja lämmöntuotantoon käytetyistä polttoaineista, kuten kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta ja mäntyöljystä.

Lisäksi valmisteveron alaisista energiatuotteista, polttoturvetta ja mäntyöljyä lukuun ottamatta, kannetaan erillistä huoltovarmuusmaksua.

Energiaveroilla on sekä valtiontaloudellinen että ympäristö- ja energiapoliittinen tarkoitus. Niillä kerätään varoja valtiolle sekä pyritään hillitsemään energiankulutuksen kasvua ja ohjaamaan energiankulutusta ja tuotantoa vähemmän päästöjä aiheuttaviin energialähteisiin. Vuonna 2011 siirryttiin polttoaineiden osalta ympäristöohjausta korostavaan energiasisältöön ja hiilidioksidipäästöihin perustuvaan veroon.

Hyödynnä jäsenedut

Sähkövero

Sähköveroa maksavat sähköntuottajat ja verkonhaltijat, jotka siirtävät maksettavan veron määrän sähkön hintaan. Sähkön ostajat, myyjät ja maahantuojat eivät maksa sähköveroa, elleivät ole myös sähköntuottajia tai verkonhaltijoita.

Sähköverot jakautuvat korkeampaan I-veroluokkaan ja alempaan II-veroluokkaan. Alempaa II-veroluokkaa maksetaan teollisuudessa, konesaleissa, lämpöpumpuissa, sähkökattiloissa tai geotermisten lämpölaitosten kiertovesipumpuissa sekä ammattimaisessa kasvinhuoneviljelyssä käytettävästä sähköstä, ja muu sähkö kuuluu korkeampaan I-veroluokkaan. Sähkön II-veroluokan alaiset toimijat ovat valtiontuen saajia. Valtiontuen saajien on rekisteröidyttävä valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin.

Sähköveroa ei tarvitse maksaa, jos sähkö tuotetaan alle 100 kVA:n nimellistehoisilla mikrovoimalaitoksilla.

Yli 100 kVA nimellistehoiset mikrovoimalaitokset, mutta maksimissaan – 800 000 kWA:n vuodessa tuottavat sähkön pientuottajat ovat velvoitettuja rekisteröitymään Verohallinnolle sähköverovelvollisiksi, mutta veroilmoitus tarvitsee tehdä vain kerran vuodessa (tammikuun 18. päivään mennessä koko edelliseltä vuodelta).

Kivihiilen, mäntyöljyn ja maakaasun valmistevero

  • Kivihiilen valmisteveroa maksavat valtuutettu varastonpitäjä ja rekisteröity vastaanottaja tai väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja.
  • Mäntyöljyn valmisteveroa maksaa teollisen tuotantotoiminnan harjoittaja lämmitystarkoituksiin käyttämästään mäntyöljystä.
  • Maakaasun valmistevero maksetaan kulutukseen luovutettaessa eli kun maakaasua siirretään maakaasunsiirtoverkosta joko loppukäyttäjälle tai paikalliseen jakeluverkkoon.
  • Polttoturpeen veroa maksetaan lämmitykseen käytetystä polttoturpeesta. Verovelvollinen on polttoturpeen loppukäyttäjä, jonka on rekisteröidyttävä verovelvolliseksi tullille.

Nestemäisten polttoaineiden valmistevero

Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroa kannetaan moottoribensiinistä, pienmoottoribensiinistä, bioetanolista, moottoribensiinin lisäaineina käytettävistä eettereistä, biobensiinistä, dieselöljystä, parafiinisesta dieselöljystä, biodieselöljystä, kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljystä, raskaasta polttoöljystä, lentobensiinistä ja lentopetrolista sekä metanolista.

Laissa nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta on määritelty verotasot eri nestemäisille polttoaineille. Niistä nestemäisistä polttoaineista, joille ei ole laissa määritelty verotasoa, maksetaan veroa käyttötarkoituksensa perusteella laissa säädetyn vastaavan moottori- tai lämmityspolttoaineen verotason mukaisesti.

Energiatuet

Energiatuen tavoitteena on edistää etenkin uusiutuvan energian tuotantoa, energiansäästöä ja energiatehokkuutta.

Etkö ole jäsen? Liity Yrittäjiin.

Yrittäjien jäsenenä saat maksutonta lakineuvontaa ja nautit rahanarvoisista jäseneduista!

Liity jäseneksi

Aiheeseen liittyvät uutiset