Veroilmoitus ja muut ilmoitukset

Veroilmoitukset

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimiyrittäjä antaa elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (lomake 5). Veroilmoitus täytyy palauttaa aina – vaikka toimintaa ei olisi ollut. Elinkeinonharjoittajan veroilmoitus pitää antaa 1. huhtikuuta mennessä.

Muista myös oma henkilökohtainen veroilmoituksesi. Tarkista oma esitäytetty veroilmoituksesi ja täydennä tai korjaa sitä tarvittaessa. Myös sen määräpäivä on 1. huhtikuuta.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan tulee antaa elinkeinotoiminnan veroilmoitus (6B) ja tilinpäätöstiedot, jos yhteisöllä on verovuonna ollut veronalaista tuloa, varoja, velkoja tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja. Ilmoitus täytyy antaa myös silloin, kun toimintaa ei ole ollut tai yhtiö on asetettu konkurssiin.

Anna veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Esimerkiksi, jos osakeyhtiön tilikausi päättyy 15. helmikuuta, anna veroilmoitus viimeistään 30. kesäkuuta. Jos se on lauantai tai pyhäpäivä, veroilmoituksen saa antaa seuraavana arkipäivänä.

Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ilmoittavat elinkeinotoiminnan tiedot tuloverotusta varten veroilmoituksella 6A. Veroilmoitus täytyy aina antaa, vaikka varsinaista toimintaa ei olisi verovuonna ollutkaan. Anna veroilmoitus viimeistään 1. huhtikuuta.

Yrittäjä, älä jää ongelmasi kanssa yksin! Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä maksutta esim. laki- ja veroasioissa!

Liity jäseneksi

Tulorekisteri-ilmoitukset palkoista ja työnantajasuorituksista

Työnantajan on ilmoitettava palkat ja työnantajasuoritukset tulorekisteriin. Tulorekisteriin annettavia ilmoituksia ovat palkkatietoilmoitus ja työnantajan erillisilmoitus. Erityisesti pienemmille yrityksille kätevä tapa hoitaa tulorekisteri-ilmoittaminen on Verohallinnon Palkka.fi-palvelun käyttäminen. Palkka.fi-palvelu hoitaa palkanlaskennan ja palvelussa on mahdollista valita automaattinen tulorekisteri-ilmoitusten lähettäminen, jolloin palkkatietoja ei tarvitse enää erikseen ilmoittaa tulorekisteriin.

Arvonlisäveroilmoitus

Ilmoita ja maksa arvonlisävero OmaVerossa. Tee arvonlisäveroilmoitus jokaiselta verokaudelta, vaik-ka yritykselläsi ei olisi verokauden aikana ollut arvonlisäverollista toimintaa. Aikataulu määräytyy sen mukaan, minkä mittainen yrityksesi verokausi on: kuukausi, neljännesvuosi vai vuosi.

Yleensä arvonlisäverotuksessa verokausi on kalenterikuukausi. Yritys voi hakeutua pidempään vero-kauteen liikevaihdosta riippuen. Jos liikevaihto on alle 100 000 euroa, voi verokausi olla neljännesvuosi. Jos liikevaihto on alle 30 000 euroa, verokausi voi olla neljännesvuosi tai vuosi.

Jos verokausi on kalenterikuukausi, ilmoitus- ja maksupäivä on verokauden päättymistä seuraavan toisen kuukauden 12. päivä. Esimerkiksi maaliskuun arvonlisävero ilmoitetaan viimeistään 12. toukokuuta. Jos määräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, määräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Neljännesvuosittain ilmoittavien määräpäivä verokauden päättymistä seuraavan toisen kuukauden 12. päivä. Vuosi-ilmoittajilla määräpäivä on kuitenkin seuraavan vuoden helmikuun viimeinen päivä.

Muista antaa arvonlisäveroilmoitus ajallaan, sen antamiseen ei voi saada lisäaikaa. Ilmoituksen myö-hästymisestä määrätään myöhästymismaksu siinäkin tilanteessa, että vero on maksettu ajoissa.

EU-myyntien arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus

Jos yrityksellä on ollut EU-myyntejä, sen on annettava oman verokauden mukaan annettavan arvonlisäveroilmoituksen lisäksi erillinen arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus. Ilmoitus annetaan niiltä kuukausilta, joilta tavaraa tai palvelua toiseen EU-maahan on myyty. Yhteenvetoilmoitus on osa EU:n tavara- ja palvelukaupan valvontaa. Ilmoitusten aikataulun osalta on syytä olla tarkkana, sillä arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen ja arvonlisäveroilmoituksen määräpäivät poikkeavat toisistaan.